37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 18 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ПРАВИЛНИК О ОБРАСЦИМА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА О УТВРЂЕНОМ ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ:  pdf

ПРАВИЛНИК О ПОДНОШЕЊУ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЕЛЕКТРОНСКИМ ПУТЕМ:  pdf


ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК: pdf
ОДЛУКА О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА:  pdf
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА: pdf

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК: pdf
ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК (БР. 1):  pdf
ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК (БР. 2):  pdf
ОДЛУКА О ВИСИНИ БОРАВИШНЕ ТАКСЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК:  pdfНАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ:

Правилник и Обрасци pdfРешење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2016. годину:pdf  

Решење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2017. годину:pdf  

Решење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2018. годину:pdf  


Решење којим се утврђују просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2019. годину:pdf 

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2020. годину:pdf 

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2021. годину:pdf 

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2022. годину:pdf 

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2023. годину:pdf
Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности по зонама за 2024. годину:pdf