37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 18 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ЕВИДЕНЦИЈА  О  СПРОВЕДЕНИМ  ПОСТУПЦИМА 

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

   -   ЈАВНА КЊИГА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 2014   -

 

Евиденциони

број

захтева

Датум подношења захтева

Назив

пројекта

Носилац

пројекта

Локација

пројекта

Број

евиденционог

 листаПреглед


501-78/2014-06
08. 09. 2014
Изградња енергетских објеката - енергетских централа ''СЕВЕР'', ''ИСТОК'' и ''ЗАПАД'' у градском насељу Трстеник за децентрализацију система грејања
Општина Трстеник - Трстеник
ул. Кнегиње Милице бр. 5.
37240 Трстеник

к.п.бр. 2506, 4074 и 3853
060
Детаљи

501-74/2014-0625. 08. 2014

Изградња пословног објекта - магацин за складиштење лозно садно материјала и хладњаче за чување лозно садног материјала у оквиру комплекса друштва у насељеном месту Богдање

Друштво за производњу, промет и заступање „AGROEXIM“ д.о.о. Београд
Булевар војводе Мишића бр. 51/33
11000 Београдк.п.бр. 3219/2 КО Богдање - потес ''Орловац''
059  

Детаљи
501-38/2014-06


26. 03. 2014

Изградња пословног објекта - делатност у пословном простору израда и монтажа предмета од дрвета на к.п.бр. 861/1 КО Лопаш - потес ''Село'' у насељеном месту Лопаш - општина Трстеник

СРЕТЕНОВИЋ / Радосав / ЖИВОТА
насељено место Лопаш
 37243 Почековина

к.п.бр. 861/1 КО Лопаш - потес ''Село''

058

 
Детаљи
501-15/2014-06


21. 02. 2014

Изградња пословног објекта - фабрика за флаширање минералне воде ''МИВЕЛА'' у насељеном месту Тоболац - комплекс фабрике ''Мивела'' Тоболац


Друштво са ограниченом одговорношћу ''Нова Слога'' Трстеник


к.п.бр. 1345/2 КО Тоболац

057  
Детаљи

501-7/2014-06


31. 01. 2014

Изградња пословно-стамбеног објекта - делатност у пословном простору израда машинских конструкција и процесне опреме од прохрома
ПТРОШИЋ  /Миле/  ТОМИСЛАВ
ул. Моравска бр. 16. - 37 240 Трстеник

 

КО Трстеник

056

 
Детаљи
501-4/2014-06


23. 01. 2014
Изградња фабрике за флаширање минералне воде ''МИВЕЛА'' у насељеном месту Тоболац - флаширање минералне воде ''Мивела'' у количини од 15 м3/дан.

Друштво са ограниченом одговорношћу „Нова Слога“ Трстеник

 

КО Тоболац

055

 
Детаљи