37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица

Општинска управа

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:


БОРАЧКО ИНВАЛИДСКА ЗАШТИТА   
   

Канцеларија бр. 16

Ратни војни инвалиди
Мирнодопски војни инвалиди
Породични инвалиди по палом борцу
Породични инвалиди по умрлом борцу
Породични инвалиди-родитељи палог борца
Цивилни инвалиди ратa
Припадници равногорског покрета
Породица умрлог или погинулог припадника Равногорског покрета
Потребна документа за прибављање '' Равногорске споменице 1941''
Ратни војни инвалид може остварити следећа права:

Потребна документација за признавање својства ратног војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести:
 • захтев за признавање својства ратног војног инвалида
 • лична карта (фотокопија)
 • извод из МКР
 • уверење о држављанству
 • медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева
 • уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)
 • уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година
 • уверење о имовном стању ( издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба)
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
 • приходи свих чланова домаћинства
 • уверење Центра за социјални рад
 • изјава два сведока

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту :
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу
 • уверење пореске управе
 • уверење службе за катастар непокретности
 • Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:
 • захтев за признавање на ортопедска и друга помагала
 • предлог специјалисте за ортопедска помагала

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
 • захтев за признавање права на путничко моторно возило
 • налаз лекара специјалисте и комисије о трајном оштећењу организма и својства прве групе

Потребна документација за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ
 • налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање на основу незапослености ратних војних инвалида од V до X групе инвалидитета:
 • захтев за наведено правоуверење да је војни инвалид незапослено лице (издаје Завод за тржиште рада)


Мирнодопски војни инвалид може остварити следећа права:


Потребна документација за признавање својства мирнодопског војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести:
 • захтев за признавање својства мирнодопског војног инвалида
 • лична карта (фотокопија)
 • извод из МКР
 • уверење о држављанству
 • медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и времена подношења захтева
 • уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)
 • уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено правоизвод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година
 • уверење о имовном стању ( издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба)
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
 • приходи свих чланова домаћинства
 • уверење Центра за социјални рад
 • изјава два сведока

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту :
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:
 • захтев за признавање на ортопедска и друга помагала
 • предлог специјалисте за ортопедска помагала

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
 • захтев за признавање права на путничко моторно возило
 • налаз лекара специјалисте и комисије о трајном оштећењу организма и својства прве групе

Потребна документација за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ
 • налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лицаПородични инвалиди (по палом борцу-супруга и деца) могу остварити следећа права:

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу ( за супругу и децу):
 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцулична карта или избегличка легитимација (фотокопија)
 • извод из МКВ
 • изјава два сведока да се удовица није преудала
 • извод из МКР за децу
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу
 • уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година
 • уверење о имовном стању ( издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба)
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
 • приходи свих чланова домаћинства
 • уверење Центра за социјални рад
 • изјава два сведока

Потребна документација за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ
 • налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица

Потребна документација за признавање права на породични додатак:
 • захтев за наведено право
 • фотокопија личне карте
 • извод из МКР за подносиоца захтева
 • извод из МКВ
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева
 • доказ о приходима домаћинства
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
 • доказ о имовном стању и коришћењу пензије за лица из бивших република и општина у којима су живели

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту :
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за други вид здравственог
 • сигурања по прописима здравстваПородични инвалиди (по палом умрлом РВИ) могу остварити следећа права:

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу ( за супругу и децу):

 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу
 • лична карта или избегличка легитимација (фотокопија)
 • извод из МКВ
 • изјава два сведока да се удовица није преудала
 • извод из МКР за децу
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева и децу
 • уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година
 • уверење о имовном стању ( издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба)
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
 • приходи свих чланова домаћинства
 • уверење Центра за социјални рад
 • изјава два сведока

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту :
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за други вид здравственог осигурања по прописима здравства

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатну негу и помоћ
 • налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица

Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти војног инвалида:
 • захтев за признавање права на једнократну помоћ
 • извод из МКУ за покојног војног инвалида
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • изјаве два сведока о чињеници да је поносилац захтева живео у истом домаћинству са војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти

Породични инвалиди (родитељи палог борца)  могу остварити следећа права:

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (родитељи палог борца):
 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу
 • лична карта или избегличка легитимација (фотокопија) за оба родитеља
 • извод из МКВ за родитеље
 • извод из МКР за родитеље
 • уверење о држављанству за родитеље
 • уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година
 • уверење о имовном стању ( издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба)
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
 • приходи свих чланова домаћинства
 • уверење Центра за социјални рад
 • изјава два сведока о броју чланова домаћинства

Потребна документација за признавање права за увећање месечног новчаног примања на основу самохраности:
 • захтев за неведено право
 • изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева самохрано лице
 • ко сачињава ужу породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван домаћинства као и да ли исти остварују приход
 • извод из МКРили МКВ или МКУ за родитеље подносиоца захтева
 • извод зи МКР за децу подносиоца захтева

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту :
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за други вид здравственог осигурања по прописима здравства
Потребна документација за признавање права на матерјално обезбеђење (кадровачка помоћ):
 • захтев за признавање неведеног права
 • фотокопија личне карте за подносиоца захтева
 • извештај Војног одсека од када се хранилац налази на одслужењу војног рока
 • извод из МКР за децу
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година
 • медицинска документација о здравственом стању за родитеље храниоца уколико су млађи од 60 година мушкарци односно 55 година жене
 • извештај лекара специјалисте о постојању трудноће за супругу храниоца уколико нема деце
 • изјаве два сведока о приходима и саставу домаћинства
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба)
 • изјава о заједничком домаћинству
 • уверење Завода за тржиште рада

Потребна документација за једнократном помоћи:
 • захтев за признавање наведеног права
 • мишљење СУБНОР-а
 • налаз лекара специјалисте о наведеном обољењу или повредиЦивилни инвалиди рата могу остварити следећа права:

Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну инвалиднину:
 • захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину
 • фотокопија личне карте
 • уверење о држављанству
 • извод из МКР
 • медицинска документација из времена нестанка оштећења организма и најновија уверења о околностима повређивања
 • доказ да лице није било у саставу непријатељских формација или помагач истих
Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатну негу и помоћ
 • налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица
   
Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту :
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:
 • захтев за признавање на ортопедска и друга помагала
 • предлог специјалисте за ортопедска помагала

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15. година
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство и исто прибавља служба)
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
 • приходи свих чланова домаћинства
 • уверење Центра за социјални рад
 • изјава два сведока

Потребна документација за признавање права на накнаду погребних трошкова:
 • захтев за признавање права на једнократну помоћ
 • извод из МКУ за покојног војног инвалида
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева
 • изјаве два сведока о чињеници да је поносилац захтева живео у истом домаћинству са војним инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смртиПрипадници равногорског покрета могу остварити следећа права и то:
 • лична инвалиднина
 • допунска лична инвалиднина
 • додатак за негу и помоћ
 • ортопедски додатак
 • здравствена заштита (они који имају пребивалиште у Републици Србији)
 • ортопедска и друга помагала (само они који имају пребивалиште на подручју Републике Србије)
 • Право на накнаду трошкова смештаја у установи социјалне заштите само за смештај корисника у Републици Србији
 • Бањско и климатско лечење само на подручју Републике Србије
 • Месечно новчано примање само лицима који имају пребивалиште на територији Републике Србије
 • Право на путничко возило само корисници који имају пребивалиште на територији Републике Србије
 • Бесплатна повлашћена вожња
 • Месечно новчано примање (само за лица која имају пребивалиште у Републици Србији и Црној Гори)
 • Право на додељивање Равногорске споменице 1941
 • Признавање времена проведеног у НОР-у, посебан пензиски стаж у двоструком трајањуПородица умрлог или погинулог припадника Равногорског покрета може да оствари следећа права:
 • породичну инвалиднину
 • допунску породичну инвалиднину
 • породични додатак
 • увећану породичну инвалиднину
 • помоћ у случају смрти за умрлог војног инвалида

За остваривање права инвалида потребна је следећа документација:
 • писана доказна средства којима се доказује начин и околности рањавања или болести и учешће у Равногорском покрету
 • медицинска документација за признавање својства инвалида по основу болести
 • изјава два квалификована сведока
 • уверење о држављанству (местом задњег пребивалишта на територији Србије, даном када је лице приступило Равногорском покрету)
 • извод из матичне књиге рођених

За остваривање породичне инвалиднине (брачни друг, деца, родитељи) потребна је следећа документација:
 • захтев за остваривање права
 • писана доказна средства
 • изјава квалификованих сведока
 • извод из матичне књиге венчаних и матичне књиге умрлих за инвалида
 • фотокопија личне карте и извод из матичне књиге рођених за подносиоца захтева
 • извештај Војног одсека Крушевац из регрутног протокола
 • извештај СУП-а да је осуђиван због учешћа у Равногорском покретуПотребна документација за прибављање '' Равногорске споменице 1941 ''
 • захтев за остваривање права
 • писана доказна средства о учешћу у покрету
 • изјава два сведока – бораца НОР-а који о том учешћу имају лично и непосредно сазнање
 • извод из матичне књиге рођених и матичне књиге умрлих за лице које је погинуло
 • доказ да су у Југословенску војску у отаџбини, односно Равногорски покрет ступили у периоду од 17.04.1941 до 31.12.1941 године
 • доказ да нису прекидали службу у Југословенској војсци или Равногорском покрету до 15.05.1945. године својевољним напуштањем ове војске, вратили кућама, дезертирали или се предали непријатељу

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...