37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 18 04 2021
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2019

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:
На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Службени гласник РС", број 87/2018) члана 10. Уредбе о саставу начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Службени гласник РС", број 27/2020), Штаб за ванредне ситуације општине Трстеник на ванредној седници одржаној 30.09.2020.године, донео је:

ЗАКЉУЧАК


 1. Штаб за ванредне ситуације Општине Трстеник, а на основу Предлога Завода за јавно здравље Крушевац, број: 653 од 30.09.2020. године, предлаже председници Општине Трстеник да прогласи ванредну ситуацију на целој територији општине Трстеник, због наглог пораста броја новооболелих и погоршања стања епидемиолошке ситуације изазване COVID - 19.
 2. Штаб ће редовно информисати и обавештавати становништво и јавност о свим битним чињеницама од значаја које се односе сузбијање и спречавање ширења заразне болести СОVШ - 19 као и о другим чињеница због којих се ванредна ситуација проглашава.


КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Милена Турк, дипл. хемичар
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласнику РС“, бр. 66 од 07. маја 2020, 93 од 01. јула 2020, 94 од 3 јула 2020 100 од 16. јула 2020, 109 од 21. августа 2020, 111 од 28. августа 2020) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник, број: 87-20/2020-02 од 30.09.2020. године, а циљу повећања превентивних мера и спречавања ширења болести COVID-19. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник на седници одржаној дана 30.09.2020. године, доносиН А Р Е Д Б У


Члан 1.


Забрањено је окупљање у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите.

Члан 2.


У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите.

Члан 3.


У свим затвореним просторима (јавне установе, јавна предузећа, привредна друштва, банке, поште, трговински објекти, тржни објекти, кладионице, верски објекти и друге радне организације) обавезно је ношење заштитних маски и/или визира и поштовање физичке дистанце од два метра.

Члан 4.


Забрањено је организовање свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација.

Члан 5.

Ограничава се радно време угоститељских објеката који немају башту и ноћних клубова, тако да ти објекти неће радити од 21.00 часа до 06.00 часова наредног дана.
Ограничава се радно време угоститељских објеката који имају башту, тако да ти објекти неће пружати угоститељске услуге у затвореном делу објекта од 21.00 часа, а у отвореном делу објекта (башти) од 23.00 часа до 06.00 часова наредног дана.

Члан 6.


Прилагодити рад угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова, Сви запослени су у обавези да носе заштитне маске и/или визире и рукавице, док су послодавци дужни да обезбеде адекватна средства за дезинфекцију руку која ће бити лако доступна. На улазу у објекат поставити дезо-баријере са одговарајућим дезинфекционом средством по препорукама Министарства здравља Републике Србије. У самом објекту потребно је што чешће спровођење дизинфекције.

Члан 7.


Налаже се предшколској установи „Бисери“ да спроведе све мере заштите у складу са упутствима надлежног министарства. Препоручује се родитељима да чување деце организују мимо вртића, осим ако радне обавезе родитеља то не дозвољавају.

Члан 8.


У свим образовним установама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица).

Члан 9.


У јавном превозу обавезно је ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила. Возачи у такси возилима су у обавези да имају адекватну заштиту (ношење заштитних маски и рукавица).


Члан 10.


Налаже се спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда (крштења, причешћа, венчања, опела и др.).

Члан 11.


Налаже се спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице).

Члан 12.


У свим објектима јавне намене (јавне установе, јавна предузеће, привредна друштва, банке поште, трговински објекти, тржни центри и др.) потребно је спроводити честу дезинфекцију – минимум једном дневно одговарајућим дезинфекционим средствима по препорукама Министарства здравља Републике Србије.

Члан 13.


Препоручује се дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама.
Члан 14.


Налаже се ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.

Члан 15.


Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Општинска управа општине Трстеник - Одсек за инспекцијске послове.

Члан 16.


Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена на сајту Општине Трстеник.


Број: 06-56-2/2020-02КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Милена Турк, дипл. хемичар
Промените величину слова:
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС“, бр. 87/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на основу Закључка Штаба за ванредне ситуације општине Трстеник број: 06-56-1/2020-02 од 30.09.2020, председница општине Трстеник доноси


ОДЛУКУ
О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК


 1. ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК.
 2. Ванредна ситуације се проглашава због погоршане епидемиолошке ситуације и наглог пораста оболелих од заразне болести COVID – 19 на територији Општине Трстеник.
 3. О спровођењу ове Одлуке стараће се Општински Штаб за ванредне ситуације општине Трстеник у складу са чланом 43. и 44 Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС“, бр. 87/2018).
 4. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Раснинског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
 5. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном листу општине Трстеник“.

Број: 87-20/2020-02

Дана: 30.09.2020. године у 14:00 часова

ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК
Милена Турк, дипл. хемичар
Промените величину слова:
Олимпијски првак и председник Спортског савеза Србије Давор Штефанек обишао је данас општину Трстеник.

Штефанек је рекао Танјугу да је циљ посете био обележавање 100- годишњица ФК Трстеник, али и пројекти који ће поспешити спорт у овој општини.

Он је на терену ФК Трстеник извео и почетни ударац на првенственој утакмици.

"Донели смо један скромни поклон - комплет лопти за најмлађе. Свим школама у општини Трстеник смо поделили лопте.

Наставићемо и даље са сарадњом. Видећемо које проблеме имају и решаваћемо их заједнички", рекао је Штефанек.

Штефанек се састао са председником општине Миленом Турк, која је рекла да је локална самоуправа спремна да саслуша и потребе клубова и да финансијски подржи њихове захтеве.

"Када су у питању пројекти, ми их активно припремамо. Неки од њих су већ израђени. Реч је фискултурним салама у оквиру школа. Путем средстава Канцеларије за управљање јавним улагањима очекујемо и њихову реализацију”, казала је Турк.

Председница општине је рекла да ће за друге крупне инфраструктуре пројекте, који превазилазе финансијске могућности локалне самоуправе, пратити конкурсе.

"На тај нацин смо реновирали спортску халу, а наредни пројекти ће се односити на базен и проширење спортског комплекса", рекла је Турк.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:
Такмичење градова и општина Шампиони предузетништва 2020, које организују НАЛЕД и Републички секретаријат за јавне политике, под покровитељством Владе Републике Србије и уз подршку пројекта немачке развојне сарадње „Реформа јавних финансија - Агенда 2030“ који имплементира ГИЗ стартовало је од 1. јануара 2020. године.

Циљ такмичења је подстицање локалних самоуправа да се активно укључе у стимулисање предузетништва у својим срединама кроз промоцију националних и локалних програма подршке, као и да се препознају и истакну примери најбоље праксе у Србији, односно подржи даља примена оних подстицајних мера које дају најбоље резултате.

У складу са дефинисаном методологијом, локалне самоуправе рангиране су на основу броја новооснованих привредних субјеката (предузетника и привредних друштава) и броја корисника мера ослобођења пореза и доприноса за почетнике у пословању, пондерисаним у односу 6:4.

На основу ових података креиран је индекс успешности у подстицању предузетништва који оцењује остварене резултате у локалним самоуправама на скали од 0 до 100 (максимални скор).

Наша општина се налази на трећем месту по индексу успешности са скором 53,8.

1_m
Промените величину слова:
grb_srbije
Република СрбијаСагласно стандардима Међународне финансијске корпорације (IFC PS 5)

КОРИДОРИ СРБИЈЕ д.о.о.

позиваjу јавност, органе и заинтересоване организације на
ЈАВНЕ КОНСУЛТАЦИЈЕ
Поводом израде
Студије процене утицаја на животну средину и друштво, Плана управљања и мониторинга животнe срединe и друштвa, Плана ангажовања заинтересованих страна и Оквира за расељавање и обнову егзистенције
за
реализацију пројекта
Аутопут Е761 Појате – Прељина („Моравски коридор“)

Увид у предметне документе се може извршити:
 • На интернет страници Коридора Србије д.о.о. http://koridorisrbije.rs/en/news
 • У просторијама Коридора Србије (улица Краља Петра 21)
 • У канцеларијама за односе са јавношћу градова и општина: Варварин, Ћићевац, Крушевац, Трстеник, Врњачка Бања, Краљево и Чачак.


Примедбе и мишљења у вези са наведеним документима се подносе у писаном облику и достављају на адресу Краља Петра 21, Београд. Примедбе се могу доставити и електронском поштом на адресу Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели (са назнаком на Жалбену комисију) или телефоном на 011/3344174.

Јавне консултације и презентација докумената биће одржане према следећем распореду:
 • Општина Ћићевац – 23.09.2020. године у 17,00 часова, у дворишту Економско-трговинске школе у Ћићевцу (ул. Карађорђева б.б.),
 • Општина Варварин – 24.09.2020. године у 17,00 часова на тераси Хотела Плажа у Варварину, 
 • Град Крушевац – 25.09.2020. године у 17,00 часова у дворишту Гарни Хотела Nicolo & Spa, адреса: Јасички пут 76г, Крушевац)
 • Општина Трстеник – 26.09.2020. године у 17,00 часова на Омладинском тргу, испред Народног Универзитета у Трстенику 
 • Општина Врњачка Бања – 28.09.2020. године у 17,00 часова у Амфитеатру у Врњачкој Бањи, летња позорница Данило Бата Стојковић, на црквеном брду
 • Град Краљево – 29.09.2020. године у 17,00 часова у дворишту између Народног музеја Краљево и ОШ „4. краљевачки батаљон“, Краљево
 • Град Чачак – 30.09.2020. године у 17,00 часова испред Дома културе у Чачку (код Регионалног иновационог стартап центра НТП, адреса: Трг народног устанка 2),

Додатне информације можете добити позивањем телефонског броја или упитом преко адресе електронске поште у наставку:

Тел: +381-11-3344174

Е-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Промените величину слова:
На основу члана 39. став 1. тачка 5. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гл. РС”, бр. 87/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018), члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Трстеник („Службени лист општине Трстеник“, бр. 1/2019) и Закључка општинског Штаба за ванредне ситуације Општине Трстеник, број: 06-47-1/2020-02 од 17.09.2020. године, председница Општине Трстеник, доноси:

ОДЛУКУ О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА ЦЕЛУ ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

 1. Укида се се ванредна ситуација за целу територију Општине Трстеник проглашена, Одлуком председника општине, због сузбијања и спречавања болести COVlD — 19 и заштите становништва, јер је број новооболелих случајева COVlD — 19 једноцифрен и креће се од О до 5 на дневном нивоу.
 2. Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука којом је ова ванредна ситуација проглашена број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020. године.
 3. Ову одлуку доставити Окружном штабу за ванредне ситуације Раснинског управног округа, Републичком штабу за ванредне ситуације - Сектору за ванредне ситуације, Одељењу за ВС у Крушевцу, јавним предузећима, установама и другим учесницима у спровођењу мера заштите и спасавања.
 4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у ”Службеном листу Општине Трстеник”.

Број: 0647-2/2020-02
У Трстенику
Дана: 17.09.2020. године у 15:00 часова
Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray