37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 13 06 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs

Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Oпштинска управа (објављено 03. 09 2020.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник општине (објављено 03. 09 2020.): pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина општине (објављено 03. 09 2020.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 03. 09 2020.): pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско правобранилаштво (објављено 03. 09 2020.): pdf
План јавних набавки (објављено 06.01.2021.): pdf
Прва измена плана јавних набавки (објављено 04.03.2021. године): pdf
Друга измена плана јавних набавки (објављено 09.03.2021. године):pdf
Трећа измена плана јавних набавки (објављено 13.03.2021. године):pdf
Четврта измена плана јавних набавки (објављено 30.03.2021. године):pdf
Пета измена плана јавних набавки (објављено 28.04.2021. године):pdf

Шеста измена плана јавних набавки (објављено 18.05.2021. године):pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Скупштина општине Трстеник (објављено 18.01.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Општинско веће општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Општинско правобранилаштво општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf

План набавки на које се Закон не примењује (објављено 06.01.2021.): pdf 
Прва измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 05.03.2021. године): pdf
Друга измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 30.03.2021. године): pdf
Трећа измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 16.04.2021. године): pdf
Четврта измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 18.05.2021. године): pdf


Архива јавних набавки за годину 2020
Архива јавних набавки за годину 2019
Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У44/2021

Предмет јавне набавке:

Едукација средњошколаца виших разреда гимназија и средњих стручних школа на територији општине Трстеник о безбедном понашању у саобраћају

Рок за подношење понуде:

16.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 08.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У43/2021

Предмет јавне набавке:

Едукација родитеља о правилној употреби дечијих аутоседишта

Рок за подношење понуде:

11.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

03.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 03.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У46/2021

Предмет јавне набавке:

Теренска кампања: Безбедан трактор у саобраћају на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

10.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 02.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У40/2021

Предмет јавне набавке:

Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Трстеник за регистрована пољопривредна газдинства

Рок за подношење понуде:

03.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

25.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 25.05.2021. године)

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У36/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата

Рок за подношење понуде:

27.05.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 28.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р5/2021

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на изградњи јавног осветљења кружне раскрснице у Осаоници

Рок за подношење понуде:

26.05.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

19.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 19.05.2021. године)

 

Прилог 1 – Предмер радова: pdf (објављено 19.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У35/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке И одржавање рачунарске опреме

Рок за подношење понуде:

26.05.2021. године до 13:30 часова

Датум објављивања:

 

19.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 19.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 27.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У33/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге поправке и одржавања возила – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

20.05.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

12.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 12.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0025/2021

Предмет јавне набавке:

Радови на реализацији друге фазе санације депоније "Осаоница" Трстеник – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

01.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

12.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 12.05.2021. године)

 

Одговор бр. 1: pdf (објављено 26.05.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 04.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д11/2021

Предмет јавне набавке:

Набавке тонера за штампаче

Рок за подношење понуде:

17.05.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 11.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0002/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге фиксне телефоније

Рок за подношење понуде:

18.05.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

08.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.05.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 04.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д25/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка садница ради реализације пројекта посумљавања на територији опстине Трстеник - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

12.05.2021. године до 13:30 часова

Датум објављивања:

 

07.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 07.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 13.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0003/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуде:

12.05.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

30.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.04.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.05.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 04.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У46/2021

Предмет јавне набавке:

Главни пројекат: Техничка документација хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима под надлежношћу општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

06.05.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

26.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 26.04.2021. године)

 

Одговор на питање заинтересованог привредног субјекта: pdf (објављено 29.04.2021.године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 11.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У33/2021

Предмет јавне набавке:

 Услуге поправке и одржавања возила

Рок за подношење понуде:

28.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

20.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.04.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 06.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д25/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка садница ради реализације пројекта посумљавања на територији опстине Трстеник

Рок за подношење понуде:

26.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

20.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.04.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 06.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д12/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка материјала за рачунарску опрему

Рок за подношење понуде:

27.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

19.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 19.04.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 06.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д13/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка воде за пиће за аутомат

Рок за подношење понуде:

23.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

15.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 15.04.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 27.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У55/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге сузбијања одраслих форми комараца и крпеља на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

08.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

31.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 31.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0013/2021

Предмет јавне набавке:

Саобраћајна сигнализација за територију општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.04.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

01.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 01.04.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0023/2021

Предмет јавне набавке:

Израда урбанистичког пројекта за изградњу регионалног водоводног система Бела Вода – Велика Дренова

Рок за подношење понуде:

06.04.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

27.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 27.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 28.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0024/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка пумпе за процедне воде на депонији Осаоница - Трстеник

Рок за подношење понуде:

07.04.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

27.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 27.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 15.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0025/2021

Предмет јавне набавке:

Радови на реализацији друге фазе санације депоније "Осаоница" Трстеник

Рок за подношење понуде:

20.04.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.03.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 22.04.2021. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 09.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0015/2021

Предмет јавне набавке:

Реконструкција јавних путева и улица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

19.04.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0010/2021

Предмет јавне набавке:

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

02.04.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 18.03.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 15.04.2021. године)

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права: pdf (објављено 26.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У23/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге обављања екстерне ревизије завршног рачуна будзета општине Трстеник за 2020.годину

Рок за подношење понуде:

23.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

15.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 15.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0018/2021

Предмет јавне набавке:

Реконструкција водоводне мреже у улици Дамњана Максића 

Рок за подношење понуде:

26.03.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

11.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 11.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 14.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 27.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0017/2021

Предмет јавне набавке:

Реконструкција канализационе мреже у улици Војислава Танкосића

Рок за подношење понуде:

29.03.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

11.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 11.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 27.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У39/2021

Предмет јавне набавке:

Израда плана заштите и спасавања општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

05.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 05.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 17.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д1/2021

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал - поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

10.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 02.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0020/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

22.02.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

10.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25(објављено 10.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 02.03.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 22.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д1/2021

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал

Рок за подношење понуде:

12.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 04.02.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 19.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Скупштина општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У4/2021

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница скупштине општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

10.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 01.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д2/2021

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

09.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 01.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Р0011/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

04.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

30.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 19.03.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 10.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У1/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге социјалне заштите - Помоћ у кући - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

05.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

29.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 29.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.02.2021. године)

 

Одлука о стављању ван снаге: pdf (објављено 11.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У1/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге социјалне заштите - Помоћ у кући

Рок за подношење понуде:

25.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 18.01.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 27.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д24/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара за уређење простора Робне пијаце у Трстенику

Рок за подношење понуде:

21.01.2021. године до 13:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У30/2021

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине

Рок за подношење понуде:

21.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У2/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце, младих и одраслих са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

22.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 26.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Д0019/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

08.02.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

09.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 09.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 12.02.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 13.03.2021. године)