37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 21 09 2023
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs


Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинска управа (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује Општинска управа (објављено 05.01.2023.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Председник (објављено 05.01.2023.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Скупштина (објављено 05.01.2023.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Општинско веће (објављено 05.01.2023.) pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Правобранилаштво (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Правобранилаштво (објављено 05.01.2023.) pdf


План јавних набавки - Општинска управа (објављено 05.01.2023.): pdf
Прва измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 08.02.2023. године)pdf
Друга измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 03.03.2023. године)pdf
Трећа измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 14.03.2023. године)pdf
Четврта измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 07.04.2023. године)pdf
Пета измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 12.05.2023. године)pdf
Шеста измена плана јавних набавки - Општинска Управа (објављено 06.06.2023. године)pdf
Седма измена плана јавних набавки - Општинска Управа (објављено 24.06.2023. године)pdf
Осма измена плана јавних набавки - Општинска Управа (објављено 05.07.2023. године)pdf
Девета измена плана јавних набавки - Општинска Управа (објављено 11.07.2023. године)pdf
Десета измена плана јавних набавки - Општинска Управа (објављено 20.07.2023. године)pdf
Једанаеста измена плана јавних набавки - Општинска Управа (објављено 10.08.2023. године)pdf
Дванаеста измена плана јавних набавки - Општинска Управа (објављено 22.08.2023. године)pdf
Тринаеста измена плана јавних набавки - Општинска Управа (објављено 30.08.2023. године)pdf

План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа (објављено 06.01.2023.) pdf
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Скупштина општине Трстеник (објављено 07.02.2023.) pdf
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Председник општине Трстеник (објављено 14.02.2023.) pdf

Прва измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Председник општине Трстеник (објављено 13.03.2023.) pdf
Прва измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа општине Трстеник (објављено 14.02.2023.) pdf
Друга измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа општине Трстеник (објављено 24.04.2023.) pdf
Трећа измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа општине Трстеник (објављено 04.05.2023.) pdf
Четврта измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа општине Трстеник (објављено 09.05.2023.) pdf
Пета измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину - Општинска управа општине Трстеник (објављено 23.05.2023)
 pdf
Шеста измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину - Општинска управа општине Трстеник (објављено 24.08.2023) pdf
Седма измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину - Општинска управа општине Трстеник (објављено 29.08.2023) pdfАрхива јавних набавки за годниу 2022
Архива јавних набавки за годниу 2021
Архива јавних набавки за годину 2020
Архива јавних набавки за годину 2019

Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0033/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка добара ради реализације пројекта "Да се ради и гради по твом"-поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

29.09.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

20.09.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 20.09.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0008/2023

Предмет јавне набавке:

Услуге вештачког осемењавања крава

Рок за подношење понуде:

12.09.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

02.09.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 02.09.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0029/2023

Предмет јавне набавке:

Радови на реконструкцији водовода у Почековини - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

18.09.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

31.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 31.08.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0009/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

15.09.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

26.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 26.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 19.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0032/2023

Предмет јавне набавке:

Дигитализација светлосног парка Дома културе Трстеник

Рок за подношење понуде:

05.09.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

25.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 25.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 06.09.2023.)

 

Обавештење о додели уговора:  pdf (објављено 19.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0037/2023

Предмет јавне набавке:

Хумано хватање паса луталица

Рок за подношење понуде:

04.09.2023. године до 13:00 часова

Датум објављивања:

 

24.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 24.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 05.09.2023. године)

 

Обавештење о додели уговора:  pdf (објављено 14.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0036/2023

Предмет јавне набавке:

Капитално одржавање спортских терена - поновљено

Рок за подношење понуде:

07.09.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

23.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 14.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0027/2023

Предмет јавне набавке:

Реконструкција административно – пословног објекта у Чаирима

Рок за подношење понуде:

04.09.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 12.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0035/2023

Предмет јавне набавке:

Израда пројектне документације за регулисање водотокова у насељу Чаири

Рок за подношење понуде:

29.08.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 31.08.2023.)

 

Обавештење о додели уговора:  pdf (објављено 14.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0034/2023

Предмет јавне набавке:

Израда пројектне документације за реконструкцију путне инфраструктуре

Рок за подношење понуде:

25.08.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

15.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 15.08.2023. године)

 

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 21.08.2023.)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 28.08.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0033/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка добара ради реализације пројекта "Да се ради и гради по твом"

Рок за подношење понуде:

22.08.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

12.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 12.08.2023. године)

 

Јавни позив- пречишћени текст pdf (објављено 17.08.2023. године)

 

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама: pdf (објављено 17.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора - Партија 1: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о додели уговора - Партија 2: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о обустави поступка - Партија 3: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о додели уговора - Партија 4: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о додели уговора - Партија 5: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о додели уговора - Партија 6: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о обустави поступка - Партија 7: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о додели уговора - Партија 8: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о додели уговора - Партија 9: pdf (објављено 30.08.2023.)

 

Одлука о додели уговора - Партија 10:pdf (објављено 30.08.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0024/2023

Предмет јавне набавке:

Лични пратилац

Рок за подношење понуде:

18.08.2023. године до 13:00 часова

Датум објављивања:

 

09.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 09.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 22.08.2023.)

 

Обавештење о додели уговора:  pdf (објављено 01.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0028/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка аутоматизоване противградне станице

Рок за подношење понуде:

18.08.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

08.08.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.08.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 22.08.2023.)

 

Обавештење о додели уговора:  pdf (објављено 14.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0031/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка аутоцистерне за воду

Рок за подношење понуде:

01.08.2023. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

22.07.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 22.07.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 07.08.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 22.08.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0021/2023

Предмет јавне набавке:

Капитално одржавање спортских терена

Рок за подношење понуде:

03.08.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.07.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.07.2023. године)

 

Одлука о обустави поступка pdf (објављено 04.08.2023.)

 

Обавештење о обустави поступка pdf (објављено 22.08.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0017/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка опреме за регулисање саобраћаја

Рок за подношење понуде:

25.07.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

15.07.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 15.07.2023. године)

 

Одговор на захтев за појашњењем 1: pdf (објављено 20.07.2023.)

 

Одговор на захтев за појашњењем 2: pdf (објављено 20.07.2023.)

 

Исправка – обавештење о изменама pdf (објављено 21.07.2023.)

 

Јавни позив – пречишћен текст pdf (објављено 21.07.2023.)

 

Одговор на захтев за појашњењем 3: pdf (објављено 28.07.2023.)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 07.08.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 30.08.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0029/2023

Предмет јавне набавке:

Радови на реконструкцији водовода у Почековини 

Рок за подношење понуде:

27.07.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

12.07.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 12.07.2023. године)

 

Одлука о обустави поступка pdf (објављено 28.07.2023.)

 

Обавештење о обустави поступка pdf (објављено 22.08.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0023/2023

Предмет јавне набавке:

Реконструкција ђачког тоалета у школи Јован Јовановић Змај у Стопањи - поновњен поступак

Рок за подношење понуде:

21.07.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

06.07.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 06.07.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 26.07.2023.)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 01.09.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0025/2023

Предмет јавне набавке:

Реконструкција и надоградња простора Туристичке организације општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

14.07.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

30.06.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.06.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 17.07.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 08.08.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0026/2023

Предмет јавне набавке:

Изградња фискултурне сале у ОШ "Свети Сава" у Пејовцу

Рок за подношење понуде:

17.07.2023. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

27.06.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 27.06.2023. године)

 

Одговор на захтев за појашњењима pdf (објављено 03.07.2023.)

 

Исправка – обавештење о измени pdf (објављено 04.07.2023.)

 

Јавни позив – пречишћен текст pdf (објављено 04.07.2023.)

 

Одговор на захтев за појашњењима pdf (објављено 12.07.2023.)

 

Исправка – обавештење о измени pdf (објављено 13.07.2023.)

 

Јавни позив – пречишћен текст pdf (објављено 13.07.2023.)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 01.08.2023.)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 22.08.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0018/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка котлова у оквиру пројекта Зелена енергија

Рок за подношење понуде:

04.07.2023. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.06.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.06.2023. године)

 

Јавни позив - пречишћен текст: pdf (објављено 01.07.2023.)

 

Исправка – обавештење о изменама: rarimage25 (објављено 01.07.2023.)

 

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 30.06.2023.)

 

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 07.07.2023.)

 

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 10.07.2023.)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 01.08.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 26.08.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0019/2023

Предмет јавне набавке:

Израда пројектне документације за водоводни систем Бела Вода – Велика Дренова (ПГД и ПЗИ)

Рок за подношење понуде:

27.06.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

16.06.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 16.06.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 30.06.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 08.07.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0023/2023

Предмет јавне набавке:

Реконструкција ђачког тоалета у школи Јован Јовановић Змај у Стопањи

Рок за подношење понуде:

19.06.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

03.06.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 03.06.2023. године)

 

Одговор на захтев за појашњењима pdf (објављено 15.06.2023.)

 

Одлука о обустави поступка pdf (објављено 22.06.2023.)

 

Обавештење о обустави поступка pdf (објављено 05.07.2023.) 


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0022/2023

Предмет јавне набавке:

Радови на реконструкцији вртића у Великој Дренови – трећа фаза

Рок за подношење понуде:

07.06.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

23.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.05.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 09.06.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 30.06.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0003/2023

Предмет јавне набавке:

Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуде:

30.05.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.05.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 31.05.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 16.06.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0015/2023

Предмет јавне набавке:

Помоћ у кући

Рок за подношење понуде:

24.05.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

13.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 13.05.2023. године)

 

Одговор на захтев за појашњењима pdf (објављено 19.05.2023.)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 05.06.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 17.06.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0013/2023

Предмет јавне набавке:

Енергетска санација Гимназије "Вук Караџић" Трстеник

Рок за подношење понуде:

26.05.2023. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 11.05.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 08.06.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 27.06.2023. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0002/2023

Предмет јавне набавке:

Услуге фиксне телефоније

Рок за подношење понуде:

16.05.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

06.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 06.05.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 18.05.2023.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 16.06.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0014/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка садница у оквиру пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години

Рок за подношење понуде:

03.05.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

21.04.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 21.04.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 05.05.2023)

 

 Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 19.05.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0012/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка санитетског возила у оквиру пројекта "Здравље за Трстеник" - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

24.04.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

13.04.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 13.04.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 26.04.2023.)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 10.05.2023.)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0012/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка санитетског возила у оквиру пројекта "Здравље за Трстеник"

Рок за подношење понуде:

27.03.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

16.03.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 16.03.2023. године)

 

Одлука о обустави поступка pdf (објављено 29.03.2023.)

 

Обавештење о обустави поступка pdf (објављено 11.04.2023.)

 


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0001/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

14.03.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

04.03.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 04.03.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 16.03.2023.)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 11.04.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0006/2023

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

21.02.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

10.02.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 10.02.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 24.02.2023.)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 11.03.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0011/2023

Предмет јавне набавке:

Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за изградњу, реконструкцију, одржавање и зимско одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

07.04.2023. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.02.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 04.02.2023. године)

 

Одговор на захтев за појашњењима: pdf (објављено 17.03.2023.)

Одговор на захтев за појашњењима: pdf (објављено 20.03.2023.)

Исправка: pdf (објављено 21.03.2023.)

Јавни позив – пречишћен текст: pdf (објављено 21.03.2023.)

Одговор на захтев за појашњењима: pdf (објављено 31.03.2023.)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права pdf (објављено 05.04.2023.)

Исправка – обавештење о изменама pdf (објављено дана 21.06.2023.)

Јавни позив – пречишћени pdf (објављено 21.06.2023.)

Одлука о додели уговора pdf (објављено 10.07.2023.)

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 08.08.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0010/2023

Предмет јавне набавке:

Услуга организације путовања пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде у Солуну

Рок за подношење понуде:

17.01.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

07.01.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 07.01.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 19.01.2023.)

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 28.01.2023.)