37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ОДБAЧЕНИ ЗАХТЕВИ


2023. година

РБ Број предмета у ЦЕОП-у Инвеститор Број катастарске парцеле Датум објављивања решења
24 ROP-TRS-1670-CPI-7/2024 Павловић Мирослав - решење о одбацивању захтева 2872, К.О. Трстеник 17.01.2024
23 ROP-TRS-312-CPI-1/2024 Јанковић Ненад - решење о одбацивању захтева 5300, К.О. Трстеник 12.01.2024
22 ROP-TRS-43918-CPI-1/2023 Радивојевић Александр - решење о одбацивању захтева 345/2, К.О. Велуће 04.01.2024
21 ROP-TRS-33345-ISAW-1/2023 ЗЕКО ТОУРС - решење о одбацивању захтева 1546/1 и 1546/3, К.О. Оџаци 16.10.2023
20 ROP-TRS-17623-CPI-3/2023 Ковачевић Славољуб - решење о одбацивању захтева 4378/2, КО Медвеђа  10.10.2023
19 ROP-TRS-14772-CPI-2/2023 Пајић Дејан - решење о одбацивању захтева 863/2, К.О. Стари Трстеник 10.10.2023
18 ROP-TRS-13012-CPI-2/2023 Борис Ађанин - решење о одбацивању захтева 2894, К.О. Трстеник  20.09.2023
17 ROP-TRS-331-ISAW-2/2023 Степановић Виктор - решење о одбацивању захтева 1467/3 и 1838, К.О. Горњи Рибник 24.05.2023
16 ROP-TRS-14647-ISAW-1/2023 Лазовић Слађан - решење о одбацивању захтева 1640, К.О. Јасиковица 24.05.2023
15 ROP-TRS-12765-IUP-1/2023 Живковић Радојe - решење о одбацивању захтева 4075/1, К.О. Трстеник 12.05.2023
14 ROP-TRS-12806-CPI-1/2023 "UNI COLOR" Трстеник - решење о одбацивању захтева 5102/1, К.О. Трстеник  12.05.2023
13 ROP-TRS-11518-ISAW-1/2023 "GROF OFF Милутовац" ДОО - решење о одбацивању захтева 3251/2, К.О. Милутовац 28.04.2023
12 ROP-TRS-11807-ISAW-1/2023 Панић Владимир - решење о одбацивању захтева 285, К.О. Брезовица 28.04.2023
11 ROP-TRS-5085-CPI-2/2023 "BOSS CONSTRUCTION" ДОО 25.04.2023
10 ROP-TRS-39452-CPI-2/2023 Јаковљевић Светлана - решење о одбацивању захтева 1690, К.О. Горња Црнишава  17.03.2023
9 ROP-TRS-4777-ISAW-1/2023 Петаковић Славољуб - решење о одбацивању захтева 2699 и 2711/1 К.О. Трстеник 07.03.2023
8 ROP-TRS-30484-IUP-5/2023 Николић Данило - решење о одбацивању захтева 3864, К.О. Трстеник 06.03.2023
7 ROP-TRS-9952-IUP-16/2023 "СИРИЈУС М" ДОО Трстеник - решење о одбацивању захтева 568/1, К.О. Трстеник 28.02.2023
6 ROP-TRS-3591-ISAW-1/2023 Вешковац Драгоје - решење о одбацивању захтева 4578/1, К.О. Трстеник 28.02.2023
5 ROP-TRS-32836-CPI-3/2023 Цветковић Небојша  2913/1, К.О. Стопања  10.02.2023
4 ROP-TRS-36975-ISAW-2/2023 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд 1992/1 и 1992/2, КО Трстеник 08.02.2023
3 ROP-TRS-36965-ISAW-2/2023 Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд   1992/1 и 1992/2, КО Трстеник 03.02.2023
2 ROP-TRS-34102-CPI-2/2023 ПР Радња за производњу садног материјала "КАЛЕМ ЂОРЂЕВИЋ" - Драган Ђорђевић 3234, К.О. Милутовац 31.01.2023
1 ROP-TRS-34896-CPI-2/2023 Трговинско занатска радња "ИМПЕРИЈА МАРКЕТИ" Милош Алексић ПР 686/1 и 686/3 К.О. Трстеник 24.01.2023
 

2022. година Датум Решење
Лукић Ненад - одбачен захтев за грађевинску дозволу 12.12.2022 pdf
Маринковић Станимир - одбачен захтев за грађевинску дозволу 17.10.2022 pdf
Марија Меле - решење о одбацивању захтева 10.10.2022 pdf
Сиријус М - решење о одбацивању захтева 10.10.2022 pdf
Привредно друштво за производњу и промет ДОО А.С.Б. - одбачен захтев за употребну дозволу 06.10.2022 pdf
Алемпијевић Драган - одбачен захтев за грађевинску дозволу 21.09.2022 pdf
Станковић Боривоје и Марина - одбачен захтев 14.09.2022 pdf
Електродистрибуција Србије - одбачен захтев за употребну дозволу 06.07.2022 pdf
Благојевић Далибор и Јана - решење о одбацивању захтева 05.07.2022 pdf
Петковић Славиша - одбачен захтев за грађевинску дозволу 04.07.2022 pdf
Костић Јован - решење о одбацивању захтева 13.06.2022 pdf
Радосављевић Жарко - одбачен захтев за грађевинску дозволу 09.06.2022 pdf
Сиријус М - решење о одбацивању захтева 26.05.2022 pdf
Сарић Зоран - одбачен захтев за грађевинску дозволу 21.05.2022 pdf
Станисављевић Радивоје - решење о одбацивању захтева 17.05.2022 pdf
Иричанин Дејан - решење о одбацивању захтева 17.05.2022 pdf
Недељковић Филип - решење о одбацивању захтева 13.05.2022 pdf
Микић Радован - одбачен захтев за грађевинску дозволу 12.05.2022 pdf
 Косовац Радомир - решење о одбацивању захтева 12.05.2022 pdf
Живановић Мирослав - одбачен захтев за употребну дозволу 27.04.2022 pdf
Лукић Ненад - решење о одбацивању захтева 21.03.2022 pdf
Живановић Мирослав - решење о одбацивању захтева 15.03.2022 pdf
MEBIT - одбачен захтев за грађевинску дозволу  31.01.2022 pdf
Милошевић Драган - одбачен захтев за употребну дозволу 31.01.2022 pdf
Вино Калем - одбачен захтев за употребну дозволу 05.01.2022 pdf
2021. година Датум Решење
Вино Калем - одбачен захтев за употребну дозволу 23.12.2021 pdf
ЈКСП "Комстан" - решење о одбацивању захтева 23.12.2021 pdf
ARHIOS Дoo - решење о одбацивању захтева 16.12.2021 pdf
Пчеларска задруга "РОЈ" - решење о одбацивању захтева за инвестиционо одржавање 09.12.2021 pdf
Vladex - одбачен захтев за употребну дозволу 10.11.2021 pdf
Николић Дарко - решење о одбацивању захтева 04.11.2021 pdf
Радосављевић Жарко - одбачен захтев за грађевинску дозволу 15.10.2021 pdf
Тодоровић Радован - одбачен захтев за помоћни објекат 12.10.2021 pdf
Петрашиновић Горан - решење о одбацивању захтева 16.09.2021 pdf
ЦНЦ Метали - одбачен захтев за грађевинску дозволу 16.09.2021 pdf
МГ Мивела Трстеник - одбачен захтев за изградњу помоћних објеката 23.08.2021 pdf
Ковачевић Славољуб - решење о одбацивању захтева 16.08.2021 pdf
Алемпијевић Јелена - решење о одбацивању захтева 22.07.2021 pdf
Vladex - решењe о одбацивању захтева 02.07.2021 pdf
Vladex - решењe о одбацивању захтева 11.06.2021 pdf
Станкић Микица - одбачен захтев за издавање употребне дозволе 10.06.2021 pdf
Ратковић Евица - решењe о одбацивању захтева 07.06.2021 pdf
ПУТР Пиле - решењe о одбацивању захтева 04.06.2021 pdf
Радојевић Љубодраг - решењe о одбацивању захтева 14.05.2021 pdf
Винарија Марко Бучје - одбачен захтев за издавање употребне дозволе 16.03.2021 pdf
Ђорђевић Велимир - закључак о одбацивању захтева 15.03.2021 pdf
Грозданић Јела и Зоран - закључак о одбацивању захтева 15.03.2021 pdf
2020. година Датум Решење
Манојловић Драгиша - решењe о одбацивању захтева 09.11.2020 pdf
Николић Данило - решењe о одбацивању захтева за припајање гараже стану 27.10.2020 pdf
Угоститељска радња Ева - закључак о одбацивању захтева 16.10.2020 pdf
Стамбена заједница улаза број 9 у улици Д. Максића - решење о одбацивању захтева за санацију фасаде 12.10.2020 pdf
Алуровић Раде - решењe о одбацивању захтева 12.10.2020 pdf
Обрадовић Верица - решењe о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Великој Дренови 07.10.2020 pdf
Минић Томислав - решење о одбацивању захтева за изградњу ограде у Богдању 08.09.2020 pdf
Васић Ђорђе - решење о одбацивању захтева за изградњу ограде 02.09.2020 pdf
Манојловић Драгиша - решење о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу пољопривредног објекта 25.08.2020 pdf
Јевђић Зоран - решење о одбацивању захтева за реконструкцију помоћног објекта у Трстенику 21.08.2020 pdf
Милетић Олга - решење о одбацивању захтева за промену намене помоћног објекта у стамбени 21.08.2020 pdf
Антонијевић Предраг - одбачен захтев за издавање 18.08.2020 pdf
Југовић Владимир - решење о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу винарије са стамбеним делом у Малој Дренови  17.08.2020 pdf
СЕРВИС ФИТ ХИДРАУЛИК - решење о одбацивању захтева за привремену грађевинску дозволу 24.07.2020 pdf
Стевановић Данијел - решење о одбацивању захтева за изградњу стамбеног објкета 24.07.2020 pdf
Српска православна црква - закључак о одбацивању захтева за цркву у Осаоници  09.07.2020 pdf
Трговинска радња МИР - решења о одбацивању захтева за реконструкцију објекта 09.03.2020 pdf
Миодраговић Слободан - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за привремени пословни објекат у Трстенику 27.02.2020 pdf
РАДЕКОМ Пољна - решења о одбацивању захтева за реконструкцију и доградњу постојећег пословног објекта у Пољни 07.02.2020 pdf
Радеком Д.О.О - Решење о одбијању захтева 07.02.2020 pdf
Општина Трстеник - Решење о одбацивању захтева сигнализација у Угљареву 27.01.2020 pdf
2019. година Датум Решење
Блимарковић - закључак о одбацивању захтева 12.12.2019 pdf
Вешковац Живко - решење о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Старом Трстенику 12.12.2019 pdf
Радосављевић Саша - Решење о одбијању захтева 22.11.2019 pdf
Вешковац Живко - решење о одбацивању захтева 13.11.2019 pdf
ГИП КОМ - Доња Црнишава решење о одбацивању захтева 24.10.2019 pdf
2018. година Датум Решење
Пантелић Александра - закључак о одбацивању захтева 09.11.2018 pdf
Егерић Станимир - закључак о одбацивању захтева 09.11.2018 pdf
Стамбена заједница зграде у улици Дамњана Максића 14 у Трстенику - закључак о одбацивању захтева за инвестиционо одржавање објекта 04.09.2018 pdf
Предшколска установа Бисери - закључак о одбацивању захтева за инвестиционо одржавање објекта у Великој Дренови 31.08.2018 pdf
Крнчевић Гордана - закључак о одбацивању захтева за изградњу ограде у Бресном Пољу 31.08.2018 pdf
Одбацује се захтев Стамбене заједнице зграде у улици Вука Караџића број 68-72 за издавање решења о одобрењу извођења радова  21.08.2018 pdf
Вујовић Марјанаодбацује захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за изградњу породичног стамбеног објекта 14.08.2018 pdf
Жерађанин Андреја и Петар - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за стамбени објекат 01.08.2018 pdf
VIP MOBILE - закључак о одбацивању захтева за изградњу нисконапонског вода 01.08.2018 pdf
Катић Гордана - закључак о одбацивању захтева за реконструкцију објекта у Трстенику 30.07.2018 pdf
СТР СУНЦЕ - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу радионице у Трстенику 17.07.2018 pdf
ОРЛИКОН - закључак о одбацивању захтева за стубну бетонску трафостаницу 17.07.2018 pdf
Станкић Микица - закључак о одбацивању захтева за градјевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику 24.05.2018 pdf
ЈКСП КОМСТАН - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за доградњу објекта 1 гаража и радионица 11.05.2018 pdf
МИХАЈЛОВИЋ Д.О.О. Параћин - закључак о одбацивању захтева за изградњу ауто перионице 11.05.2018 pdf
HIT TEA - Врњацка Бања - закључак о одбацивању захтева 11.05.2018 pdf
BOSS CONSTRUCTION D.O.O. - закључак о одбацивању захтева за прикључни гасовод  11.05.2018 pdf
Грујић Драгана - закључак о одбацивању захтева за изградњу терасе у Трстенику 08.05.2018 pdf
Ракић Милош - одбачен захтев за издавање употребне дозволе 03.05.2018 pdf
ЈКСП КОМСТАН - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за магистрални цевовод Прњавор Грабовац 30.04.2018 pdf
Јанковић Иван - одбачен захтев за реконструкцију фекалне канализације 26.03.2018 pdf
Дунав осигурање Београд - одбачен захтев за  изградњу стубне бетонске трафостанице 16.03.2018 pdf
Бабић Милун - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу складишта у Трстенику ПОТПИСАНО 05.03.2018 pdf
ЈКСП КОМСТАН - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за црпну станицу 26.02.2018 pdf
НОВА СЛОГА ТРСТЕНИК - одбачен захтев за издавање употребне дозволе SIGN 26.02.2018 pdf
Ракић Милош - одбачен захтев за полагање прикључног кабловског вода 26.02.2018 pdf
МЕТАЛОПЛАСТИКА - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за компресор на пумпној станици 12.02.2018 pdf
Арсић Дејан - закључак о одбацивању захтева  05.02.2018 pdf
2017. година Датум Решење
Миловановић Драгиша - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Трстенику
21.12.2017 pdf
ЈКСП КОМСТАН - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за колектор
11.12.2017 pdf
Кезић Славољуб - закључак о одбацивању захтева за изградњу ограде у Стопањи
27.11.2017. pdf
Boss Construction - закључак о одбацивању захтева за унутрашње гасне инсталације                  
31.10.2017. pdf
Зарковић Стевановић Љиљана и Ристић Смиљана - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за помоћни објекат
24.08.2017.       pdf
Вешковац Слободан - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта
14.08.2017.       pdf
Ћосић Зорица - одбачен захтев за издавање употребне дозволе за стамбени објекат
08.08.2017.       pdf
Филиповић Ранко закључак о одбацивању захтева
02.08.2017.        pdf
ОШ Добрица Ћосић Велика Дренова - закључак о одбацивању захтева за изградњу надстрешнице у Страгарима
05.07.2017.         pdf
Младеновић Милан - закључак о одбацивању захтева за реконструкцију крова на згради број 16 у улици Обрена Антића
05.07.2017.         pdf
Металопластика АД Трстеник Стопања  - закључак о одбацивању захтева
29.06.2017.         pdf
Лазовић Стефан - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта у Трстенику
29.06.2017.         pdf
Бојић Љубиша - закључак о одбацивању захтева
28.06.2017.         pdf
Пајић Милан - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
03.05.2017.         pdf
Вујић Славољуб - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
19.04.2017.         pdf
Телеком Србија одбачен захтев за издавање решења за реконструкцију приступне ТК мреже у Трстенику
08.04.2017.         pdf
СРБ ДИГИТАЛ д.о.о Нови Пазар изградња оптичког кабла у Малој Дренови - закључак
24.03.2017.         pdf
СРБ ДИГИТАЛ д.о.о изградња оптичког кабла у Трстенику - закључак
24.03.2017.         pdf
ГЛИЏИЋ НИС - закључак о одбацивању захтева за грађевинску дозволу
08.03.2017.         pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Предузећа за производњу, промет и услуге "VLADEX" д.о.о. Велика Дренова
07.03.2017.         pdf
Вујовић Марјан - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
01.03 2017.         pdf
Општина Трстеник - закључак о одбацивању захтева за санацију пословног објекта
19.01.2017.          pdf
Спортски центар Трстеник - закључак о одбацивању захтева за постављање гасног агрегатора
12.01.2017.          pdf
2016. година
Датум Решење
Црквена општина Трстеник - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
28.12.2016.          pdf
ПД за произвидњу и промет Оаза Партy закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
27.12.2016.          pdf
Оператор дистрибутивног система ЕПС дистрибуција Крушевац - закључак о одбацивању захтева
23.12.2016.          pdf
Војиновић Милан закључак о одбацивању захтева за изградњу пољопривредне зграде у Пољни
08.11.2016.          pdf
ЈКСП КОМСТАН Трстеник - одбачени захтев - изградња магистралног цевовода 
07.11.2016.          pdf
Лазовић Микица - закључак о одбацивању захтева за изградњу помоћног објекта
13.10.2016.          pdf
Цветановић Раде - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
05.09.2016.          pdf
Радосављевић Гина - одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу стамбеног објекта у Трстенику
30.08.2016.          pdf
НОВА СЛОГА д.о.о одбачен захтев за грађевинску дозволу
29.08.2016.          pdf
Угоститељско предузеће ГОЧ - одбачен захтев за издавање решења на раздвајању пословног простора
18.08.2016.          pdf
Јовановић Момчило - закључак о одбацивању захтева
12.08.2016.          pdf
Телеком Србија одбачен захтев за грађевинску дозволу за изградњу приводног оптичког кабла у Доњој Омашници
09.08.2016.          pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев " АМС УНИОН" д.о.о. Трстеник
01.08.2016.          pdf
ОДБАЦУЈЕ СЕ захтев Привредног друштва ''BOSS CONSTRUCTION'' д.о.о. Стари Трстеник
28.07.2016.          pdf
Закључак о одбацивању - Небојша Милићевић - потписано
08.07.2016.          pdf
Закључак РОП-ТРС-15243-ISAW-1-2016 од 06.07.2016.г.
08.07.2016.          pdf
Раићевић Драган - одбачен захтев за издавање грађевиснке дозволе за изградњу стамбеног објекта и ограде
08.07.2016.          pdf
Петровић Василије - одбачени захтев
04.07.2016.          pdf
Славомир Милосављевић - одбачени захтев
16.06.2016.          pdf
Љубиша Цветковић - одбачен захтев
01.06.2016.          pdf
Томислав Ђалић - одбачен захтев за изградњу помоћног објекта
17.05.2016.          pdf
Шћепановић Новица - одбачен захтев за реконструкцију објекта
11.04.2016.          pdf
Закључак о одбацивању захтева за изградњу хладњаче - Верица Миловановић Алексић
05.04.2016.          pdf
Ловачко удружење Трстеник - одбацивање захтева за изградњу пословног објекта 30.03.2016.          pdf
Дирекција за планирање и изградњу - одбачен захтев за уређење јавне површине код Хитне помоћи 28.03.2016.          pdf
Миловановић Драгиша - одбачен захтев за издавање грађевиснке дозволе 18.03.2016.          pdf
ОПШТИНА ТРСТЕНИК одбачен захтев за грађевинску дозволу - зелена пијаца 18.03.2016.          pdf
Закључак о одбацивању - Телеком Београд - ТК мрежа у Доњој Омашници 18.03.2016.          pdf
Бранковић Виолета - одбачен захтев за издавање грађевинске дозволе 03.03.2016.          pdf
Дирекција за планирање и изградњу "ТРСТЕНИК" - уређењe дела тротоара у улици Светог Саве 12.02.2016.            pdf
Решење о одбијању захтева, Теленор - огранак Београд - д.о.о. Београд, постављање антенског стуба и кабинета базне станице у Доњем Рибнику 11.02.2016.             pdf
Велимировић Јелена, стамбени објекат у Угљареву 09.02.2016.            pdf
Милетић Весна - одбацивање захтева за употребну дозволу 18.01.2016.            pdf
2015. година
ЈКП "Комстан" Трстеник 18.12.2015.             pdf
Обрадовић Милутин - одбацивање захтева за грађевинску
дозволу за иградњу стамбеног објекта у Осаоници
04.12.2015.             pdf
Ристић Биљана - одбијен захтев за употребну дозволу 15.10.2015.             pdf