БУЏЕТ 2018. година
Садржај
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2017. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ - ОПШТИНА ТРСТЕНИК pdf

ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2018. годину_____________________________???????
pdf
ПЛАН ПОСТУПНОГ УВОЂЕЊА РОДНО ОГОВОРНОГ БУЏЕТИРАЊА И ПОСТУПАК ПРИПРЕМЕ И ДОНОШЕЊА БУЏЕТА ЗА 2019. ГОДИНУ pdf
Грађански водич кроз буџет за 2018. годину pdf
 
БУЏЕТ 2017. година
Садржај

Буџет 2017. године                                                                                                             
pdf
Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Трстеник за 2017. годину - први ребаланс pdf
Извештај о извршењу буџета општине Трстеник за период од 01. 01. 2017 - 30. 06. 2017. године pdf
Извештај о извршењу буџета општине Трстеник за период од 01. 01. 2017 - 30. 09. 2017. године pdf
 
БУЏЕТ 2016. година
Садржај
ОДЛУКА О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА 2016. ГОДИНУ pdf
ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2016. ГОДИНУ - ОПШТИНА ТРСТЕНИК pdf

Извештај о извршењу буџета општине Трстеник за период од 01. 01. - 30. 06. 2016. године
pdf

Одлука о првом допунском буџету општине Трстеник за 2016. годину 
pdf

Буџет 2016. године
pdf