37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица
Почетна страна

Образац који је пред Вама намењен је предлагању пројеката чија би реализација допринела унапређењу квалитета живота у нашој општини, а за који сматрате да треба издвојити средства из буџета локалне самоуправе. 

Пројекат који предлажете може бити капитални пројекат, односно у ширем смислу, пројекат који обухвата изградњу нових објеката или значајне, дугорочне радове на унапређењу постојећих објеката.

Такође можете предложити и пројекат од интереса за локалну заједницу који не обухвата изградњу објеката већ скуп других активности које могу унапредити живот наших суграђана.
Предлагање идеје пројекта од стране заинтересоване јавности
Назив пројекта (потребно је да буде кратак и јасан тако да одрaжава смисао пројекта) (*)


Опис стања и индентификација проблема (jасно навести специфичан проблем или проблеме чијем решавању ће допринети успешно спровођење предложеног пројекта) (*)


Кратак опис пројекта (у најраћим цртама је потребно описати пројекат) (*)


Циљ пројекта и циљна група којој је намењен (навести детаљније шта се добија реализацијом овох пројекта - сврха пројекта као и циљну групу и процену броја корисника) (*)


Остале информације о пројекту


Означите програм који по Вашем мишљењу прирада пројекат који предлажете (*)E-пошта (*)

Погрешна адреса електронске поште.
Име и презиме (ово поље није обавезно)

Молимо да унесете Ваше име и презиме.
Мобилни/фикси телефон (ово поље није обавезно)