37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Субота 24 06 2017
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
ДИРЕКЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ И ИЗГРАДЊУ „ТРСТЕНИК“ ТРСТЕНИК

www.direkcijats.rs

Дирекцијa за планирање и изградњу “Трстеник” ЈП основана је 30.јула 2000.год. Од тада до данас извршене су одређене функционално-организационе измене њеног пословања, од којих су најважније:
 
- припајање предузећа “План” са 19 радника децембра 2001. године
- припајање Спортско-рекреативног центра са 16 радника, који се 01.01.2008 издвојио и послује као самостална установа.

Данас Дирекција функционише као јавно предузеће општине Трстеник и као такво обавља делатности од општег интереса.

Само пословање фирме је организовано у пет сектора:

1.    Сектор за менаџмент – који се састоји од директора - Иване Милошевић, заменика директора, пословног секретара и секретарице.

2.    Сектор за опште правне и економске послове – врши израду базе података, евидентирање свих улазних и излазних рачуна,

3.    Сектор за просторно и урбанистичко планирање и грађевинско земљиште

•    обавља послове просторног планирања ( планирање града Трстеника, насеља на подручју општине Трстеник и урбанистичког простора, припрема и израда урбанистичких и просторних пројеката и планова, регулационих планова, урбанистичких услова за изградњу и сл.)
•    пројектовање грађевинских и других објеката (израда и пројектовање грађевинске и техничке документације, израда остале техничке документације за изградњу објеката, архитектонске и пројектантске услуге)
•    обрачун и наплату накнаде за градско грађевинско земљиште

4.    Сектор за инвестиционо – техничке послове

•    инжењеринг, вођење пројеката и техничке активности (организација и посредовање у изградњи објеката)
•    остале архитектонске и инжењеријске активности и технички савети (саветодавни послови, надзор грађења, економске, организацијске и технолошке услуге)
•    уређење грађевинског земљишта и припремни радови земљишта за зидање, уклањање постојећих грађевинских објеката, санациони радови, организациа и надзор над изградњом комуналних објеката и инсталација, спровођење земљишне политике на подручју општине Трстеник)
•    послови заштите, развоја, одржавања и управљања локалним и некатегорисаним путевима, као и улицама у насељима

5.    Сектор за грађевинско одржавање – врши комунално - грађевинске радове, одржавање и изградњу сеоских некатегорисаних, макадамских путева у сарадњи са месним заједницама. За обављање ових послова дирекција користи своју механизацију и поседује два булдужера, скип и камион кипер.

Дирекција данас запошљава тридесет и једног (31) радника и то архитектонске, грађевинске, електротехничке, машинске, правне и економске струке.

Активност дирекције за 2009: Приоритет Дирекције за 2009 годину је партерно уређење центра града. Почетак прве фазе уређења је планирана за крај јула, и она обухвата целокупно поплочање испред зграде Комитета, уређење зелене површине испред цркве, и комплетно уређење прилаза згради општине. Завршетак прве фазе је планирана за крај септембра и након тога креће се са другом и трећом фазом. Осим уређења центра, веома битна инвестиција дирекције за ову годину јесте и израда студије мирујућег саобраћаја и увођење паркинг сервиса путем СМС-а.
 
 
Радови испред општине  и будући изглед простора који се уређује 

 
Планирана активност за ову годину је и одржавање, санирање и поправка локалних путева, израда путних заштитних канала од атмосферских вода и река, санација оштећења путева, израда пропуста и других грађевинских радова ....

Адреса: ул.Живадина Апостоловића 4, 37240 Трстеник
тел/факс: 037 714-992
тел: 037 712-047

е-пошта:
Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели


ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. годину: pdf
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. годину: xlsxls