37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 24 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу чл. 7 Одлуке о оснивању буџетског фонда за заштиту животне средине (Сл.лист општине Трстеник, број 4/2012) и Одлуке о буџету општине Трстеник за 2013. годину ( Сл.лист општине Трстеник, број 6/2012) председник општине Трстеник, дана 03. 06. 2013.године расписује:

Ј А В Н И  К О Н К У Р С
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ / СУФИНАСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА, УСТАНОВА И ОРГАНИЗАЦИЈА ИЗ БУЏЕТСКОГ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Средства у износу од 500.000 динара су намењена невладиним организацијама, удружењима грађана и установама из општине Трстеник и додељују се за реализацију пројекта у складу са Програмом буџетског фонда за заштиту животне средине општине Трстеник за 2013.годину и Стартегијом одрживог развоја општине Трстеник за постизање циљева:

1. Подизање нивоа еколошког знања свих категорија становника (радионице у школама за ученике и наставнике, еколошке кампање)
2. Решавање конкретног еколошког проблема ( реализација еколошких акција чишћења и уређења простора)

Право учешћа на Конкурсу имају установе, организације и удружења из области заштите животне средине, које су регистроване у складу са законским прописима. Конкурс је намењен за финансирање пројеката из области заштите и унапређења животне средине на подручју општине Трстеник и мора се завршити до истека буџетске године до 15.12.2013.године.
Износ средстава по пројекту финансиран из средстава буџета општине Трстеник је од 50.000,00 до 100.000,00 динара.Средства се могу користити и за суфинасирање пројеката одобрених од стране других донатора.

Подносилац пријаве по конкурсу мора да достави:
1. Попуњен образац пријаве пројекта са детаљно наведеним средствима по ставкама ( 1 оригинал и 2 копије)
2. Копију решења о регистрацији ( 1 примерак)
3. Фотокопију Статута ( 1 примерак)

Пријаве на Конкурс, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној коверти на адресу: Општинска управа Трстеник – Одсек за привреду и одрживи развој, са назнаком: не отварати-Пријава по јавном конкурсу за финансирање пројеката из буџетског фонда за заштиту животне средине, 37240 Трстеник, Кнегиње Милице бр 5 или лично на писарници Општинске управе до 19.06.2013.године до 14 часова.

Заинтересовани подносиоци предлога пројекта могу преузети конкурсну документацију лично у канцеларији бр.37 или са сајта www.trstenik.rs. За информације се обратити на телефон 037 714 317 или путем мејла: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .

Одлуку о избору пројекта доноси председник општине Трстеник, у року од седам дана од дана завршетка конкурса, на предлог Комисије која спроводи поступак оцене и одабира пројекта и биће објављена на званичном сајту општине Трстеник.

Након доношења одлуке о избору пројекта, подносилац пројекта, по добијеној одлуци дужан је да у складу са условима из овог конкурса потпише уговор са председником општине Трстеник. Уколико се подносилац пројекта не одазове позиву за потписивање уговора у року од седам дана од дана писменог обавештења да му је пројекат одобрен, сматраће се да је одустао од реализације пројекта.

Број:40-707/02-2013                                                                                        Председник општине Трстеник
Датум:03.06.2013.                                                                                               Мирослав Алексић, дипл.ецц. 
Трстеник

Преузмите образац пријаве: pdf