37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Петак 23 02 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf


Наручилац:

 

Општинa Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. ОП-04/2017

Предмет јавне набавке:

Грађевински радови на санацији објекта Основне школе "Јован Јовановић Змај" Стари Трстеник у Старом Трстенику

Рок за подношење понуде:

18.12.2017. године до 10:30 часова

Датум објављивања:

 

06.12.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 06.12.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 22. 12. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 26. 12. 2017. године)


 

Наручилац:

 

Општинa Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. ОП-03/2017

Предмет јавне набавке:

Грађевински радови на санацији објекта Основне школе "Миодраг Чајетинац-Чајка" Трстеник у Трстенику

Рок за подношење понуде:

18.12.2017. године до 10:30 часова

Датум објављивања:

 

06.12.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 06.12.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 22. 12. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 26. 12. 2017. године)


 

Наручилац:

 

Општинa Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. ОП-02/2017

Предмет јавне набавке:

Грађевински радови на санацији објекта Основне школе "Свети Сава" Трстеник у Трстенику

Рок за подношење понуде:

18.12.2017. године до 10:30 часова

Датум објављивања:

 

06.12.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 06.12.2017 године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 08.12.2017. године):  pdf

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 21. 12. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 26. 12. 2017. године)

 

Одлука о измени уговора pdf (објављено 17. 04. 2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 9/2017

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на реконструкцији електричних инсталација Дома културе у Грабовцу и Месне канцеларије у Грабовцу

Рок за подношење понуде:

14.12.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

05.12.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 05.12.2017 године) - поновљен поступак

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15. 12. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 26. 12. 2017. године)


 

Наручилац:

 

Општинa Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. ОП-01/2017

Предмет јавне набавке:

Грађевински радови на санацији објекта Центра за социјални рад у Трстенику

Рок за подношење понуде:

11.12.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

29.11.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 29.11.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15. 12. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 22. 12. 2017. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 9/2017

Предмет јавне набавке:

Извођење радова на реконструкцији електричних инсталација Дома културе у Грабовцу и Месне канцеларије у Грабовцу

Рок за подношење понуде:

20.11.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

09.11.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 09.11.2017 године) 

 

Одлука о обустави поступка (објављено 24.11.2017. године) pdf

 

Обавештење о обустави поступка (објављено 30.11.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 10/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка металних конструкција за пластенике који се додељују пољопривредним произвођачима са подручја општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

01.12.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

31.10.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 31.10.2017 године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 03.11.2017. године):  pdf

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 05. 12. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf (објављено 19. 12. 2017. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 4/2017

Предмет јавне набавке:

Уређење некатегорисаних путева и отресишта на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

14.11.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

12.10.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 12.10.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16. 11. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговоруpdf (објављено 01. 12. 2017. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 7/2017

Предмет јавне набавке:

Зимско одржавање локалних путева и улица на територији општине Трстеник за сезону 2017/2018. годину.

Рок за подношење понуде:

13.11.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

11.10.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 11.10.2017 године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 25.10.2017. године):  pdf

Прва измена конкурсне документације (објављено 25. 10. 2017. године): pdf

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15. 11. 2017. године)

Обавештење о додели уговора: pdf (објављено 20. 11. 2017. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 3/2017

Предмет јавне набавке:

Гориво за моторна возила

Рок за подношење понуде:

20.10.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

11.10.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 11.10.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 24. 10. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору: pdf (објављено 07. 11. 2017. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 9/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка медицинске опреме у циљу спровођења мера популационе политике у општини Трстеник 

Рок за подношење понуде:

29.09.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

19.09.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 19.09.2017 године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 22.09.2017. године):  pdf

Одговор бр. 2. на питање понуђача ( објављено 22.09.2017. године):  pdf

Прва измена конкурсне документације (објављено 22. 09. 2017. године): pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  ( објављено 22.09.2017. године):  pdf

Нови рок за подношење понуда: 03. 10. 2017. године до 11:30 часова

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 09. 10. 2017. године)

Обавештење о закљученом уговору за Партију 1. (објављено 25. 10. 2017. године) pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 2.(објављено 25. 10. 2017. године) pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 3.(објављено 25. 10. 2017. године) pdf

Обавештење о закљученом уговору за Партију 4.(објављено 25. 10. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 10/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка металних конструкција за пластенике који се додељују пољопривредним произвођачима са подручја општине Трстеник 

Рок за подношење понуде:

18.09.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

18.08.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 18.08.2017 године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 30.08.2017. године):  pdf

Одговор бр. 2. на питање понуђача ( објављено 05.09.2017. године):  pdf

Одговор бр. 3. на питање понуђача ( објављено 05.09.2017. године):  pdf

Прва измена конкурсне документације (објављено 08. 09. 2017. године): pdf

Одговор бр. 4. на питање понуђача ( објављено 15.09.2017. године):  pdf

Одговор бр. 5. на питање понуђача ( објављено 15..09.2017. године):  pdf

Друга измена конкурсне докуметације ( објављено 15.09.2017. године):  pdf

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда  ( објављено 15.09.2017. године):  pdf

Нови рок за подношење понуда: 20. 09. 2017. године до 11:30 часова

Одлука о обустави поступка јавне набавке ( објављено 27.09.2017. године): pdf

Обавештење о обустави поступка јавне набавке ( објављено 09.10.2017. године): pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 7/2017

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

16.08.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

07.08.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 07.08.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 21. 08. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 30. 08. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 11/2017

Предмет јавне набавке:

Услуга вештачког осемењавања крава

Рок за подношење понуде:

14.08.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

04.08.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 04.08.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 16. 08. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 21. 08. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНВ бр. 8/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка путничког возила на лизинг по систему старо за ново

Рок за подношење понуде:

11.08.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

02.08.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 02.08.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 15. 08. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 21. 08. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 2/2017

Предмет јавне набавке:

Инвестиционо одржавање просторија општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

24.07.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

13.07.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 13.07.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 28. 07. 2017 године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 08. 08. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 8/2017

Предмет јавне набавке:

Капитално одржавање саобраћајне инфраструктуре

Рок за подношење понуде:

31.07.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

28.06.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 28.06.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 02. 08. 2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 08. 08. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 3/2017

Предмет јавне набавке:

Услуга одржавања програма за локалну пореску администрацију

Рок за подношење понуде:

06.07.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

27.06.2017. године

Преузмите документацију:

 

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 27.06.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 13. 07. 2017 године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 21. 07. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 2/2017

Предмет јавне набавке:

Услуге мобилне телефоније

Рок за подношење понуде:

26.05.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

17.05.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 17.05.2017. године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 19.05.2017. године):  pdf

 

Прва измена конкурсне документације ( објављено 19.05.2017. године):  pdf

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 19.05.2017 године):  pdf

Одговор бр. 2. на питање понуђача ( објављено 22.05.2017. године):  pdf

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01. 06. 2017 године)

Обавештење о закљученом уговору (објављено 27. 06. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 14/2017

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање вертикалне сигнализације на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.04.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

31.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 31.03.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 18. 04. 2017 године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 03. 05. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 13/2017

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање хоризонталне сигнализације на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

11.04.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

31.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 31.03.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 13. 04. 2017 године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 28. 04. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 5/2017

Предмет јавне набавке:

Физичко обезбеђење зграде општине

Рок за подношење понуде:

07.04.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

29.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 29.03.2017. године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 03.04.2017. године):  pdf

Прва измена конкурсне документације ( објављено 03.04.2017. године):  pdf
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 03.04.2017 године):  pdf
Одлука о додели уговора: pdf (објављено 12.04.2017 године)
Обавештење о закљученом уговору (објављено 28. 04. 2017. године) pdf 

 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 9/2017

Предмет јавне набавке:

Хумано хватање паса луталица

Рок за подношење понуде:

27.03.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

17.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 17.03.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 29.03.2017 године)

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 05. 04. 2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 6/2017

Предмет јавне набавке:

Одржавање локалних некатегорисаних путева на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

03.04.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

01.03.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 01.03.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора: (објављено 05. 04. 2017. године) pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 11.04.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 8/2017

Предмет јавне набавке:

Услуга уништавања ларви и одраслих форми комараца на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

06.03.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

22.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 22.02.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.03.2017 године) 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 16.03.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 6/2017

Предмет јавне набавке:

Услуге поправке и одржавања возила

Рок за подношење понуде:

02.03.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

21.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 21.02.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 31.03.2017 године)

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 1.: pdf ( објављено 18.04.2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 2.: pdf ( објављено 18.04.2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 3.: pdf ( објављено 18.04.2017. године)

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 4.: pdf ( објављено 18.04.2017. године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2017

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал

Рок за подношење понуде:

27.02.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

17.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 17.02.2017. године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача (објављено 23.02.2017. године):  pdf

Одговор бр. 2. на питање понуђача (објављено 23.02.2017. године):  pdf
Прва измена конкурсне документације (објављено 23.02.2017. године):  pdf
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 23.02.2017. године):  pdf
Друга измена конкурсне документације (објављено 24.02.2017. године):  pdf
Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 24.02.2017. године):  pdf
Одлука о додели уговора (објављено 10. 03 2017.): pdf
Обавештење о закљученом уговору (објављено 22.03.2017. године) pdf

 

Наручилац:

 

Скупштина општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2017

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница скупштине општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

17.02.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

07.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 07.02.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 21. 02 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 24.02.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

10.02.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 01.02.2017. године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 20. 02 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 16.03.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 5/2017

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање локалних путева на територији општине Трстеник за 2017. годину

Рок за подношење понуде:

03.03.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

31.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 31.01.2017. године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Прва измена конкурсне документације ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.03.2017 године) 

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 16.03.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 15/2017

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

27.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

18.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 18.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 31. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 07.02.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 7/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка садница малина и купина које се додељују пољпоривредним произвођачима са територије општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

24.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

13.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 13.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 27. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 1 - Набавка садница малина (објављено 07.02.2017. године)pdf

 

Обавештење о закљученом уговору за Партију бр. 2 - Набавка садница купина (објављено 07.02.2017. године)pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 4/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка рачунарске опреме и штампача

Рок за подношење понуде:

23.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

12.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 12.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 25. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 08.02.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 2/2017

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

20.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

11.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf (објављено 11.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 26. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 06.02.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. 6/2017

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

06.02.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

06.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf Мерна места:  pdf  (објављено 06.01.2017 године) 

 

Одговор бр. 1. на питање понуђача ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Одговор бр. 2. на питање понуђача ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Прва измена конкурсне документације ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда ( објављено 03.02.2017. године):  pdf

 

Одлука о додели уговора (објављено 14. 02 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 16.03.2017. године) pdf


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник 

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 12/2017

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на Међународни сајам виноградарства Будимпешта

Рок за подношење понуде:

13.01.2017. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

04.01.2017. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 04.01.2017 године) 

 

Одлука о додели уговора (објављено 16. 01 2017.): pdf

 

Обавештење о закљученом уговору (објављено 24.01.2017. године) pdf