Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf

 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

11/2015

Предмет јавне набавке:

Услуга пуњења тонера за штампаче

Рок за подношење понуде:

23. 11 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

13. 11 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
     

 

Одговор бр. 1 на питање понуђача (објављено 19. 11 2015. године) pdf

 

Одговор бр. 2 на питање понуђача (објављено 19. 11 2015. године) pdf

 

Прва измена конкурсне документације (објављено 19. 11 2015. године) pdf

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (објављено 19. 11 2015. године) pdf
Нови рок за подношење понуда: 26. 11 2015. године до 11,30 часова

 

Одлука о додели уговора (објављено 4. 12 2015. године): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 12. 12 2015. године): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

9/2015

Предмет јавне набавке:

Услугe студијско-истраживачких радова, програма и пројеката од значаја за јединице локалне самоуправе - Примена агротехничких мера и заснивање легуминозних крмних биљака у циљу заштите и ефикаснијег коришћења пољопривредног земљишта у функцији развоја сточарства на територији општине Трстеник на подручју са отежаним условима

Рок за подношење понуде:

09. 11 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

30. 10 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
     

Обустављено!

Одлука о обустави поступка јавне набавке (објављено 17. 11 2015. године) pdf
Обавештење о обустави поступка јавне набавке (објављено 25. 11 2015.) pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

3/2015

Предмет јавне набавке:

Услуга вештачког осемењавања крава

Рок за подношење понуде:

22. 10 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

14. 10 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
     
Документ ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 14. 10. 2015. године 

- Прва измена конкурсне документације pdf (објављено 21. 10. 2015. године)
- Обавештење о продужењу рока за подношење понуда pdf (објављено 21. 10. 2015. године) 

Нови рок за подношење понуде: 26. 10. 2015. године. до 11,30 часова 

- Друга измена конкурсне документације pdf (објављено 22. 10. 2015. године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда pdf (објављено 22. 10. 2015. године)

Нови рок за подношење понуде: 27. 10. 2015. године. до 11,30 часова 

-
 
Одлука о додели уговора pdf (објављено 29. 10. 2015. године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 5. 11 2015. године): pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа Општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

5/2015

Предмет јавне набавке:

Гориво за моторна возила

Рок за подношење понуде:

23. 10 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

13. 10 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
     
Документ ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 13. 10. 2015. године 
Одлука о додели Уговора :  pdf  (објављено 29. 10. 2015. године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 10. 11 2015. године): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2015

Предмет јавне набавке:

Ормарићи за основце

Рок за подношење понуде:

16. 10 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

05. 10 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
     
Документ ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 05. 10. 2015. године 

 

Одговор број 1 на питање понуђача (објављено 7. 10 2015.): pdf

 

Одговор број 2 на питање понуђача (објављено 7. 10 2015.): pdf

 

Одговор број 3 на питање понуђача (објављено 12. 10 2015.): pdf                              

Одлука о додели уговора pdf (објављено 21. 10. 2015. године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 5. 11 2015. године): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

6/2015

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за започету изградњу непокретности који се додељује интерно расељеним лицима на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

11. 09. 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

01. 09 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
     
Документ ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 01. 09. 2015. године 

 

Одлука о додели уговора (објављено 17. 09 2015.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 30. 09 2015. године): pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

6/2015

Предмет јавне набавке:

Набавка возила путем лизинга

Рок за подношење понуде:

11. 08. 2015. године до 11,30 часова - Нови рок за подношење понуда је 14. 08. 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

30. 07 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
     
Документ ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 30. 07. 2015. године 

 

Одговор број 1 на питање понуђача (објављено 5. 08 2015.): pdf

 

Одговор број 2 на питање понуђача (објављено 5. 08 2015.): pdf

 

Прва измена конкурсне документаицје (објављено 5. 08 2015.): pdf

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (објављено 5. 08 2015.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 04. 09 2015. године): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

8/2015

Предмет јавне набавке:

Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода

Рок за подношење понуде:

24. 08. 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

24. 07 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
Документација о кредитној способности:   pdf  
Документ ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА и документ о кредитној способности објављени 24. 07 2015. године 

 

Одговор бр. 1 на питање понуђача (објављено 14. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 2 на питање понуђача (објављено 14. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 3 на питање понуђача (објављено 14. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 4 на питање понуђача (објављено 14. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 5 на питање понуђача (објављено 14. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 6 на питање понуђача (објављено 14. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 7 на питање понуђача (објављено 17. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 8 на питање понуђача (објављено 18. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 9 на питање понуђача (објављено 18. 08 2015.): pdf

 

Одговор бр. 10 на питање понуђача (објављено 20. 08 2015.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 21. 09 2015. године): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2015

Предмет јавне набавке:

Уређење (ревитализација) пољских путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

20. 08. 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

21. 07 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 21. 07 2015. године 

 

Измена бр. 1 конкурсне документације (објављено 24. 07 2015.): pdf

Одговор бр. 1 на питање понуђача (објављено 24. 07 2015.): pdf

Обавештење о закљученом уговору (објављено 01. 09 2015.): pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

7/2015

Предмет јавне набавке:

Услуге поправке и одржавања возила

Рок за подношење понуде:

20. 07. 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

08. 07 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 08. 07 2015. године 

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 1. (објављено 04. 09 2015. године) pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 2. (објављено 04. 09 2015. године) pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 3. (објављено 04. 09 2015. године) pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 4. (објављено 04. 09 2015. године) pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

4/2015

Предмет јавне набавке:

Набавка материјала за угрожене од града 2014. године

Рок за подношење понуде:

01. 06. 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

20. 05 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 20. 05 2015. године 

Обустављено!

Обавештење о обустави јавне набавке (објављено 17. 06 2015. године) pdf


 

 

 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

6/2015

Предмет јавне набавке:

Услуге односа са јавношћу

Рок за подношење понуде:

25. 05 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

15. 05 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 15. 05 2015. године 

Обустављено!

Обавештење о обустави јавне набавке (објављено 03. 07 2015. године): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

7/2015

Предмет јавне набавке:

Краткорочни револвинг кредит

Рок за подношење понуде:

28. 05 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

28. 04 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
Документацију о кредитној способности преузмите ОВДЕ
Документ ПОЗИВ, КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА и ДОК. О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ објављени 28. 04 2015. године 

Одговор бр. 1. на питање понуђача (објављено 08.05.2015. године): pdf

Прва измена и допуна конкурсне документација (објављено 08.05.2015. године): pdf

Допуна документације о кредитној способности -изврс-2014.ПДФ (објављено 08.05.2015. године): pdf 

Одговор бр. 2. на питање понуђача (објављено 14.05.2015. године): pdf

Друга измена и допуна конкурсне документација (објављено 14.05.2015. године): pdf
Друга допуна документације о кредитној способности - 4 ребаланс (објављено 14.05.2015. године): pdf

Одговор бр. 3. на питање понуђача (објављено 21.05.2015. године): pdf

Одговор бр. 4. на питање понуђача (објављено 21.05.2015. године): pdf

Одговор бр. 5. на питање понуђача (објављено 21.05.2015. године): pdf

Трећа измена и допуна конкурсне документације (објављено 21.05.2015. године): pdf

Допуна документације о кредитној способности - Потврда (објављено 21.05.2015. године): pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (објављено 21.05.2015. године): pdf

Напомена:
Нови рок за подношење понуде: 02.06.2015. године до 11,30 часова

Одговор бр. 6. на питање понуђача (објављено 22.05.2015. године): pdf

Одговор бр. 7. на питање понуђача (објављено 27.05.2015. године): pdf

Одговор бр. 8. на питање понуђача (објављено 27.05.2015. године): pdf
Одговор бр. 9. на питање понуђача (објављено 27.05.2015. године): pdf
Одговор бр. 10. на питање понуђача (објављено 28.05.2015. године): pdf
Одговор бр. 11. на питање понуђача (објављено 29.05.2015. године): pdf
Одговор бр. 12. на питање понуђача (објављено 29.05.2015. године): pdf
Обавештење о закљученом уговору (објављено 03. 07 2015.): pdf

 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

6/2015

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине

Рок за подношење понуде:

04. 05 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

23. 04 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 23. 04 2015. године 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 28. 05 2015.): pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

5/2015

Предмет јавне набавке:

Хумано хватање паса луталица

Рок за подношење понуде:

30. 04 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

21. 04 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 21. 04 2015. године 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 26. 05 2015.): pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2015

Предмет јавне набавке:

Услуге мобилних телефона

Рок за подношење понуде:

27. 04 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

17. 04 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 17. 04 2015. године 

Одговор број 1 на питање поуђача (објављено 22. априла 2015.: pdf

Одговор број 2 на питање поуђача (објављено 22. априла 2015.: pdf

Прва измена конкурсне документације (објављено 22. априла 2015.: pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда:  pdf

Нови рок за подношење понуде: 29. април 2015. године до 11,30 часова 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 3. 06 2015.): pdf

 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2015

Предмет јавне набавке:

Књиге за одличне ученике и ученике генерације

Рок за подношење понуде:

16. 04 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

06. 04 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 6. 04 2015. године 

                                       Одговор број 1 на питање понуђача: pdf (објављено 9. априла 2015.)

 

Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 1 (објављено 11. 05 2015.): pdf
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 2 (објављено 11. 05 2015.): pdf
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 3 (објављено 14. 05 2015.): pdf
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 4 (објављено 11. 05 2015.): pdf
Обавештење о закљученом уговору за партију бр. 5 (објављено 11. 05 2015.): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

5/2015

Предмет јавне набавке:

Услуга штампања билтена - Трибина

Рок за подношење понуде:

14. 04 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

3. 04 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 3. 04 2015. године 

Прва измена конкурсне
документације
(Објављено 7. 4 2015.) 

Обавештење о продужењу рока за подношење документације: pdf
Прва измена конкурсне документације: pdf

Обавештење о продужењу
рока за подношесе понуда
(Објављено 7. 4 2015.)  Нови рок за подношење понуде: 17. 04 2015. године до 11,30 часова

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 27. 04 2015.): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

5/2015

Предмет јавне набавке:

Набавка противградних ракета

Рок за подношење понуде:

9. 04 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

31. 03 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 31. 03 2015. године 

 

Обавештење о закљученом уговору за партију 1 (објављено 06. 05 2015.): pdf

Обавештење о закљученом уговору за партију 2 (објављено 06. 05 2015.): pdf


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник и Општинско веће општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2015

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

8. 04 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

9. 03 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 9. 03 2015. године 

 

 Обавештење о закљученом уговору (објављено 17. 04 2015.): pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

4/2015

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

9. 03 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

26. 02 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 26. 02 2015. године 

 

Одговор бр. 1 напитање понуђача (објављено 03. 03 2015.) pdf

Измена конкурсне документације бр. 1 (објављено 03. 03 2015.) pdf
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (објављено 03. 03 2015.) pdf
Нови рок за подношење понуда је 11. 03 2015.
Обавештење о закљученом уговору: pdf

 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2015

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије

Рок за подношење понуде:

27. 03 2015. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

25. 02 2015. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 25. 02 2015. године