37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 21 09 2023
Ћирилица
Промените величину слова:
ЕВИДЕНЦИЈА  О  СПРОВЕДЕНИМ  ПОСТУПЦИМА 

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

   -   ЈАВНА КЊИГА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 2015   -

 

Евиденциони

број

захтева

Датум подношења захтева

Назив

пројекта

Носилац

пројекта

Локација

пројекта

Број

евиденционог

 листаПреглед


501-107/2015-06
17. 12. 2015
Постављање носача антена са антенама и типског кабинета базне станице мобилне телефоније ''KG3132-01 KS Трстеник-Град'' у улици Кнегиње Милице бр. 4. у Трстенику, која се монтира на фасадним носачима са спољашње стране терасе хотела (у нивоу последњег спрата)
Компанија „ VIP mobile “ д.о.о. Београд
Омладинских бригада бр. 90. - 11 070 Нови Београд

на делу к.п.бр. 2806 КО Трстеник
067
Детаљи
501-91/2015-06
12. 11. 2015
Изградња радио базне станице мобилне телефоније
GSM900/UMTS900 и UMTS1800 ''РИБНИК'' у Доњем Рибнику

Компанија „ ТЕЛЕНОР “ д.о.о. Београд
Омладинских бригада бр. 90. - 11 070 Нови Београд

к.п.бр. 437 КО Доњи Рибник
066
Детаљи

501-84/2015-06

13. 10. 2015

ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПРИВРЕМЕНО СКЛАДИШТЕЊЕ ИНЕРТНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА
Привредно друштво за производњу, промет и услуге ''ОМНИ-МЕТАЛ-ИНОС'' д.о.о. Трстеник
ул. Живадина Трифуновића бр. 9/10.на делу к.п.бр. 4807/1 КО Трстеник'
065  

Детаљи
501-83/2015-06
 01. 10. 2015
Инсталирање емисионе опреме радио станице на постојећем емисионом објекту на локацији Трстеник ''Петковица'' - фреквенција 97,7 MHz

''Плус FM радио'' д.о.о. Нови Сад
Студеничка бр. 17/15. - 21 000 Нови Сад

к.п.бр. 433/18 КО Прњавор'

064

 
Детаљи

501-78/2015-0617. 09. 2015

Изградња базне станице мобилне телефоније
GSM900 и GSM1800 ''СТОПАЊА'' у Стопањи
Компанија „ТЕЛЕНОР“ д.о.о. Београд
Омладинских бригада бр. 90.
11070 Нови Београд

к.п.бр. 3030/1 КО Стопања

063  
Детаљи


501-38/2015-0616. 04. 2015


ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА СКЛАДИШТЕЊЕ И ТРЕТМАН НЕОПАСНОГ ОТПАДА

Z.M.Ž. ''SCRAPE 2013'' д.о.о. Осаоница
 
к.п.бр. 3250, 3249 И 3248/2 КО Трстеник ул. Краљевачка бр. 171.


062


 
Детаљи
501-35/2015-06


07. 04. 2015
Изградња ПОСЛОВНО-СТАМБЕНОГ објекта - делатност у пословном делу објекта - површинска обрада метала стругањем и глодањем и производња и сервис денталних инструмената - са прикључцима објекта на комуналну инфраструктуру у улици Живадина Апостоловића бр. 10. у Трстенику

Привредно друштво за производњу, промет, услуге и инжењеринг '' MICRO LINE '' д.о.о. Трстеник


к.п.бр. 3900 КО Трстеник

061

 
Детаљи