37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 07 03 2021
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs

Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Oпштинска управа (објављено 03. 09 2020.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник општине (објављено 03. 09 2020.): pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина општине (објављено 03. 09 2020.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 03. 09 2020.): pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско правобранилаштво (објављено 03. 09 2020.): pdf
План јавних набавки (објављено 06.01.2021.): pdf
Прва измена плана јавних набавки (објављено 04.03.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Скупштина општине Трстеник (објављено 18.01.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Општинско веће општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Општинско правобранилаштво општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf

План набавки на које се Закон не примењује (објављено 06.01.2021.): pdf 
Прва измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 05.03.2021. године): pdf

Архива јавних набавки за годину 2020
Архива јавних набавки за годину 2019
Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У39/2021

Предмет јавне набавке:

Израда плана заштите и спасавања општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

05.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 05.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д1/2021

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал - поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

10.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 02.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0020/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

22.02.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

10.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25(објављено 10.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 02.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д1/2021

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал

Рок за подношење понуде:

12.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 04.02.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 19.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Скупштина општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У4/2021

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница скупштине општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

10.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 01.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д2/2021

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

09.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 01.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Р0011/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

19.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

30.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У1/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге социјалне заштите - Помоћ у кући - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

05.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

29.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 29.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.02.2021. године)

 

Одлука о стављању ван снаге: pdf (објављено 11.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У1/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге социјалне заштите - Помоћ у кући

Рок за подношење понуде:

25.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 18.01.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 27.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д24/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара за уређење простора Робне пијаце у Трстенику

Рок за подношење понуде:

21.01.2021. године до 13:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У30/2021

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине

Рок за подношење понуде:

21.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У2/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце, младих и одраслих са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

22.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 26.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Д0019/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

08.02.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

09.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 09.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 12.02.2021. године)