37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

ПОСЛОВИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА
Канцеларија бр. 16


Документација потребна за накнадни упис у МКР:
 • поднети захтев
 • отпусну листу за дете
 • извод из матичне књиге венчаних за родитеље
 • уверење о држављанству
 • записник о личном имену
 • потврду да није уписано по месту рођења
 • за ванбрачну децу извод из матичне књиге рођених, за родитеље и записник о утврђивању очинства
 • одговарајућа такса

Документација потребна за накнадни упис у МКУ:
 • поднети захтев
 • потврда да лице није уписано по месту смрти
 • потврде о смрти Дома здравља
 • извод из МКР и МКВ за умрлог
 • одговарајућа такса

Документација потребна за промену личног имена:
 • захтев странке
 • извод из МКР
 • потврда о пребивалишту или важећа лична карта
 • извод из МКВ и изводе из МКР за сву рођену децу у браку
 • уверење о држављанству
 • потврда да лице није под истрагом
 • уверење да лице није кажњавано
 • за малолетну децу потребна је сагласност оба родитеља
 • сагласност детета старијег од 10 година
 • одговарајућа такса

Документација потребна за враћање презимена пре склапања брака после 60 дана
 • попуњен захтев
 • извод из МКВ
 • извод из МКР
 • пресуда о разводу брака
 • фотокопија пресуде о разводу

Документација потребна за исправку података у МКР,МКВ,МКУ:
 • документ односно извод из МК у којој је податак погрешно унет
 • окумент односно извод из МК у којој је податак правилно унет
 • лична карта
 • одговарајућа такса

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...