37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 25 03 2023
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf


Архива јавних набавки за годину 2017

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д11/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка контејнера за комунални отпад

Рок за подношење понуде:

13.12.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.12.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна документација: pdf Конкурсна документација - скица: pdf (објављено 04.12.2018 године)

 

Одговор на питање бр. 1 заинтересованог лица – понуђача pdf (објављено 10.12.2018. године)

Одлука о додели уговора pdf (објављено 14.12.2018. године)

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 25.12.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Р10/2018

Предмет јавне набавке:

Изградња санитарног чвора у оквиру манастира Љубостиња

Рок за подношење понуде:

19.11.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

09.11.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна документација: pdf Прилог 1: pdf (објављено 09.11.2018 године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 21.11.2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 30.11.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Р6/2018

Предмет јавне набавке:

Поправка и одржавање просторија Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

09.11.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

31.10.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf Конкурсна документација: pdf (објављено 31.10.2018 године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 16.11.2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 21.11.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р13/2018

Предмет јавне набавке:

Унапређење саобраћајне инфраструктуре на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

23.11.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.10.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf   Конкурсна документација: pdf (објављено 23.10.2018 године)

 

Одговор на питање бр. 1 заинтересованог лица – понуђача pdf (објављено 05.11.2018. године)

 

Одговор на питање бр. 2 заинтересованог лица – понуђача pdf (објављено 07.11.2018. године)

 

Прва измена конкурсне документације pdf (објављено 07.11.2018. године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 27.11.2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 18.12.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У15/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга социјалне заштите – Персонална асистенција

Рок за подношење понуде:

26.10.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

18.10.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf   Конкурсна документација: pdf (објављено 18.10.2018 године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 30.10.2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 06.11.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д3/2018

Предмет јавне набавке:

Гориво за моторна возила-поновљени поступак

Рок за подношење понуде:

15.10.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

05.10.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf   Конкурсна документација: pdf (објављено 05.10.2018 године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 18.10.2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 01.11.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Р4/2018

Предмет јавне набавке:

Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник за сезону 2018/2019. годину

Рок за подношење понуде:

05.11.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

05.10.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf   Конкурсна документација: pdf (објављено 05.10.2018 године)

 

Одговор на питање: pdf  (објављено 24.10.2018 године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 07.11.2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 16.11.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д12/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка 4Д ултразвучног апарата за гинеколошко одељење Дома здравља ,,Др Сава Станојевић“ Трстеник

Рок за подношење понуде:

02.10.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

24.09.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf   Конкурсна документација: pdf (објављено 24.09.2018 године)

 

Прва измена конкурсне документације: pdf  (објављено 25.09.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf  (објављено 25.09.2018 године)

Одлука о додели уговора pdf (објављено 04.10.2018. године)

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 17.10.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д3/2018

Предмет јавне набавке:

Гориво за моторна возила

Рок за подношење понуде:

21.09.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

12.09.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf   Конкурсна документација: pdf (објављено 12.09.2018 године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf  (објављено 25.09.2018 године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 03.10.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Р12/2018

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева - МЗ

Рок за подношење понуде:

05.10.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

05.09.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда: pdf   Конкурсна документација: pdf (објављено 05.09.2018 године)

 

Одлука о додели уговора pdf (објављено 09.10.2018. године)

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 17.10.2018. године) 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Р7/2018

Предмет јавне набавке:

Изградња јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

03.09.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

24.08.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  Прилог 1: pdf (објављено 24.08.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 07.09.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 25.09.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д6/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка путничког аутомобила на лизинг

Рок за подношење понуде:

31.08.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

22.08.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 22.08.2018 године)

 

Прва измена конкурсне документације: pdf  (објављено 24.08.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf  (објављено 24.08.2018 године)

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 07.09.2018 године)

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 24.09.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Р1/2018

Предмет јавне набавке:

Чишћење водотока другог реда на тероторији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

29.08.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.08.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 20.08.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 10.09.2018 године)

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права pdf (објављено 14.09.2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 20.11.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У20/2018

Предмет јавне набавке:

Израда пројектно техничке документације-Реконструкција водоводне мреже у Трстенику – II фаза, наставак и алтернативно напајање града водом са изворишта ,,Старо Корито”-поновљени поступак

Рок за подношење понуде:

22.08.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.08.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 13.08.2018 године)

 

Прва измена конкурсне документације: pdf  (објављено 21.08.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf  (објављено 21.08.2018 године)

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 29.08.2018 године)

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 19.09.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У8/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга вештачког осемењавања крава

Рок за подношење понуде:

13.08.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

03.08.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 03.08.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 15.08.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 21.08.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНMВ бр. Р11/2018

Предмет јавне набавке:

Санација кровног покривача и бетонских олука на Установи за предшколско васпитање, образовање, негу, здравствену заштиту и исхрану деце ,,Бисери 2“ објекат 3 у Трстенику

Рок за подношење понуде:

09.08.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

31.07.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  Прилог 1: pdf  (објављено 31.07.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 14.08.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 30.08.2018. године)

 

Одлука о измени уговора pdf (објављено 24.12.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У19/2018

Предмет јавне набавке:

Израда пројектно техничке документације ,,Изградња регионалног водоводног система Бела Вода – Велика Дренова“-поновљени поступак

Рок за подношење понуде:

27.08.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

25.07.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 25.07.2018 године)

 

Одговор на питање: pdf  (објављено 24.08.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 29.08.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 20.09.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У18/2018

Предмет јавне набавке:

Лични пратилац детета

Рок за подношење понуде:

30.07.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.07.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 20.07.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 01.08.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 09.08.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р5/2018

Предмет јавне набавке:

Капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре

Рок за подношење понуде:

17.08.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

17.07.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 17.07.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 22.08.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 30.08.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У20/2018

Предмет јавне набавке:

Израда пројектно техничке документације-Реконструкција водоводне мреже у Трстенику – II фаза, наставак и алтернативно напајање града водом са изворишта ,,Старо Корито”

Рок за подношење понуде:

19.07.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

10.07.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 10.07.2018 године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf  (објављено 24.07.2018 године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf  (објављено 10.08.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНMВ бр. У2/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга одржавања програма за локалну пореску администрацију

Рок за подношење понуде:

06.07.2018. године до 12:30 часова

Датум објављивања:

 

27.06.2018. године

Преузмите документацију:

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 27.06.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 10.07.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 10.08.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНMВ бр. Д10/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка контејнера за комунални отпад

Рок за подношење понуде:

13.07.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.07.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf   Конкурсна документација - скица:  pdf (објављено 04.07.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 17.07.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 27.07.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНMВ бр. Р9/2018

Предмет јавне набавке:

Капитално одржавање спортских терена

Рок за подношење понуде:

06.07.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

26.06.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf   (објављено 26.06.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 10.07.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 17.07.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНMВ бр. Д1/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник-поновљени поступак

Рок за подношење понуде:

22.06.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

13.06.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf   (објављено 13.06.2018 године)

 

Одговор 1: pdf  (објављено 18.06.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 26.06.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 17.07.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У19/2018

Предмет јавне набавке:

Израда пројектно техничке документације ,,Изградња регионалног водоводног система Бела Вода – Велика Дренова“

Рок за подношење понуде:

05.07.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.06.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf   (објављено 04.06.2018 године)

 

Прва измена конкурсне документације: pdf (објављено 07.06.2018 године)

 

Друга измена конкурсне документације: pdf (објављено 13.06.2018 године)

 

Одговор 1: pdf  (објављено 29.06.2018 године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 11.07.2018)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У11/2018

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање вертикалне сигнализације на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

01.06.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.05.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf   (објављено 23.05.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 06.06.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 20.06.2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У13/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга социјалне заштите - Дневне услуге у заједници - Помоћ у кући

Рок за подношење понуде:

03.05.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

24.04.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf   (објављено 24.04.2018 године)

 

Одговор 1: pdf  (објављено 25.04.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 11.05.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 21.05.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р8/2018

Предмет јавне набавке:

Капитално одржавање зелене пијаце

Рок за подношење понуде:

24.05.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.04.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  Прилог 1: pdf (објављено 23.04.2018 године)

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  Прилог 1: pdf (објављено 23.04.2018 године)

 

Одговор на питање бр.1 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 07.05.2018 године)

 

Одговор на питање бр.2 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 15.05.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 28.05.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 12.06.2018 године)

 

Одлука о измени уговора pdf  (објављено 20.09.2018 године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 2/2018

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење индустријског комплекса "Бељици"

Рок за подношење понуде:

30.04.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.04.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 20.04.2018 године)

 

Одговор 1: pdf  (објављено 25.04.2018 године)

Измена конкурсне документације: pdf (објављено 25.04.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf (објављено 25.04.2018 године)

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 11.05.2018 године)

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 29.05.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У6/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга уништавања ларви, одраслих форми комараца и крпеља на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

13.04.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.04.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 04.04.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 17.04.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 24.04.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У3/2018

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине

Рок за подношење понуде:

10.04.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

29.03.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 29.03.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 12.04.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf  (објављено 25.04.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д7/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка тонера за штампаче и фотокопир апарате

Рок за подношење понуде:

02.04.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.03.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 23.03.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 04.04.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 18.04.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У4/2018

Предмет јавне набавке:

Услуге поправке и одржавање возила

Рок за подношење понуде:

27.03.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

16.03.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 16.03.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 30.03.2018 године)

 

Обавештење о закљученим уговорима: П1 pdf, П2 pdf, П3 pdf, П4 pdf  (објављено 16.04.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У7/2018

Предмет јавне набавке:

Хумано хватање паса луталица

Рок за подношење понуде:

16.03.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

07.03.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 07.03.2018 године)

 

Одговор на питање бр.1 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 09.03.2018 године)

Одговор на питање бр.2 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 09.03.2018 године)

Измена конкурсне документације: pdf (објављено 12.03.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf (објављено 12.03.2018 године)

Одлука о додели уговора: Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 21.03.2018 године)

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 02.04.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р3/2018

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева  - МЗ на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

26.03.2018. године до 11:30 часова

<

Датум објављивања:

 

23.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 23.02.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 28.03.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 18.04.2018 године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2018

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал

Рок за подношење понуде:

19.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

06.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 06.02.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 21.02.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 05.03.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д1/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

13.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 02.02.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 14.02.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf  (објављено 12.03.2018 године)


 

Наручилац:

 

Скупштинa општинa Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница Скупштине општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 02.02.2018 године)

 

 Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 13.02.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 22.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р2/2018

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање локалних категорисаних путева на територији општине Трстеник за 2018. годину

Рок за подношење понуде:

05.03.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 01.02.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 07.03.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 15.03.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У9/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде TIER & TECHNIK 2018 Сен Гален (поновљен поступак)

Рок за подношење понуде:

08.02.2018. године до 12:30 часова

Датум објављивања:

 

31.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdfПозив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 31.01.2018 године)

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 31.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 09.02.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 22.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У5/2018

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

09.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

30.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 30.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 13.02.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 07.03.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д4/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка рачунарске опреме и штампача

Рок за подношење понуде:

01.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   <

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 23.01.2018 године)

 

Одговор на питање бр.1 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 25.01.2018 године)

Одговор на питање бр.2 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 26.01.2018 године)

Измена конкурсне документације: pdf (објављено 26.01.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf (објављено 26.01.2018 године)

Одговор на питање бр.3 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 29.01.2018 године)

Измена конкурсне документације: pdf (објављено 29.01.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf (објављено 29.01.2018 године)

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.02.2018 године)

Обавештење о закљученом уговоруpdf (објављено 23. 02. 2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У12/2018

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

30.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

22.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 22.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01. 02. 2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговоруpdf (објављено 05. 02. 2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У9/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде TIER & TECHNIK 2018 Сен Гален

Рок за подношење понуде:

19.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 11.01.2018 године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 24.01.2018)

 

Обавештење о обустави поступка pdf (објављено 30.01.2018)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д2/2018

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

18.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

10.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 10.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 23. 01. 2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговоруpdf (објављено 07. 02. 2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д5/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

08.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  Прилог - Мерна места: pdf  (објављено 08.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 12.02.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговоруpdf (објављено 16. 03. 2018. године)