37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 24 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 100. Закона о заштити животне средине (''Сл. гласник РС'', број 135/04 и 36/09), члана 64, 65, 66 и 67 Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС" број 54/09) и члан 40. Статута Општине Трстеник (''Службени лист Општине Трстеник'', број 7/08, 10/08 и 5/10), Скупштина општине Трстеник, на седници одржаној дана 03.08.2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О БУЏЕТСКОМ ФОНДУ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

Оснивање Фонда

Члан 1.

Овом Одлуком оснива се буџетски фонд за заштиту животне средине Општине Трстеник (у даљем тексту : Фонд).

Члан 2.


Овом Одлуком уређују се:
1. сврха буџетског фонда,
2. време за које се буџетски фонд оснива,
3. одговорност за управљање фондом и
4. извори финансирања буџетског фонда.

Опширније...