37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 29 05 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ЕВИДЕНЦИЈА  О  СПРОВЕДЕНИМ  ПОСТУПЦИМА 

ПРОЦЕНЕ  УТИЦАЈА  НА  ЖИВОТНУ  СРЕДИНУ

   -   ЈАВНА КЊИГА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 2005-2012  -

 

Евиденциони

број

захтева

Датум подношења захтева

Назив

пројекта

Носилац

пројекта

Локација

пројекта

Број

евиденционог

 листа



Преглед


501-16/2005-06

14.06.2005

Погон за производњу заптивних елемената

Предузеће „POLYSEAL’’ Трстеник

к.п.бр. 4718

КО Трстеник

001

 

Детаљи
501-18/2005-06

28.06.2005

Погон за прикупљање и филтрацију коришћених уља

Привредно друштво ''ОПТИМА ФОРМА“ Крушевац

к.п.бр. 4807/5

КО Трстеник

002

 

Детаљи
501-19/2005-06

20.06.2005

Реконструкција изворишта „ЗВЕЗДАН“ у намени водоснабдевања Трстеника

ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник

 

003

 

Детаљи
501-24/2005-06

21.07.2005

Пумпна станица за ТНГ са пратећим садржајима у комплексу АМК Трстеник

Ауто мото клуб Трстеник

к.п.бр. 4203

КО Трстеник

004

 

Детаљи
501-26/2005-06

22.07.2005

Базна станица мобилне телефоније „Милутовац КС18“

Милутовац

Предузеће

„Телеком Србија“ Београд

к.п.бр. 1467

КО Милутовац

005

 

Детаљи
501-18/2006-06

08.08.2006

Постројење за производњу бетона - бетоњерка

Јовановић Иван - Ново Село

к.п.бр. 1260

КО Трстеник

006

 

Детаљи
501-10/2007-06

25.04.2007

Пумпна станица за ТНГ у оквиру постојеће бензинске станице „EUROLUXPETROL-ELP“

 Доњи Рибник

Предузеће „EUROPEN“

Београд

к.п.бр.643/1 и 644/1       КО Доњи Рибник

007

 


Детаљи
501-14/2007-06

03.07.2007

Изградња гасовода за транспорт гаса на територији општине Трстеник

Министарство рударства и енергетике Републике Србије - Београд

 

008

 

Детаљи
501-15/2007-06

26.07.2007

Бензинска станица и станица ТНГ-а „Велика Дренова“

у Великој Дренови

Ђорђевић Иван

Богдање

к.п.бр. 5812

КО Велика Дренова

009



Детаљи
501-21/2007-06

10.10.2007

Станица за снабдевање горивом и ТНГ-ом са продајним комплексом

„ОМV 2417 Трстеник“ Трстеник

Предузеће

„ОМV Србија“

 Нови Београд

к.п.бр.4630, 4631 и 4632

КО Трстеник

010

 

Детаљи
501-22/2007-06

07.11.2007

Доградња гасне станице у оквиру комплекса постојеће бензинске станице

„Пајић Петрол“

у Старом Трстенику

Пајић Милан

Стари Трстеник

к.п.бр. 866 и 867

КО Стари Трстеник

011

 
Детаљи
501-4/2008-06

12.03.2008

Реконструкција асфалтне базе у Трстенику - замена филтера на асфалтној бази

Предузеће „Нискоградња“ Трстеник

к.п.бр. 2268

КО Трстеник

012

 
Детаљи
501-3/2008-06

13.02.2008

Станица за снабдевање моторних возила горивом “ПОЉНА“

затечено стање

Јовановић Миодраг

Мала Дренова

к.п.бр. 3950/1

КО Пољна

013

 
Детаљи
501-12/2008-06

27.11.2008

Реконструкција станице за снабдевање моторних возила горивом са станицом за ТНГ у оквиру постојеће бензинске станице „BOSS PETROL“

Стари Трстеник

Привредно друштво „ПЕТРОБАРТ“

Београд

к.п.бр. 629/3

КО Стари Трстеник

014

 
Детаљи
501-13/2008-06

05.12.2008

Радио базна станица

„КГ 3133 КС Трстеник - пут“

Трстеник

Предузеће

„ VIP mobile“ Београд

к.п.бр. 4809

КО Трстеник

015

 
Детаљи
501-14/2008-06

05.12.2008

Радио базна станица

„КГ 3074 КС Стопања“

Стари Трстеник

Предузеће

„ VIP mobile“ Београд

к.п.бр. 1882/9

КО Стари Трстеник

016

 
Детаљи
501-38/2009-06

03.08.2009

Изградња фарме за узгој пилића, кока носиља и простор за формирање кланице у Медвеђи

Алексић Бранислав

Осаоница

к.п.бр. 6609 и 6610

КО Медвеђа

017

 
Детаљи
501-39/2009-06

03.08.2009

Радио базна станица

„КГ 3222 КС Милутовац“

Милутовац

Предузеће

„ VIP mobile“ Београд

к.п.бр. 1467

КО Милутовац

018

 
Детаљи
 

 

501-52/2009-06

04.11.2009

Реконструкција дела пословног објекта

- промена технологије

„Производња и сервисирање стоматолошких турбина“ Трстеник

Привредно друштво

MICRO LINE

Трстеник

к.п.бр. 3898

КО Трстеник

019


Детаљи
501-2/2010-06

19.01.2010

Изградња фарме за узгој живине и кока носиља

Алексић Бранислав

Осаоница

к.п.бр. 6609 и 6610

КО Медвеђа

020

 
Детаљи
501-12/2010-06

13.04.2010

Изградња радио базне станице

„КГ 3222 КС Милутовац“

сагласност на студију

Предузеће

„ VIP mobile“ Београд

 к.п.бр. 1467

КО Милутовац

021

 
Детаљи
501-24/2010-06

19.05.2010

Изградња радио базне станице

„Горњи Дубич“

у Горњем Дубичу

Предузеће

„Телеком Србија“ Београд

к.п.бр. 1076

КО Горњи Дубич

022

 
Детаљи
501-25/2010-06

19.05.2010

Изградња радио базне станице „Попина“

 у Попини

Предузеће

„Телеком Србија“ Београд

к.п.бр. 699

КО Попина

023

 
Детаљи
501-36/2010-06

07.07.2010

Изградња објекта хладњаче за замрзавање и чување производа (воћа и поврћа)

У Прњавору

Привредно друштво

JR TEMPO FOODS

Планиница

к.п.бр. 161/1

КО Прњавор

024

 

Детаљи


501-43/2010-06

03.08.2010

Изградња пословног објекта - дрвно прерађивачка индустрија са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Медвеђи

Предузеће „РАСТ“

Велика Дренова

к.п.бр. 6366

КО Медвеђа

025

 
Детаљи
501-53/2010-06

30.09.2010

Привремено складиштење инертног и неопасног отпада у Трстенику

комплекс ИХП „Прва петолетка“

Привредно друштво „ОМНИ-МЕТАЛ-ИНОС“ Трстеник

к.п.бр. 4807/1

КО Трстеник

026

 
Детаљи
501-54/2010-06

01.11.2010

Привремено складиштење инертног и неопасног отпада на делу к.п.бр. 4587/1 КО Трстеник

комплекс магацина

ТП „Западна Морава“

Самостална занатска радња „БРЂА“ Брђић Драган, Чаири

к.п.бр. 4587/1

КО Трстеник

027

 
Детаљи
501-58/2010-06

29.11.2010

Привремено складиштење инертног и неопасног отпада на делу кат.парц.бр. 3787/1

КО Трстеник

комплекс ИХП „Прва петолетка“

Предузеће  „ПРВА ПЕТОЛЕТКА-ПРОМЕТ“ Трстеник

к.п.бр. 3787/1

КО Трстеник

028

 
Детаљи
501-2/2011-06

19.01.2011

Изградња пословног објекта - дрвно прерађивачка индустрија са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Медвеђи

сагласност на студију

Предузеће „РАСТ“

Велика Дренова

к.п.бр. 6366

КО Медвеђа

029

 
Детаљи
501-21/2011-06

11.04.2011

Привремено складиштење инертног и неопасног отпада на к.п.бр. 2298 КО Трстеник

комплекс „Источна радна зона“

Предузеће

„МЕТАЛТЕКС“

Трстеник

к.п.бр. 2298

КО Трстеник

030

 
Детаљи
501-69/2011-06

18.11.2011

Реконструкција - доградња пословног објекта „Занатска кланица у Старом Трстенику“

 у Старом Трстенику

Привредно друштво „GLID?I?-NIS“

Стари Трстеник

к.п.бр. 1058/4

КО Стари Трстеник

031

 
Детаљи
501-1/2012-06

09.01.2012

Изградња пословног објекта – Складишно дистрибутивно продајни центар са прикључцима на комуналну инфраструктуру у Трстенику

Индустрија

„ФРИКОМ“

Београд

к.п.бр. 4455/1

КО Трстеник

032

 
Детаљи
501-3/2012-06

20.01.2012

Привремено складиштење инертног и неопасног отпада на к.п.бр. 2526 КО Трстеник

комплекс „Источна радна зона“ ул. Радоја Раке Љутовца 5.

Митровић Александар Трстеник

к.п.бр. 2526

КО Трстеник

033

 
Детаљи
501-4/2012-06

23.01.2012

Реконструкција-доградња пословног објекта „Занатска кланица у Старом Трстенику“ сагласност на студију

Привредно друштво „GLID?I?-NIS“

Стари Трстеник

к.п.бр. 1058/4

КО Стари Трстеник

034

 
Детаљи
501-17/2012-06

04.04.2012

Изградња базне станице

„Велика Дренова“

у Великој Дренови

Компланија

„ТЕЛЕНОР“

Београд

к.п.бр. 4832/2

КО Велика Дренова

035

 
Детаљи
501-23/2012-06

05.04.2012

Изградња рециклажног центра општине Трстеник

- центар за разврставање и привремено складиштење рециклабилних материјала и посебних токова отпада
ЈКСП „КОМСТАН“

Трстеник

к.п.бр. 2326/2

КО Трстеник

036

 

Детаљи
501-25/2012-06

12.04.2012

Пројекат затеченог стања - Изведена радио базна станица мобилне телефоније

„КГ 3132 КС Трстеник град“

у Трстенику

Предузеће

„ VIP mobile“ Београд

к.п.бр. 2806

КО Трстеник

кров објекта хотела „Коначиште“

037

 
Детаљи
501-26/2012-06

16.05.2012

Изградња пословног објекта  - сушара, котларница и бункер у оквиру пословног комплекса „РАСТ“ д.о.о. Велика Дренова у Медвеђи

Предузеће „РАСТ“

Велика Дренова

к.п.бр. 6365

КО Медвеђа

038

 
Детаљи
501-29/2012-06

04.06.2012

Изградња радио базне станице мобилне телефоније „ВЕЛИКА ДРЕНОВА“ у насељеном месту Велика Дренова

сагласност на студију

Компланија

„ТЕЛЕНОР“

Београд

к.п.бр. 4832/2

КО Велика Дренова

039

 
Детаљи
501-51/2012-06

10.09.2012

Изградња пословног објекта - металопрерађивачка индустрија - површинска обрада метала стругањем и глодањем са прикључцима на комуналну инфраструктуру у насељеном месту Богдање

Предузеће

 „TS INTERCOM GROUP

Богдање - Трстеник

к.п.бр. 3160/1

КО Богдање

040

 
Детаљи