37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 25 03 2023
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs

Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Oпштинска управа (објављено 03. 09 2020.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник општине (објављено 03. 09 2020.): pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина општине (објављено 03. 09 2020.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 03. 09 2020.): pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско правобранилаштво (објављено 03. 09 2020.): pdf
План јавних набавки (објављено 06.01.2021.): pdf
Прва измена плана јавних набавки (објављено 04.03.2021. године): pdf
Друга измена плана јавних набавки (објављено 09.03.2021. године):pdf
Трећа измена плана јавних набавки (објављено 13.03.2021. године):pdf
Четврта измена плана јавних набавки (објављено 30.03.2021. године):pdf
Пета измена плана јавних набавки (објављено 28.04.2021. године):pdf

Шеста измена плана јавних набавки (објављено 18.05.2021. године):pdf
Седма измена плана јавних набавки (објављено 18.06.2021. године):pdf 
Осма измена плана јавних набавки (објављено 25.06.2021. године): pdf
Девета измена плана јавних набавки (објављено 06.07.2021. године): pdf
Десета измена плана јавних набавки (објављено 01.09.2021. године): pdf
Једанеста измена плана јавних набавки (објављено 17.09.2021. године): pdf
Дванаеста измена Плана јавних набавки (објављено 09.10.2021. године): pdf
Тринаеста измена Плана јавних набавки (објављено 22.10.2021. године): pdf
Четрнаеста измена Плана јавних набавки (објављено 09.11.2021. године): pdf
Петнаеста измена плана јавних набавки (објављено 13.11.2021. године): pdf
Шеснаеста измена плана јавних набавки (објављено 04.12.2021. године): pdf

План набавки на које се Закон не примењује – Скупштина општине Трстеник (објављено 18.01.2021. године): pdf

План јавних набавки – Председник општине Трстеник (објављено 16.11.2021. године): pdf
Прва измена плана јавних набавки – Председник општине Трстеник (објављено 18.11.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf
Прва измена плана набавки на које се закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 04.10.2021. године): 

Друга измена плана набавки на које се закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 11.10.2021. године): pdf
Трећа измена плана набавки на које се закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 01.11.2021. године): pdf
Четврта измена плана набавки на које се закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 18.11.2021. године): pdf

План набавки на које се Закон не примењује – Општинско веће општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf
План набавки на које се Закон не примењује – Општинско правобранилаштво општине Трстеник (објављено 15.01.2021. године): pdf

План набавки на које се Закон не примењује (објављено 06.01.2021.): pdf 
Прва измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 05.03.2021. године): pdf
Друга измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 30.03.2021. године): pdf
Трећа измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 16.04.2021. године): pdf
Четврта измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 18.05.2021. године): pdf

Пета измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 18.06.2021. године): pdf
Шеста измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 25.06.2021. године): pdf
Седма измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 06.07.2021. године): pdf
Осма измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 19.07.2021. године): pdf
Девета измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 23.07.2021. године): pdf
Десета измена Плана набавки на које се закон не примењује (објављено 10.08.2021. године): pdf
Једанаеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 17.08.2021. године): pdf
Дванеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 01.09.2021. године): pdf
Тринаеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 17.09.2021. године): pdf
Четрнаеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 27.09.2021. године): pdf
Петнаеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 07.10.2021. године): pdf
Шеснаеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 20.10.2021. године): pdf
Седамнаеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 09.11.2021. године): pdf
Осамнаеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 24.11.2021. године): pdf
Деветнаеста измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 04.12.2021. године): pdf
Двадесета измена плана набавки на које се закон не примењује (објављено 17.12.2021. године): pdf


Архива јавних набавки за годину 2020

Архива јавних набавки за годину 2019
Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д30/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка Новогодишњих украса

Рок за подношење понуде:

20.12.2021. године до 10:30 часова

Датум објављивања:

 

17.12.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 17.12.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 21.12.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0034/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара за опремање Омладинског клуба у Трстенику – Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

27.12.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

15.12.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 15.12.2021. године)

 

Одлука о обустави – Партија бр.1 pdf (објављено 29.12.2021. године)

Одлука о додели уговора – Партија бр.2 pdf (објављено 29.12.2021. године)
Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 15.01.2022. године)

 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д29/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка опреме за такмичења из познавања саобраћајних прописа и вештина

Рок за подношење понуде:

20.12.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

14.12.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 14.12.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 21.12.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У59/2021

Предмет јавне набавке:

Теренска кампања: Безбедни пружни прелаз

Рок за подношење понуде:

15.12.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

07.12.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 07.12.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16.12.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0022/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка контејнера за примарну селекцију отпада – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

07.12.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

27.11.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 27.11.2021. године)

 

Одговор бр. 1. на питање заинтересованог лица: pdf (објављено 02.12.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.12.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 23.12.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д23/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка материјала за новогодишњу расвету

Рок за подношење понуде:

03.12.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

25.11.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 25.11.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 07.12.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0035/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка уређаја за детекцију психоактивних супстанци у организму

Рок за подношење понуде:

30.11.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.11.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.11.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 02.12.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 18.12.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У10/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка саветодавних услуга за израду предлога пројекта ЈПП-а реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

23.11.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.11.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 18.11.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 26.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0034/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара за опремање Омладинског клуба у Трстенику

Рок за подношење понуде:

22.11.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

11.11.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 11.11.2021. године)

 

Одлука о обустави – Партија 1: pdf (објављено 24.11.2021. године)

Одлука о обустави – Партија 2: pdf (објављено 24.11.2021. године)

Обавештење о обустави: pdf (објављено 26.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0022/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка контејнера за примарну селекцију отпада

Рок за подношење понуде:

17.11.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

06.11.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 06.11.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 22.11.2021. године)

 

Обавештење о обустави: pdf (објављено 25.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У9/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка саветодавних услуга за израду предлога пројекта ЈПП-а за одржавање путне инфраструктуре на територији општине Трстеник, израду конкурсне документације и учешће у стручном тиму, у току трајања поступка избора приватног партнера – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

10.11.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.11.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 02.11.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У53/2021

Предмет јавне набавке:

Монтажа и демонтажа новогодишње расвете

Рок за подношење понуде:

08.11.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.11.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 01.11.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р033/2021

Предмет јавне набавке:

Унапређење и развој руралне путне инфраструктуре

Рок за подношење понуде:

12.11.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

28.10.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 28.10.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.11.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 02.12.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д28/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара ради реализације пројекта "Михољски сусрети села"

Рок за подношење понуде:

28.10.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

22.10.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 22.10.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 29.10.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Д0005/2021

Предмет јавне набавке:

Гориво и течности за моторна возила

Рок за подношење понуде:

02.11.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

21.10.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 21.10.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 04.11.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 30.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У9/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка саветодавних услуга за израду предлога пројекта ЈПП-а за одржавање путне инфраструктуре на територији општине Трстеник, израду конкурсне документације и учешће у стручном тиму, у току трајања поступка избора приватног партнера

Рок за подношење понуде:

26.10.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.10.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 08.10.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 29.10.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Р12/2021

Предмет јавне набавке:

Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник за сезону 2021/2022. годину

Рок за подношење понуде:

01.11.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

16.10.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 16.10.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 03.11.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 19.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р7/2021

Предмет јавне набавке:

Наткривање летње позорнице при Народној библиотеци "Јефимија" у Трстенику – Поновљен поступак 

Рок за подношење понуде:

15.10.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.10.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 08.10.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.10.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0016/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка контејнера за комунални отпад 

Рок за подношење понуде:

12.10.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

30.09.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.09.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 14.10.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 03.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д27/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка софтвера за управљање системом заштите и спасавања

Рок за подношење понуде:

05.10.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

28.09.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 28.09.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.10.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У51/2021

Предмет јавне набавке:

Краткорочни акциони план за ваздух

Рок за подношење понуде:

04.10.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

27.09.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 27.09.2021. године)

 

Измењена конкурсна документација: pdf (објављено 28.09.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 05.10.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У58/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге снимања И постпродукције промотивног видеа "Живот Рома у подстандардним насељима општине Трстеник"

Рок за подношење понуде:

29.09.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

22.09.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 22.09.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 04.10.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Д0032/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка ИТ опреме намењене студентима ромских подстандардних насеља у општини Трстеник

Рок за подношење понуде:

01.10.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

21.09.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 21.09.2021. године)

 

Одлука о додели уговора – Партија 1: pdf (објављено 05.10.2021. године)

 

Одлука о додели уговора – Партија 2: pdf (објављено 05.10.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 02.11.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р0031/2021

Предмет јавне набавке:

Радови на реализацији друге фазе санације депоније "Осаоница" Трстеник – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

30.09.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

10.09.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 10.09.2021. године)

 

Одговор бр. 1. на питање заинтересованог лица: pdf (објављено 23.09.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 06.10.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 14.10.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0009/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге вештачког осемењавања крава – Поновљен поступак  

Рок за подношење понуде:

14.09.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

03.09.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 03.09.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16.09.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 18.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р7/2021

Предмет јавне набавке:

Наткривање летње позорнице при Народној библиотеци "Јефимија" у Трстенику - Поновљен поступак  

Рок за подношење понуде:

10.09.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

03.09.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 03.09.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 13.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д21/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка дечијих аутоседишта  

Рок за подношење понуде:

03.09.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

26.08.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 26.08.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 07.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р8/2021

Предмет јавне набавке:

Грађевински радови на адаптацији Омладинског клуба у Трстенику - поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

02.09.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.08.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 23.08.2021. године)

 

Прилог 1: Предмер радова: pdf (објављено 23.08.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 03.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У48/2021

Предмет јавне набавке:

Израда средњорочног плана Општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

30.08.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.08.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.08.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У57/2021

Предмет јавне набавке:

Персонална асистенција

Рок за подношење понуде:

31.08.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.08.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.08.2021. године)

 

Измењена КД: pdf (објављено 24.08.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 02.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р6/2021

Предмет јавне набавке:

Капитално одржавање спортских терена - поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

26.08.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.08.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 18.08.2021. године)

 

Прилог 1: Предмер радова: pdf (објављено 18.08.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 30.08.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0009/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге вештачког осемењавања крава

Рок за подношење понуде:

27.08.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

17.08.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 17.08.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 01.09.2021. године)

 

Обавештење о обустави: pdf (објављено 02.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У45/2021

Предмет јавне набавке:

Позоришна представа из саобраћајног васпитања намењена деци нижих разреда основних школа

Рок за подношење понуде:

24.08.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

16.08.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 16.08.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 26.08.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р9/2021

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на реализацији пројекта „Да се ради и гради по твом“ – поновљен поступак 

Рок за подношење понуде:

19.08.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.08.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 11.08.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.08.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р7/2021

Предмет јавне набавке:

Наткривање летње позорнице при Народној библиотеци „Јефимија“ у Трстенику - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

10.08.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

30.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 30.07.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 18.08.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У56/2021

Предмет јавне набавке:

Помоћ у кући за децу, одрасле и старије

Рок за подношење понуде:

06.08.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

29.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 29.07.2021. године)

 

Одговори на питања: pdf (објављено 05.08.2021)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 11.08.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр.Д0029/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара ради реализације пројекта „Ода Морави“ – Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

09.08.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

28.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 28.07.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 13.08.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 03.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р9/2021

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на реализацији пројекта „Да се ради и гради по твом“ – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

30.07.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

21.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 21.07.2021. године)

 

Одлука о додели уговора – Партије бр. 1 и 4. pdf (објављено 04.08.2021. године)

 

Одлука о додели уговора – Партије бр. 5, 6, и 7. pdf (објављено 04.08.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка – Партија бр. 2. pdf (објављено 04.08.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р8/2021

Предмет јавне набавке:

Грађевински радови на адаптацији Омладинског клуба у Трстенику

Рок за подношење понуде:

29.07.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.07.2021. године)

 

Прилог 1: Предмер радова: pdf (објављено 20.07.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 30.07.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр.Р0010/2021

Предмет јавне набавке:

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Трстеник – Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

05.08.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

21.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Jавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 21.07.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 12.08.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 01.09.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р7/2021

Предмет јавне набавке:

Наткривање летње позорнице при Народној библиотеци "Јефимија" у Трстенику

Рок за подношење понуде:

20.07.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

12.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 12.07.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 22.07.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр.Р10/2021

Предмет јавне набавке:

Чишћење водотокова другог реда на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

14.07.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 08.07.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 19.07.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0030/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара ради реализације пројекта "Да се ради и гради по твом"

Рок за подношење понуде:

19.07.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

08.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Jавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.07.2021. године)

 

Обавештење о измени јавног позива: pdf (објављено 13.07.2021. године)

Прва измена конкурсне документације: pdf (објављено 13.07.2021. године)

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 23.07.2021. године)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 07.08.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр.Р6/2021

Предмет јавне набавке:

Капитално одржавање спортских терена

Рок за подношење понуде:

15.07.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

07.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 07.07.2021. године)

 

 Прилог 1: Предмер радова: pdf (објављено 07.07.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 16.07.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0006/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка рачунарске опреме и штампача

Рок за подношење понуде:

16.07.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

06.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Jавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 06.07.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 20.07.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 14.08.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр.Р9/2021

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на реализацији пројекта "Да се ради и гради по твом"

Рок за подношење понуде:

13.07.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 02.07.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16.07.2021. године)

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 16.07.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0029/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара ради реализације пројекта "ОДА МОРАВИ"

Рок за подношење понуде:

12.07.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

01.07.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 01.07.2021. године)

 

Одлука о обустави – Партија бр.1: pdf (објављено 14.07.2021. године)

 

Одлука о додели уговора – Партија бр.2: pdf (објављено 14.07.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 27.07.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0008/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка опреме за специјализовано возило за ватрогасну јединицу

Рок за подношење понуде:

29.06.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 29.06.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 16.07.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У41/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање семафора на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

24.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

16.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 16.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 02.07.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0001/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

25.06.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

15.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 15.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 29.06.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 16.07.2021. године)

 

Обавештење о измени уговора: pdf (објављено 02.10.2021. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0028/2021 

Предмет јавне набавке:

Истраживање безбедности деце и саобраћаја

Рок за подношење понуде:

18.06.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

08.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора - Партија 1: pdf (објављено 23.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора - Партија 2: pdf (објављено 23.06.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 24.07.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0004/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге одржавања програма за локалну пореску администрацију

Рок за подношење понуде:

02.07.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

10.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива: pdf (објављено 10.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 05.07.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 27.07.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У44/2021

Предмет јавне набавке:

Едукација средњошколаца виших разреда гимназија и средњих стручних школа на територији општине Трстеник о безбедном понашању у саобраћају

Рок за подношење понуде:

16.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 08.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 23.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У43/2021

Предмет јавне набавке:

Едукација родитеља о правилној употреби дечијих аутоседишта

Рок за подношење понуде:

11.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

03.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 03.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У42/2021

Предмет јавне набавке:

Теренска кампања: Безбедан трактор у саобраћају на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

10.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.06.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 02.06.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 14.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У40/2021

Предмет јавне набавке:

Контрола плодности обрадивог пољопривредног земљишта на територији општине Трстеник за регистрована пољопривредна газдинства

Рок за подношење понуде:

03.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

25.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 25.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У36/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање фотокопир апарата

Рок за подношење понуде:

27.05.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 28.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Р5/2021

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на изградњи јавног осветљења кружне раскрснице у Осаоници

Рок за подношење понуде:

26.05.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

19.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 19.05.2021. године)

 

Прилог 1 – Предмер радова: pdf (објављено 19.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У35/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке И одржавање рачунарске опреме

Рок за подношење понуде:

26.05.2021. године до 13:30 часова

Датум објављивања:

 

19.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 19.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 27.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У33/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге поправке и одржавања возила – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

20.05.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

12.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 12.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0025/2021

Предмет јавне набавке:

Радови на реализацији друге фазе санације депоније "Осаоница" Трстеник – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

01.06.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

12.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 12.05.2021. године)

 

Одговор бр. 1: pdf (објављено 26.05.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 04.06.2021. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 23.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д11/2021

Предмет јавне набавке:

Набавке тонера за штампаче

Рок за подношење понуде:

17.05.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 11.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0002/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге фиксне телефоније

Рок за подношење понуде:

18.05.2021. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

08.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.05.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 04.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д25/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка садница ради реализације пројекта посумљавања на територији опстине Трстеник - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

12.05.2021. године до 13:30 часова

Датум објављивања:

 

07.05.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 07.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 13.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0003/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуде:

12.05.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

30.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.04.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.05.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 04.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У46/2021

Предмет јавне набавке:

Главни пројекат: Техничка документација хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима под надлежношћу општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

06.05.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

26.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 26.04.2021. године)

 

Одговор на питање заинтересованог привредног субјекта: pdf (објављено 29.04.2021.године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 11.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0014/2021

Предмет јавне набавке:

Реконструкција некатегорисаних путева (асфалтирање некатегорисаних путева)

Рок за подношење понуде:

02.06.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

29.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 29.04.2021. године)

 

Обавештење о изменама: pdf Исправка КД: rarimage25 (објављено 19.05.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.06.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 07.07.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У33/2021

Предмет јавне набавке:

 Услуге поправке и одржавања возила

Рок за подношење понуде:

28.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

20.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.04.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 06.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д25/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка садница ради реализације пројекта посумљавања на територији опстине Трстеник

Рок за подношење понуде:

26.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

20.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 20.04.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 06.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д12/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка материјала за рачунарску опрему

Рок за подношење понуде:

27.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

19.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 19.04.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 06.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д13/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка воде за пиће за аутомат

Рок за подношење понуде:

23.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

15.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 15.04.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 27.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У55/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге сузбијања одраслих форми комараца и крпеља на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

08.04.2021. године до 11.30 часова

Датум објављивања:

 

31.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 31.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0013/2021

Предмет јавне набавке:

Саобраћајна сигнализација за територију општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.04.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

01.04.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 01.04.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 14.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0023/2021

Предмет јавне набавке:

Израда урбанистичког пројекта за изградњу регионалног водоводног система Бела Вода – Велика Дренова

Рок за подношење понуде:

06.04.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

27.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 27.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 28.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0024/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка пумпе за процедне воде на депонији Осаоница - Трстеник

Рок за подношење понуде:

07.04.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

27.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 27.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 15.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0025/2021

Предмет јавне набавке:

Радови на реализацији друге фазе санације депоније "Осаоница" Трстеник

Рок за подношење понуде:

20.04.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.03.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 22.04.2021. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 09.05.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0015/2021

Предмет јавне набавке:

Реконструкција јавних путева и улица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

19.04.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 07.05.2021. године)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 03.06.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0010/2021

Предмет јавне набавке:

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

02.04.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 18.03.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 15.04.2021. године)

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права: pdf (објављено 26.04.2021. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 16.07.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У23/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге обављања екстерне ревизије завршног рачуна будзета општине Трстеник за 2020.годину

Рок за подношење понуде:

23.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

15.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 15.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0018/2021

Предмет јавне набавке:

Реконструкција водоводне мреже у улици Дамњана Максића 

Рок за подношење понуде:

26.03.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

11.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 11.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 14.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 27.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0017/2021

Предмет јавне набавке:

Реконструкција канализационе мреже у улици Војислава Танкосића

Рок за подношење понуде:

29.03.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

11.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 11.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.04.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 27.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У39/2021

Предмет јавне набавке:

Израда плана заштите и спасавања општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

05.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 05.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 17.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д1/2021

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал - поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

10.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.03.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf (објављено 02.03.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0020/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

22.02.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

10.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25(објављено 10.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 02.03.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 22.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д1/2021

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал

Рок за подношење понуде:

12.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 04.02.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 19.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Скупштина општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У4/2021

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница скупштине општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

10.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 01.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д2/2021

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

09.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 01.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.02.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Р0011/2021

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

04.03.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

30.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 30.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 19.03.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 10.04.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У1/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге социјалне заштите - Помоћ у кући - Поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

05.02.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

29.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 29.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.02.2021. године)

 

Одлука о стављању ван снаге: pdf (објављено 11.02.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01.03.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У1/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге социјалне заштите - Помоћ у кући

Рок за подношење понуде:

25.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 18.01.2021. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 27.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. Д24/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка добара за уређење простора Робне пијаце у Трстенику

Рок за подношење понуде:

21.01.2021. године до 13:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У30/2021

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине

Рок за подношење понуде:

21.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 25.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

Набавка бр. У2/2021

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце, младих и одраслих са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

22.01.2021. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна  документација: pdf(објављено 13.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 26.01.2021. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

JН бр. Д0019/2021

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

08.02.2021. године до 12 часова

Датум објављивања:

 

09.01.2021. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 09.01.2021. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 12.02.2021. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 13.03.2021. године)