37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
grb

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

ZNAK_CIRILICA

ЈЕДИНСТВЕНИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЛОКАЛНИХ ПОРЕСКИХ АДМИНИСТРАЦИЈА, ПОРТАЛ ЛПА

Чланом 65. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр.30/18) дефинисано је да ''Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе успоставља и води јединствени информациони систем локалних пореских администрација (ЈИС ЛПА) и обезбеђује техничке услове за његову примену''. Јединствени информациони систем локалних пореских администрација успостављен је и примењује се од 01. јануара 2019. године.

Чланом 159. став 3. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 80/02....95/18-у даљем тексту ЗПППА), прописано је да се у јединственом информационом систему локалних пореских администрација воде подаци о пореском обвезнику, и то: назив, односно лично име, ПИБ, као и подаци из пореских пријава и других аката и регистара, који су од значаја за утврђивање изворних јавних прихода јединица локалне самоуправе, подаци о утврђеним изворним јавним приходима јединица локалне самоуправе, као и подаци о наплати тих јавних прихода. Ставом 2. истог члана ЗПППА прпоисано је да Јединствени информациони систем локалних пореских администрација обезбеђује и вршење других поступака у вези са утврђивањем и наплатом изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе, као и подношење електронских пореских пријава.

Од 01. јануара 2019. године пореска пријава за порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1), подноси се искључиво у електронском облику (чл.38. став 7. тачка 7. ЗПППА).

Порески обвезници - физичка лица која су дужна да поднесу пореску пријаву која није у вези са обављањем делатности, могу ту пријаву да поднесу у електронском облику или у писменом облику-непосредно или путем поште (обрзац ППИ-2) (чл. 38. став 9. ЗПППА).

Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/13 и 104/18) - уређује начин подношења пореских пријава електронским путем и давање овлашћења (ПЕП обазац) - овлашћења дата ПУ важе за ЛПА (чл.6. Правилника).

ПОРТАЛ ЈИС ЛПА НАМЕЊЕН ЈЕ ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ЗА:
1.контролу свог пореског дуга у ЛПА на територији Србије
2.подношење пореских пријава ППИ-1 и ППИ-2.

Приступ Порталу је могућ електронском сертификационом картицом и тада обвезник може да користи обе функционалности 1 и 2.

Приступ Порталу је могућ коришћењем user name-a i password-a и тада обвезник може да користи само функционалност број 1.

За коришћење квалификованих електронских сертификата-отварање електронске сертификационе картице порески обвезници се требају обратити једном од следећих сертификационих тела: Пошта, МУП, Привредна комора, Halcom i Esmart.

За коришћење корисничког имена и шифре (user name-a i password-a) порески обвезници се требају обратити локалној пореској администрацији на чијој територији обвезник има пребивалиште. Налог за приступ важи за читаву територију РС (обвезник нема потребу да се пријављује на другој локацији).

Уколико обвезник поседује квалификовани електронски сертификат није потребно отварати корисничко име и шифру.

За све информације стоји Вам на располагању Одсек локалне пореске администрације (кан. бр. 18 у згради општине Трстеник), тел.037/712-471, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности (кан. бр. 42 у згради општине Трстеник, Александар Петровић-послови информатике).

ПОРТАЛУ МОЖЕТЕ ПРИСТУПИТИ ОВДЕ

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...