БУЏЕТ 2017. година
Садржај

Буџет 2017. године                                                                                                             
pdf
 
БУЏЕТ 2016. година
Садржај

Извештај о извршењу буџета општине Трстеник за период од 01. 01. - 30. 06. 2016. године
pdf

Одлука о првом допунском буџету општине Трстеник за 2016. годину 
pdf

Буџет 2016. године
pdf