37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 12 08 2020
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

zastita

sistematizacija

odluka

kodeks

izvestaj2019

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18) и на основу члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације(„Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020.године и Одлуке Владе Републике Србије у вези спречавања ширења COVID-а 19 од 16.07.2020.године донете на основу препорука Републичког Кризног штаба од 15.07.2020.године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на телефонској седници одржаној дана 17.07.2020. године, доноси


З А К Љ У Ч А К
о измени и допуни Наредбе број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године


Члан 1.

У Наредби Општинског штаба за ванредне ситуације број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.

Обавезно је ношење заштитних маски у свим јавним затвореним просторима, односно објектима.
Заштитне маске обавезне су и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од један и по метар, попут редова испред тезги на пијацама,продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и слично.
На свим осталим јавним местима на отвореном простору препоручује се ношење заштитних маски.“

Члан 2.

Закључак ступа на снагу дана 17.07.2020.године и биће објављен на сајту општине Трстеник.“

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број:87-16-4/2020-02
КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник
Промените величину слова:
Од данас, на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) омогућено је електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2019. и 2020. годину.

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јулa 2020. године истиче рок за подношење пријаве за 2020. годину.

Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1:

· потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),

· уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),

· у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност,

- пријаве за претходну 2019. годину, подносе се за период од 07. до 31. децембра.

 
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник, број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020. године и у складу са епидемиолошким мерама које је прописао Завод за јавно здравље Крушевац од 14.07.2020.године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на телефонској седници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о измени и допуни Наредбе број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године

Члан 1.

Члан 10. Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године мења се и гласи:
„Члан 10.

Одобрава се коришћење отвореног базена у Трстенику, са радним временом од 10:00 до 19:00 часова уз следеће мере превенције:
 • Само две особе могу седети под једним сунцобраном, осим породица са малом децом;
 • Размак између лежаљки, односно простора који заузима једна особа или две особе које заједно бораве на купалишту (изузев породица са децом) мора бити минимум 2м;
 • Уколико на купалишту постоје сунцобрани, лежаљке треба да буду постављене на удаљености од најмање 2м од суседног сунцобрана;
 • Сунцобране поставити на раздаљини од 4м;
 • Забрањени су тимски спортови у води или на обали који укључују блиски контакт;
 • Барови и кафићи и мобилне јединице које нуде храну и пиће могу служити само храну и пиће који су запаковани у оригинално паковање;
 • Столице и столови дозвољени су у кафићу или бару, а гости морају бити удаљени најмање 1,5м;
 • У баровима и кафићима на купалишту није дозвољено одржавати забаве и сличне догађаје;
 • Капацитет купалишта је 40 људи на 1000м2;
 • Запослени на купалишту морају носити маске када долазе у контакт са гостима на купалишту;
 • Забрањено је коришћење заједничких просторија од стране корисника, изузев тоалета;
 • Уколико је могуће, неопходно је увести претходне резервације, како би се број гостију ограничио;
 • Гости базена су у обавези да све време боравка на купалишту поштују мере физичке дистанце и личне хигијене“.
Члан 2.

О примени наложених мера превенције из овог Закључка стараће се Установа за спорт и физичку културу „СПОРТСКИ ЦЕНТАР ТРСТЕНИК“.

Члан 3.

Закључак ступа на снагу дана 15.07.2020.године и биће објављен на сајту општине Трстеник.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број:87-16-3/2020-02
КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић, дипл.правник
Промените величину слова:
Председник општине Трстеник Александар Ћирић са својим сарадницима обишао је данас радове на асфалтирању улице Милана Радивојевића у Пејовцу.

Задњих дана неколико битних деоница је урађено у нашој општини а тим темпом се наставља и данас, као и у наредним данима.

Ови радови у дужини од око 250 метара, изводе се средствима из буџета општине Трстеник кроз програм за капитално одржавање општинских путева у укупном износу од 40 милиона динара на годишњем нивоу.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Сл. гласник РС" бр. 27 /2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник, број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020. године, и на основу мера Владе Републике Србије од 09.07.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на телефонској седници одржаној дана 09.07.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

о изменама и допунама Наредбе број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године 


Члан 1. 

Забрањује се организовано јавно окупљање више од 10 људи на затвореним и отвореним просторима.

Члан 2.

Ограничава се број људи у затвореним просторима и то једна особа на 4 м2 (четири метра квадратна). Сви власници трговинских и угоститељских објеката морају јасно и видно да истакну колико је људи дозвољено да буде у објекту.

Члан 3.

Ограничава се рад угоститељских објеката (кафићи, барови, ресторани, кладионице које пружају угоститељске услуге, дискотеке, ноћни барови и други угоститељски објекти) на територији општине Трстеник и налаже се власницима напред наведених објеката да радно време прилагоде следећој динамици:
 • радно време у затвореним објектима до 21:00 час
 • рад у отвореним просторима-баштама до 23:00 часа.
Члан 4.


Закључак ступа на снагу ОДМАХ и биће објављен на сајту општине Трстеник.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број:06-87-16-2/2020-02                                                      KОМАДАНТ ШТАБА
                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
                                                                                 Александар Ћирић, дипл. правник
Промените величину слова:
loza

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе у 2020. години Подстицаји …детаљније


Рок за подношење од 6. јула до 19. августа 2020. године
Промените величину слова:
vino

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина у 2020. години. Предмет подстицаја …детаљније

Рок за подношење од 6. јула до 19. августа 2020. године

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray