37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 06 02 2023
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинска управа (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује Општинска управа (објављено 05.01.2023.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Председник (објављено 05.01.2023.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Скупштина (објављено 05.01.2023.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Општинско веће (објављено 05.01.2023.) pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Правобранилаштво (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Правобранилаштво (објављено 05.01.2023.) pdf


План јавних набавки - Општинска управа (објављено 05.01.2023.): pdf
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа (објављено 06.01.2023.) pdfАрхива јавних набавки за годниу 2022
Архива јавних набавки за годниу 2021
Архива јавних набавки за годину 2020

Архива јавних набавки за годину 2019
Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0010/2023

Предмет јавне набавке:

Услуга организације путовања пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде у Солуну

Рок за подношење понуде:

17.01.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

07.01.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 07.01.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 19.01.2023.)

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 28.01.2023.)