37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 25 02 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf


Архива јавних набавки за годину 2017

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р3/2018

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање локалних некатегорисаних путева  - МЗ на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

26.03.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 23.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Председник општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2018

Предмет јавне набавке:

Пропагандни материјал

Рок за подношење понуде:

19.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

06.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 06.02.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 21.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д1/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе Општинске управе општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

13.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 02.02.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 14.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Скупштинa општинa Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. 1/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга преноса седница Скупштине општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

12.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

02.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 02.02.2018 године)

 

 Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 13.02.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 22.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Р2/2018

Предмет јавне набавке:

Текуће одржавање локалних категорисаних путева на територији општине Трстеник за 2018. годину

Рок за подношење понуде:

05.03.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

01.02.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 01.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У9/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде TIER & TECHNIK 2018 Сен Гален (поновљен поступак)

Рок за подношење понуде:

08.02.2018. године до 12:30 часова

Датум објављивања:

 

31.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 31.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 09.02.2018 године)

 

Обавештење о закљученом уговору pdf  (објављено 22.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У5/2018

Предмет јавне набавке:

Текуће поправке и одржавање јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

09.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

30.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  (објављено 30.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 13.02.2018 године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д4/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка рачунарске опреме и штампача

Рок за подношење понуде:

01.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

23.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 23.01.2018 године)

 

Одговор на питање бр.1 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 25.01.2018 године)

Одговор на питање бр.2 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 26.01.2018 године)

Измена конкурсне документације: pdf (објављено 26.01.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf (објављено 26.01.2018 године)

Одговор на питање бр.3 заинтересованог лица - понуђача pdf (објављено 29.01.2018 године)

Измена конкурсне документације: pdf (објављено 29.01.2018 године)

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда: pdf (објављено 29.01.2018 године)

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 08.02.2018 године)

Обавештење о закљученом уговоруpdf (објављено 23. 02. 2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У12/2018

Предмет јавне набавке:

Услуге дневног боравка деце са сметњама у развоју

Рок за подношење понуде:

30.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

22.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 22.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 01. 02. 2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговоруpdf (објављено 05. 02. 2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. У9/2018

Предмет јавне набавке:

Услуга реализације програма одласка пољопривредника на Међународни сајам пољопривреде TIER & TECHNIK 2018 Сен Гален

Рок за подношење понуде:

19.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

11.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 11.01.2018 године)

 

Одлука о обустави поступка: pdf (објављено 24.01.2018)

 

Обавештење о обустави поступка pdf (објављено 30.01.2018)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈНМВ бр. Д2/2018

Предмет јавне набавке:

Канцеларијски материјал

Рок за подношење понуде:

18.01.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

10.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf    (објављено 10.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf (објављено 23. 01. 2018. године)

 

Обавештење о закљученом уговоруpdf (објављено 07. 02. 2018. године)


 

Наручилац:

 

Општинска управа општине Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

ЈН бр. Д5/2018

Предмет јавне набавке:

Набавка електричне енергије за потребе јавног осветљења на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

08.02.2018. године до 11:30 часова

Датум објављивања:

 

08.01.2018. године

Преузмите документацију:

 

Позив за подношење понуда:   pdf  Конкурсна документација:  pdf  Прилог - Мерна места: pdf  (објављено 08.01.2018 године)

 

Одлука о додели уговора: pdf  (објављено 12.02.2018 године)