37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 25 03 2023
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/   https://jnportal.ujn.gov.rs

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинска управа (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Општинска управа (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Председник (објављено 04.01.2022.): pdf
Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Председник (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Скупштина (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Скупштина (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Општинско веће (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Општинско веће (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке - Правобранилаштво (објављено 04.01.2022.): pdf

Правилник о ближем уређењу спровођења поступка набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује - Правобранилаштво (објављено 04.01.2022.): pdf


План јавних набавки - Општинска управа (објављено 07.01.2022.): pdf
Прва измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 03.02.2022. године)pdf
Друга измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 05.03.2022. године): pdf
Трећа измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 23.03.2022. године): pdf
Четврта измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 20.04.2022. године): pdf
Пета измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 21.04.2022. године): pdf
Шеста измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 24.05.2022. године): pdf
Седма измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 30.06.2022. године): pdf
Осма измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 28.07.2022. године): pdf
Девета измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 13.08.2022. године): pdf
Десета измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 19.08.2022. године): pdf
Једанаеста измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 02.09.2022. године): pdf
Дванаеста измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 03.09.2022. године): pdf
Тринаеста измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 17.09.2022. године): pdf
Четрнаеста измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 05.10.2022. године): pdf
Петнаеста измена плана јавних набавки – Општинска управа (објављено 20.10.2022. године): pdf
Шеснаеста измена плана јавних набавки - Општинска управа (објављено 18.11.2022. године): pdf
Седамнаеста измена плана јавних набавки - Општинска управа (објављено 30.11.2022. године): pdf

План набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 07.01.2022. године): pdf
Прва измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 13.01.2022. године): pdf
Друга измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 03.02.2022. године): pdf
Трећа измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 21.03.2022. године): pdf
Четврта измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 20.04.2022. године): pdf
Пета измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 24.05.2022. године): pdf
Шеста измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 21.06.2022. године): pdf
Седма измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 28.07.2022. године): pdf
Осма измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 19.08.2022. године): pdf
Девета измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 17.09.2022. године): pdf
Десета измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 05.10.2022. године): pdf
Једанаеста измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 28.10.2022. године): pdf
Дванаеста измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 07.12.2022. године): pdf
Тринаеста измена плана набавки на које се закон не примењује – Општинска управа (објављено 16.12.2022. године): pdf


План набавки на које се закон не примењује – Општинско веће општине Трстеник (објављено 19.01.2022. године): pdf
План набавки на које се закон не примењује – Скупштина општине Трстеник (објављено 19.01.2022. године): pdf
План набавки на које се закон не примењује – Општинско правобранилаштво општине Трстеник (објављено 19.01.2022. године): pdf
План набавки на које се закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 26.01.2022. године): pdf
Прва измена плана набавки на које се закон не примењује – Председник општине Трстеник (објављено 07.12.2022. године): pdf


Архива јавних набавки за годниу 2022
Архива јавних набавки за годниу 2021
Архива јавних набавки за годину 2020

Архива јавних набавки за годину 2019
Архива јавних набавки за годину 2018

Архива јавних набавки за годину 2017


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0036/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за адаптацију куће за интерно расељена лица

Рок за подношење понуде:

16.12.2022. године до 13:00 часова

Датум објављивања:

 

06.12.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 06.12.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 19.12.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 07.01.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0035/2022

Предмет јавне набавке:

Радови на енергетској реконструкцији зграде Дома здравља у Трстенику – друга фаза

Рок за подношење понуде:

16.12.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.12.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 01.12.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 10.01.2023. године)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 07.02.2023. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0034/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка контејнера за комунални отпад

Рок за подношење понуде:

29.11.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.11.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.11.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01.12.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 10.12.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0033/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

02.11.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

22.10.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 22.10.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 04.11.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 10.11.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0015/2022

Предмет јавне набавке:

Израда Плана генералне регулације Трстеник

Рок за подношење понуде:

01.11.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

21.10.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 21.10.2022. године)

 

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 25.10.2022.)

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 26.10.2022.)

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 27.10.2022.)

Исправка – обавештење о изменама rarimage25 (објављено 28.10.2022.)

Општи део rarimage25 (објављено 28.10.2022.)

Опис критеријума за квалитативни избор rarimage25 (објављено 28.10.2022.)

Упутство понуђачима rarimage25 (објављено 28.10.2022.)

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 31.10.2022.)


Исправка – обавештење о изменама pdf (објављено 02.11.2022.)

Јавни позив - пречишћен текст  pdf (објављено 02.11.2022.)
Измењен Модел уговора  word  (објављено 02.11.2022.)
Одлука о додели уговора: pdf (објављено 29.11.2022. године)
Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 22.12.2022. године)

 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0011/2022

Предмет јавне набавке:

Зимско одржавање путева и улица на територији општине Трстеник за сезону 2022-2023. годину

Рок за подношење понуде:

04.11.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

20.10.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 20.10.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.11.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 18.11.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0032/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка добара ради реализације пројекта "Да се ради и гради по твом"-поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

31.10.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.10.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.10.2022. године)

 

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 21.10.2022.)

 

Исправка - обавештење о изменама rarimage25 (објављено 28.10.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15.11.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 25.11.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0006/2022

Предмет јавне набавке:

Гориво и течности за моторна возила

Рок за подношење понуде:

18.10.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

08.10.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.10.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 20.10.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 15.11.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0032/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка добара ради реализације пројекта "Да се ради и гради по твом"

Рок за подношење понуде:

04.10.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

23.09.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 23.09.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 05.10.2022. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 18.10.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0023/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка половног возила за одношење смећа – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

20.09.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

10.09.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 10.09.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 21.09.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 07.10.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0008/2022

Предмет јавне набавке:

Услуге вештачког осемењавања крава

Рок за подношење понуде:

19.09.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

07.09.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 07.09.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 20.09.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 23.09.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0031/2022

Предмет јавне набавке:

Грађевински радови на реконструкцији вртића у Великој Дренови

Рок за подношење понуде:

21.09.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

06.09.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 06.09.2022. године)

 

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 07.09.2022.)

 

Јавни позив – пречишћен текст pdf (објављено 08.09.2022.)

 

Исправка – обавештење о изменама rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Измењен Модел уговора rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 22.09.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 30.09.2022. године)

 

Обавештење о измени уговора: pdf (објављено 01.11.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0030/2022

Предмет јавне набавке:

Асфалтирање категорисаних и некатегорисаних путева и реконструкција улица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

23.09.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

03.09.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 03.09.2022. године)

 

Јавни позив – пречишћен текст pdf (објављено 08.09.2022.)

 

Исправка – обавештење о изменама rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

Измењен Образац структуре цене rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Општи део rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Упутство понуђачима rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 27.09.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 05.10.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0029/2022

Предмет јавне набавке:

Енергетска санација објекта основне школе "Миодраг Чајетинац Чајка"

Рок за подношење понуде:

16.09.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.09.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 01.09.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 27.09.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 11.10.2022. године)

 

Обавештење о измени уговора: pdf (објављено 31.12.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0027/2022

Предмет јавне набавке:

Радови на енергетској реконструкцији зграде Дома здравља у Трстенику

Рок за подношење понуде:

15.09.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

31.08.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 31.08.2022. године)

 

Општи подаци (измењено): rarimage25 (објављено 06.09.2022. године)

Обавестење о изменама: rarimage25 (објављено 06.09.2022. године)
Упутство понуђачима како да сачине понуду: rarimage25 (обајвљено 06.09.2022.године)
Шема столарије: rarimage25 (објављено 06.09.2022.године)
Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 07.09.2022.)
Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 09.09.2022.)
Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 12.09.2022.)
Јавни позив – пречишћен текст: pdf (објављено 10.09.2022.)
Исправка – обавештење о изменама: rarimage25 (објављено 10.09.2022.)
Измењен Образац структуре цене: rarimage25 (објављено 10.09.2022.)
Општи део: rarimage25 (објављено 10.09.2022.)
Упутство понуђачима: rarimage25 (објављено 10.09.2022.)
Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 14.09.2022.)
Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 19.09.2022.)
Одлука о додели уговора: pdf (објављено 13.10.2022. године)
Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 01.11.2022. године)

 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0028/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

16.09.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

17.08.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 17.08.2022. године)

 

Одговор на захтев за појашњењем: pdf (објављено 07.09.2022.)

 

Јавни позив – пречишћен текст: pdf (објављено 08.09.2022.)

 

Исправка – обавештење о изменама: rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Измењен Модел уговора: rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Општи део: rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Упутство понуђачима: rarimage25 (објављено 08.09.2022.)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 20.09.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 19.10.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0019/2022

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на реализацији пројекта "Наталијина рамонда" – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

26.08.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

11.08.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 11.08.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 06.09.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 23.09.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0026/2022

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на инвестиционом одржавању инсталације громобрана Основне школе: "Јован Јовановић Змај" у Стопањи

Рок за подношење понуде:

17.08.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

02.08.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 02.08.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.08.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 01.09.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0025/2022

Предмет јавне набавке:

Лични пратилац детета

Рок за подношење понуде:

08.08.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

29.07.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 29.07.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09.08.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 19.08.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0023/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка половног возила за одношење смећа

Рок за подношење понуде:

28.07.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

15.07.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 15.07.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 01.08.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0018/2022

Предмет јавне набавке:

Одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник - поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

27.07.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

14.07.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 14.07.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 29.07.2022. године)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 11.08.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0019/2022

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на реализацији пројекта "Наталијина рамонда" - поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

26.07.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

09.07.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 09.07.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 27.07.2022. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 09.08.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0009/2022

Предмет јавне набавке:

Ревитализација пољских путева на територији општине Трстеник - поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

25.07.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.07.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.07.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 27.07.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 10.08.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0002/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији општине Трстеник – поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

13.07.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

02.07.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 02.07.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 21.07.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 11.08.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0024/2022

Предмет јавне набавке:

Помоћ у кући за децу, одрасле и старије

Рок за подношење понуде:

12.07.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

02.07.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 02.07.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15.07.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 30.07.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0001/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији општине Трстеник-поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

11.07.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

01.07.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 01.07.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 14.07.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 04.08.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0004/2022

Предмет јавне набавке:

Услуге одржавања програма за локалну пореску администрацију 

Рок за подношење понуде:

04.07.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

15.06.2022. године

Преузмите документацију:

 

Обавештење о спровођењу преговарачког поступка без објављивања јавног позива pdf (објављено 15.06.2022. године)  

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 05.07.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 23.07.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0007/2022

Предмет јавне набавке:

Чишћење водотокова другог реда на територији општине Трстеник 

Рок за подношење понуде:

22.06.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

07.06.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 07.06.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.06.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 02.07.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0009/2022

Предмет јавне набавке:

Ревитализација пољских путева на територији општине Трстеник 

Рок за подношење понуде:

20.06.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

04.06.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 04.06.2022. године)

 

Одговор бр. 1 на захтев за појашњењем: pdf (објављено 16.06.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 24.06.2022. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 06.07.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0022/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка путничког возила на лизинг за потребе Општинске управе општине Трстеник 

Рок за подношење понуде:

13.06.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

01.06.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 01.06.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15.06.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 25.06.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0002/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији општине Трстеник – поновљен поступак 

Рок за подношење понуде:

31.05.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

19.05.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 19.05.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 02.06.2022. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 17.06.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0001/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији општине Трстеник-поновљен поступак

Рок за подношење понуде:

30.05.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

18.05.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 18.05.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка - Партија 1 pdf (објављено 02.06.2022.)

 

Одлука о додели уговора - Партија 2 pdf (објављено 02.06.2022.)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 15.06.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0020/2022

Предмет јавне набавке:

Избор приватног партнера и додела уговора о јавно-приватном партнерству за реконструкцију, рационализацију и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

30.06.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

05.05.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 05.05.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 06.10.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. У0018/2022

Предмет јавне набавке:

Одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник 

Рок за подношење понуде:

17.05.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

05.05.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 05.05.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24.05.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 24.06.2022. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 08.07.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0019/2022

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на реализацији пројекта "Наталијина рамонда"

Рок за подношење понуде:

13.05.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

28.04.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 28.04.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 17.05.2022. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 31.05.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р0021/2022

Предмет јавне набавке:

Радови на адаптацији већнице Народног универзитета

Рок за подношење понуде:

11.05.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

21.04.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 21.04.2022. године)


Јавни позив - пречишћен текст: pdf Конкурсна  документација - измена: rarimage25 (објављено 07.05.2022. године)

Исправка - обавештење о изменама или додатним информацијама pdf (објављено 07.05.2022. године) 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 13.05.2022. године)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 08.06.2022. године)

Обавештење о измени уговора: pdf (објављено 23.07.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0017/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка возила хитне помоћи на лизинг

Рок за подношење понуде:

08.04.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

29.03.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 29.03.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 14.04.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 11.05.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0002/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за завршетак или адаптацију стамбеног објекта за побољшање услова становања интерно расељених лица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

22.03.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

12.03.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 12.03.2022. године)

 

Одговор бр. 1 на захтев за појашњењем: pdf (објављено 14.03.2022. године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 28.03.2022. године)

 

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 13.04.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0001/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка грађевинског материјала за побољшање услова становања избеглица на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

23.03.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

12.03.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 12.03.2022. године)

 

Одговор на захтев за појашњењима или додатним информацијама: pdf (објављено 14.03.2022.)

Јавни позив – пречишћен текст: pdf (објављено 15.03.2022.)

Исправка: pdf (објављено 15.03.2022.)

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 28.03.2022. године)

Обавештење о обустави поступка: pdf (објављено 13.04.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0003/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

18.03.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

08.03.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.03.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 22.03.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 09.04.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р10/2022

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

23.02.2022. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.02.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 08.02.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 02.03.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 12.03.2022. године)


 


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д0016/2022

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

11.02.2022. године до 12:00 часова

Датум објављивања:

 

12.01.2022. године

Преузмите документацију:

 

Јавни позив: pdf Конкурсна  документација: rarimage25 (објављено 12.01.2022. године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18.02.2022. године)

 

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 11.03.2022. године)