37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 19 10 2017
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
КЛ ОТП 01 - ДОКУМЕНТАЦИЈА word
КЛ ОТП 02 - СКЛАДИШТЕЊЕ word
КЛ ОТП 06 - ОТПАДНА УЉА word
КЛ ОТП 09 - ОТПАДНА ГУМА word
КЛ ОТП 16 - ДЕПОНИЈА word
КЛ ОТП П 02 - ПОСТУПАЊЕ СА НЕОПАСНИМ И ИНЕРТНИМ ОТПАДОМ ПРОИЗВОЂАЧА ОТПАДА  word
КЛ ИНТ 01 - ИНТЕГРИСАНА ДОЗВОЛА word

КОНТРОЛА НЕЈОНИЗИРАЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

 КЛ НЕЈ 01 Коришћење нејонизирајућих извора нискофрекфентно подручје                               word
КЛ НЕЈ 02 Коришћење нејонизирајућих извора високофрекфентно подручје word


КОНТРОЛА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА
КЛ БУК 01 БУКА  word
КЛ ОТП-П 02 ПОСТУПАЊЕ СА НЕОПАСНИМ И ИНЕРТНИМ ОТПАДОМ И ИНТЕРНИМ ОТПАДОМ ПРОИЗВОЂАЧА ОТПАДА word
КЛ ПОД 01 РЕГИСТАР ИЗВОРА ЗАГАЂЕЊА ПЛАЦА word
КЛ СПУ 01 ПРОЦЕНА УТИЦАЈА word
КЛ ВАЗ 01 ВАЗДУХ ПОСТРОЈЕЊА ЗА САГОРЕВАЊЕ word
К ВАЗ 02 ВАЗДУХ СТАЦИОНАРНИ ИЗВОРИ word

ЗАШТИТА ПРИРОДЕ
КЛ ПРИ 01 УПРАВЉАЧИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА                                                                                                      word
КЛ ПРИ 07 КОРИСНИЦИ ЗАШТИЋЕНИХ ПОДРУЧЈА word

ХЕМИКАЛИЈЕ
КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ХЕМИКАЛИЈАМА КЛ ХЕМ 01 word