37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:


Одсек за привреду и одрживи развој општинске управе Трстеник је одговоран за  приступање савременим интегративним активностима кије се очекују од ефикасне локалне самоуправе. Непосредно се бави активностима на изради развојних планова и програма општине Трстеник у делу привредних делатности. Окупља све расположиве људске капацитете на изради стратегије одрживог развоја општине и усмерава извршиоце у изради акционих планова као и докумената за имплементацију стратегије развоја. Координира активности на изради секторских стратегија развоја и локалних акционих  планова.

 Предузима посебну иницијативу у изналажењу нових идеја за развој села и подстицај развоја пољопривреде као посебне специфичности коју она представља у општини Трстеник. У том циљу предузима и предлаже конкретне мере за обезбеђење средстава за развој пољопривреде кроз различите стимулације пољопривредника у облику кредитирања, награђивања за високе приносе, едукацију преко стручних служби за пољопривреду и друге повољности. Афирмише рад Фонда за развој пољопривреде као и Фонда за развој предузетништва и предузима благовремене активности на изради годишњих програма за коришћење средстава из овох фондова.

Успоставља сарадњу са регионалним институцијама, службама надлежних министарстава, републичким агенцијама, коморама и координира послове у циљу реализације њихових одлука и уредби које пружају повољности грађанима општине Трстеник. Прати активности и конкурсе које спроводе донаторске и кредитне фондације и утиче на субјекте привређивања да благовремено припремају своју развојну планску  документацију ради што ефикаснијег доласка до инвестиционих средстава.

Подстиче предузетнике на стварање различитих струковних удружења и залаже се да пољопривредници оснивају своја удружења по гранама производње.

Помаже привредним субјектима из сектора МСП и пољопривреде у наступима на сајамским манифестацијама и непосрадно се ангажује на презентацији општине и афирмацији њених потенцијалних привредних, културних и туристичких капацитета.


Шеф Одсека за привреду и одрживи развој у оквиру својих права и дужности:
  • организује и руководи радом Одсека,
  • даје упутства запосленима за обављање послова,
  • стара се о распореду послова и благовременом извршавању истих,
  • предлаже активности које имају за циљ афирмацију општине и стварање повољног пословног окружења за привлачење привредних субјеката,
  • учествује у изради стратегије одрживог развоја општине и усмерава извршиоце на изради акционих планова као и докумената за имплементацију стратегије развоја,
  • предузима посебну иницијативу у изналажењу нових идеја за развој села и подстицај развоја пољопривреде у општини,
  • ангажује се на афирмацији Фонда за развој и ради на изради годишњих програма за коришћење средстава из ових фондова,
  • остварује сарадњу са регионалним институцијама, службама надлежних министарстава, републичким агенцијама, коморама и координира послове у циљу реализације њихових одлука и уредби,
  • обавља друге послове по налогу начелника Општинске управе.