37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 15 12 2018
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:ИЗМЕНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ

О
д 01. 01 2014. године ступају на снагу Нове измене Закона о порезу на имовину, пропратна акта су Одлуке које су морале бити усвојене на Скупштини општине Трстеник, као и Решење које је усвојено од стране Већа,  до 30. 11 2013. године.
Поред те обавезе усвајања постоји обавеза и објављивања у Службеном листу општине Трстеник , као и интернет страни општине, што и чинимо. 
Следе детаљније информације о примени ових измена:

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК: pdf
ОДЛУКA О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА:pdf
ОДЛУКА О НАКНАДИ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ pdf

ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА И НАКНАДАМА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК pdf


Решење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2016. годину:pdf  

Решење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2017. годину:pdf  

Решење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2018. годину:pdf  


Решење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2019. годину:pdf