37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 20 11 2018
Ћирилица
  
  
SRPSKI                                ENGLISH
Српски                           English

pocetna1

Промените величину слова:

ПОСЛОВИ ЛИЧНИХ СТАЊА ГРАЂАНА
Канцеларија бр. 16


Документација потребна за накнадни упис у МКР:
  • поднети захтев
  • отпусну листу за дете
  • извод из матичне књиге венчаних за родитеље
  • уверење о држављанству
  • записник о личном имену
  • потврду да није уписано по месту рођења
  • за ванбрачну децу извод из матичне књиге рођених, за родитеље и записник о утврђивању очинства
  • одговарајућа такса

Документација потребна за накнадни упис у МКУ:
  • поднети захтев
  • потврда да лице није уписано по месту смрти
  • потврде о смрти Дома здравља
  • извод из МКР и МКВ за умрлог
  • одговарајућа такса

Документација потребна за промену личног имена:
  • захтев странке
  • извод из МКР
  • потврда о пребивалишту или важећа лична карта
  • извод из МКВ и изводе из МКР за сву рођену децу у браку
  • уверење о држављанству
  • потврда да лице није под истрагом
  • уверење да лице није кажњавано
  • за малолетну децу потребна је сагласност оба родитеља
  • сагласност детета старијег од 10 година
  • одговарајућа такса

Документација потребна за враћање презимена пре склапања брака после 60 дана
  • попуњен захтев
  • извод из МКВ
  • извод из МКР
  • пресуда о разводу брака
  • фотокопија пресуде о разводу

Документација потребна за исправку података у МКР,МКВ,МКУ:
  • документ односно извод из МК у којој је податак погрешно унет
  • окумент односно извод из МК у којој је податак правилно унет
  • лична карта
  • одговарајућа такса

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...