37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 09 07 2020
Ћирилица
Промените величину слова:

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
1. КЛ ОТП 01  Контролна листа за документацију - оператер word
2. КЛ ОТП 02  Складиштење отпада - оператер word
3. КЛ ОТП 03  Третмен отпада – оператер word
4. КЛ ОТП 06  Отпадна уља – оператер word
5. КЛ ОТП 09  Отпадна гума - оператер word
6. КЛ ОТП 16  Депоније-оператер word
7. КЛ ОТП 19  Контролна листа за несанитарне депоније-сметлишта word
8. КЛ ЗЕМ 01 Земљиште word
9. КЛ ОТП 20 Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом word
10. КЛ РИЗ 01 Процена ризика оператера постројења за управљање отпадом xls(1)

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗИРАЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

1. КЛ НЕЈ 01 Нискофреквентно подручје                           word
2. КЛ НЕЈ 02 Високофреквентно подручје word


ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА
1. КЛ СПУ 01 Студија процене утицаја word
2. КЛ БУК 01 Заштита од буке word
3. КЛ РЕГ 01 Достава према Закону о заштити животне средине word
4. КЛ ВАЗ 01 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање word
5. КЛ ВАЗ 02 Заштита ваздуха код стационарних постројења word
6. КЛ ВАЗ 03 Заштита ваздуха код бензински станица word
7. КЛ ОТП-П 02 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада word
8. КЛ РИЗ 02 Процена ризика постројења и активности која не подлежу издавању интегрисане дозволе xls

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
1. КЛ ПРИ 01 Кл за управљаче заштићених подручја                                                                                          word