37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 29 05 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Трстеник 037/716-676
Трстеник II 037/712-345
Доња Омашница
063/818-36-79

037/479-650

Стопања 037/727-530
Стари Tрстеник 037/727-530
Велуће 037/736-510
Јасиковица 037/732-415
Лопаш 037/731-595
Почековина 037/731-215
Доњи Рибник 037/731-215
Горњи Рибник 037/731-410
Оџаци 037/713-323
Попина  036/651-020
Брезовица 036/641-348
Угљарево 036/876-391
Лозна 062/387-575
Грабовац 037/711-557
Планиница 064/192-50-43
Доњи Дубич 062/244-613
Рајинац  
Богдање  037/726-180
Медвеђа 037/723-258
Мијајловац 037/723-258
Рујишник 037/725-258
Велика Дренова 037/725-202
Милутовац 037/721-299
Мала Дренова 037/721-299
Пољна 037/721-454
Риљац 037/735-121
Божуревац 037/735-121
Мала Сугубина 037/735-121