37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 03 04 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf


Архива јавних набавки за годину 2019
Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р4/2020

Предмет јавне набавке:

Рехабилитација јавних путева и улица (пресвлачење)

Рок за подношење понуде:

27.04.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.03.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 13.03.2020. године)

 

Прилог 1 – Предмер радова pdf (објављено 13.03.2020. године)

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда pdf (објављено 23.03.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р5/2020

Предмет јавне набавке:

Реконструкција јавних путева и улица (мењање подлоге и асфалтирање категорисаних путева и улуца)

Рок за подношење понуде:

27.04.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.03.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 13.03.2020. године)

 

Прилог 1 – Предмер радова pdf (објављено 13.03.2020. године)

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда pdf (објављено 23.03.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р8/2020

Предмет јавне набавке:

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

27.04.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

28.02.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 28.02.2020. године)

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда pdf (објављено 23.03.2020. године)

 

Одговор бр. 1. на питање заинтересованог лица – потенцијалног понуђача pdf (објављено 25.03.2020. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д1/2020

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал 

Рок за подношење понуде:

06.03.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

25.02.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 25.02.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 12.03.2020. године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 02.04.2020. године)


 

Наручилац:

 

Скупштина општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У1/2020

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница скупштине општине Трстеник – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

02.03.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

21.02.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 21.02.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 04.03.2020. године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 11.03.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У4/2020

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

20.02.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.02.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 11.02.2020. године)

 

Прилог 1 – Техничка спецификација услуге: pdf (објављено 11.02.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.02.2020. године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 17.03.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д2/2020

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

19.02.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

10.02.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 10.02.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.02.2020. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 12.03.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р11/2020

Предмет јавне набавке:

Уређење зелене пијаце у Трстенику – пословни објекат – угаони локал 

Рок за подношење понуде:

09.03.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

06.02.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 06.02.2020. године)

 

Прилог 1 – Предмер радова: pdf (објављено 06.02.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 20.03.2020. године)


 

Наручилац:

 

Скупштина општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У1/2020

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница скупштине општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

14.02.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

05.02.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 05.02.2020. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 19.02.2020. године)

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 20.02.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р2/2020

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

05.03.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

03.02.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 03.02.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.03.2020. године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 19.03.2020. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У3/2020

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине

Рок за подношење понуде:

29.01.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.01.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 20.01.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 03.02.2020. године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 24.02.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У9/2020

Предмет јавне набавке:

Услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

24.01.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

15.01.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 15.01.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 29.01.2020. године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 04.02.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д5/2020

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

07.02.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.01.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 08.01.2020. године)

 

Прилог 1 - Mерна места: pdf (објављено 08.01.2020. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 11.02.2020. године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 12.03.2020. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У8/2020

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде FIERAGRICOLA 2020 – ВЕРОНА/ИТАЛИЈА

Рок за подношење понуде:

17.01.2020. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

06.01.2020. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:pdf   Конкурсна  документација:  pdf (објављено 06.01.2020. године)

 

Одговор бр. 1. на питање заинтересованог лица – потенцијалног понуђача: pdf (објављено 10.01.2020. године)

 

Одговор бр. 2. на питање заинтересованог лица – потенцијалног понуђача: pdf (објављено 13.01.2020. године)

Прва измена КД: pdf (објављено 10.01.2020. године) 

Друга измена КД: pdf (објављено 13.01.2020. године)

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда: pdf (објављено 10.01.2020. године)

Обавештење о другом продужетку рока за подношење понуда: pdf (објављено 13.01.2020. године)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права: pdf (објављено 14.01.2020. године)

Закључак о обустави поступка заштите права: pdf (објављено 14.01.2020. године)

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 17.01.2020. године)

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 27.01.2020. године)