37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 03 06 2023
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинска управа (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује Општинска управа (објављено 05.01.2023.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Председник (објављено 05.01.2023.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Скупштина (објављено 05.01.2023.) pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Општинско веће (објављено 05.01.2023.) pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Правобранилаштво (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Правобранилаштво (објављено 05.01.2023.) pdf


План јавних набавки - Општинска управа (објављено 05.01.2023.): pdf
Прва измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 08.02.2023. године)pdf
Друга измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 03.03.2023. године)pdf
Трећа измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 14.03.2023. године)pdf
Четврта измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 07.04.2023. године)pdf
Пета измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 12.05.2023. године)pdf
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа (објављено 06.01.2023.) pdf
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Скупштина општине Трстеник (објављено 07.02.2023.) pdf
План набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Председник општине Трстеник (објављено 14.02.2023.) pdf
Прва измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Председник општине Трстеник (објављено 13.03.2023.) pdf
Прва измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа општине Трстеник (објављено 14.02.2023.) pdf
Друга измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа општине Трстеник (објављено 24.04.2023.) pdf
Трећа измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа општине Трстеник (објављено 04.05.2023.) pdf
Четврта измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину – Општинска управа општине Трстеник (објављено 09.05.2023.) pdf
Пета измена Плана набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује за 2023. годину - Општинска управа општине Трстеник (објављено 23.05.2023)
 pdf


Архива јавних набавки за годниу 2022
Архива јавних набавки за годниу 2021
Архива јавних набавки за годину 2020
Архива јавних набавки за годину 2019

Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0022/2023

Предмет јавне набавке:

Радови на реконструкцији вртића у Великој Дренови – трећа фаза

Рок за подношење понуде:

07.06.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

23.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.05.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0003/2023

Предмет јавне набавке:

Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуде:

30.05.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.05.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0015/2023

Предмет јавне набавке:

Помоћ у кући

Рок за подношење понуде:

24.05.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

13.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 13.05.2023. године)

 

Одговор на захтев за појашњењима pdf (објављено 19.05.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0013/2023

Предмет јавне набавке:

Енергетска санација Гимназије "Вук Караџић" Трстеник

Рок за подношење понуде:

26.05.2023. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 11.05.2023. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0002/2023

Предмет јавне набавке:

Услуге фиксне телефоније

Рок за подношење понуде:

16.05.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

06.05.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 06.05.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 18.05.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0014/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка садница у оквиру пројекта пошумљавања у циљу заштите и очувања предеоног диверзитета у 2023. години

Рок за подношење понуде:

03.05.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

21.04.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 21.04.2023. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 05.05.2023)

 

 Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 19.05.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0012/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка санитетског возила у оквиру пројекта "Здравље за Трстеник" - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

24.04.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

13.04.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 13.04.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 26.04.2023.)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 10.05.2023.)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0012/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка санитетског возила у оквиру пројекта "Здравље за Трстеник"

Рок за подношење понуде:

27.03.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

16.03.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 16.03.2023. године)

 

Одлука о обустави поступка pdf (објављено 29.03.2023.)

 

Обавештење о обустави поступка pdf (објављено 11.04.2023.)

 


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0001/2023

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

14.03.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

04.03.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 04.03.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 16.03.2023.)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 11.04.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0006/2023

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

21.02.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

10.02.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 10.02.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 24.02.2023.)

 

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 11.03.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0011/2023

Предмет јавне набавке:

Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за изградњу, реконструкцију, одржавање и зимско одржавање општинских путева и улица и некатегорисаних путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

07.04.2023. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.02.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 04.02.2023. године)

 

Одговор на захтев за појашњењима: pdf (објављено 17.03.2023.)

Одговор на захтев за појашњењима: pdf (објављено 20.03.2023.)

Исправка: pdf (објављено 21.03.2023.)

Јавни позив – пречишћен текст: pdf (објављено 21.03.2023.)

Одговор на захтев за појашњењима: pdf (објављено 31.03.2023.)

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права pdf (објављено 05.04.2023.)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0010/2023

Предмет јавне набавке:

Услуга организације путовања пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде у Солуну

Рок за подношење понуде:

17.01.2023. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

07.01.2023. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 07.01.2023. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 19.01.2023.)

Обавештење о додели уговора pdf (објављено 28.01.2023.)