37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 03 12 2023
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf

 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2014

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на сајам пољопривреде

Рок за подношење понуде:

08. 12 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

28. 11 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 28. 11 2014. године 

 

Oдгoвoр бр. 1. нa питaњe пoнуђaчa (oбjaвљeнo 03.12.2014 гoдинe) pdf

 

Oдгoвoр бр. 2. нa питaњe пoнуђaчa (oбjaвљeнo 03.12.2014. гoдинe) pdf

 

Измeнa кoнкурснe дoкумeнтaциje (oбjaвљeнo 03.12.2014. гoдинe) pdf

Oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa зa пoднoшeњe пoнудa (oбjaвљeнo 03.12.2014. гoдинe) pdf

Нoви рoк зa пoднoшeњe пoнудe: 10. 12. 2014 гoдинe дo 11,30 чaсoвa

Обустављено!

 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (објављено 12. 01 2015. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

4/2014

Предмет јавне набавке:

Гориво за моторна возила

Рок за подношење понуде:

04. 11 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

24. 10 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 24. 10 2014. године 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 20. 11 2014. године.): pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

4/14

Предмет јавне набавке:

Услуга вештачког осемењавања крава

Рок за подношење понуде:

28. 10 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

17. 10 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 17. 10 2014. године 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 13. 11 2014. године.): pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општинеТрстеник

Брoj јавне набавке:

  

4/2014

Предмет јавне набавке:

Рушење бесправно изграђених објеката на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

27. 10 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

16. 10 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  
Документ ПОЗИВ и КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА објављени 16. 10 2014. године 

Обустављено!

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (објављено 13. 11 2014.. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

3/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка противградних ракета

Рок за подношење понуде:

04. 08 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

24. 07 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  

 

Обавештење о заккљученом уговору за Партију 1.  (објављено 21.08 2014 године) pdf

 

Обавештење о заккљученом уговору за Партију 1.  (објављено 21.08 2014 године) pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2014

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на изградњи топловода

Рок за подношење понуде:

18. 08 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

18. 07 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

Одговор бр. 1 (објављено 25. 07. 2014. године) pdf


Одговор бр. 2 (објављено 25. 07. 2014. године)  pdf
Одговор бр. 3 на питање понуђача (објављено 07. 08. 2014. године) pdf
Одговор бр. 4 (објављено 08. 08. 2014. године) pdf
Допуна конкурсне документације (објављено 25. 07. 2014. године) pdf  
Друга измена и допуна конкурсне документације (објављено 07. 08. 2014. године) pdf
Трећа измена и допуна конкурсне документације (објављено 15. 08 2014. године) pdf
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда (објављено 15. 08 2014. године) pdf
Нови рок за подношење понуде: 20. 08 2014. године до 11,30 часова
Обавештење о закљученом уговору (објављено 23. 9 2014. године.): pdf

 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка и постављање 3 енергетске гасне контејнерске централе одговарајуће снаге и 12 кондезационих гасних блокова за потребе јавног сектора.

Рок за подношење понуде:

14. 08 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

15. 07 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 


Одговор бр. 1 (објављено 29. 07. 2014. године) pdf

 

Одговор бр. 2 (објављено 08. 08. 2014. године) pdf

 

Одговор бр. 3 (објављено 08. 08. 2014. године) pdf

 

Одговор бр. 4 (објављено 08. 08. 2014. године) pdf


Измена и допуна конкурсне документације (објављено 29. 07. 2014. године) pdf
Друга измена конкурсне документације (објављено 06. 08. 2014. године) pdf
Трећа измена конкурсне документације (објављено 06. 08. 2014. године) pdf
Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права (објављено 05. 09 2014. године) pdf
Обавештење о поново поднетом захтеву за заштиту права (објављено 09. 12 2014. године) pdf
Обавештење о закљученом уговору (објављено 18. фебруара 2015.) pdf

 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

4/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка добара за економско оснаживање интерно расељених лица на територији општине Трстеник (по партијама);

Рок за подношење понуде:

10.07.2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

30. 06 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

Обавештење о закљученом Уговору за Партију 1 (објављено 11. 08 2014.) word

 

Обавештење о закљученом Уговору за Партију 2 (објављено 11. 08 2014.) word

 

Обавештење о закљученом Уговору за Партију 3 (објављено 11. 08 2014.) word

 

Обавештење о закљученом Уговору за Партију 4 (објављено 11. 08 2014.) word


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

3/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка добара за економско оснаживање избеглица на територији општине Трстеник (по партијама)

Рок за подношење понуде:

10.07.2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

30. 06 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1. (објављено 19. 08 2014. године) pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2. (објављено 19. 08 2014. године) pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3. (објављено 19. 08 2014. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

5/2014

Предмет јавне набавке:

Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода - набавка и постављање 3 гасне централе и 12 кондезационих гасних блокова

Рок за подношење понуде:

21.07.2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

20. 06 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf Остала документација:  pdf   

 

Одговор бр. 1 на питање у вези конкурсне документације (објављено 4. 07 2014. године)  pdf    

Измена и допуна конкурсне документације  (објављено 4. 07 2014. године)  pdf

Допуна документације о кредитној способности  (објављено 4. 07 2014. године)  pdf


 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 23. 9 2014. године.): pdf

 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Врста поступка:

  

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

Предмет јавне набавке:

Дугорочни кредит за финансирање капиталних инвестиционих расхода - набавка и постављање 3 гасне централе и 12 кондезационих гасних блокова

Датум објављивања:

 

19. 06 2014. године

Преузмите документацију:

Претходно обавештење:  pdf  


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2014

Предмет јавне набавке:

Услуга дневног боравка деце са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

 

16. 06 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

05. 06 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 20. 06 2014.)pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 8/2014

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

 

02. 06 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

22. 05 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 20. 06 2014.): pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка противградних ракета

Рок за подношење понуде:

 

27. 05 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

16. 05 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА (објављено 12. 06 2014.) pdf

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 1 (објављено: 07. 07 2014.)pdf

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ ЗА ПАРТИЈУ 2 (објављено: 07. 07 2014.)pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

7/2014

Предмет јавне набавке:

Хумано хватање паса луталица 

Рок за подношење понуде:

 

26. 05 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

14. 05 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 06. 06 2014.)pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

5/2014

Предмет јавне набавке:

Услуга обављања екстерне ревизије завршног рачуна буџета општине Трстеник за 2013. годину 

Рок за подношење понуде:

 

20. 05 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

09. 05 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 10. 06 2014.)pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

3/2014

Предмет јавне набавке:

Књиге за доделу награде ученицима 

Рок за подношење понуде:

 

09. 05 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

29. 04 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

ОБАВЕШТЕЊА О  ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА (објављено: 05. 06 2014.):

Обевештење о закљученом уговору за Партију бр. 1: pdf
Обевештење о закљученом уговору за Партију бр. 2: pdf
Обевештење о закљученом уговору за Партију бр. 3: pdf
Обевештење о закљученом уговору за Партију бр. 4: pdf
Обевештење о закљученом уговору за Партију бр. 5: pdf 


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе интерно расељених лица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

 

22. 04 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

9. 04 2014. године

Додатне информације

 

Поновљени поступак

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 12. 05 2014.): pdf


 

Наручилац:

 

Oпштинскa упрaвa oпштинe Tрстeник

Брoj јавне набавке:

  

4/2014

Предмет јавне набавке:

Гoривo зa мoтoрнa вoзилa 

Рок за подношење понуде:

 

01. 04 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

21. 03 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf Измене и допуне:

Измeнa и дoпунa кoнкурснe дoкумeнтaциje (oбjaвљeнo 26.03.2014. гoдинe) pdf 
Oбaвeштeњe o прoдужeњу рoкa зa пoднoшeњe пoнудa (oбjaвљeнo 26. 03 2014. гoдинe) pdf

 Обустављено!

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (објављено 30.04.2014. године) pdf


 

Наручилац:

 

Oпштинскa упрaвa oпштинe Tрстeник

Брoj јавне набавке:

  

4/2014

Предмет јавне набавке:

Рушeњe бeспрaвнo изгрaђeних oбjeкaтa нa тeритoриjи oпштинe Tрстeник 

Рок за подношење понуде:

 

24. 03 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

13. 03 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 Обустављено!

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (објављено 27.03.2014. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе избеглих лица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

 

20. 03 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

10. 03 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 15. 04 2014.)pdf


 

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала са доставом и истоваром на дестинацијама крајњих корисника, за потребе интерно расељених лица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

 

20. 03 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

10. 03 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

Обустављено!

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (објављено 8. 04 2014. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

5/2014

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

 

17. 03 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

5. 03 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 23. 04 2014.)pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2014

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије

Рок за подношење понуде:

 

27. 03 2014. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

25. 02 2014. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

Обустављено!

Обавештење о обустави поступка јавне набавке (објављено 01.04.2014. године) pdf