37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 04 06 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Обавештавамо вас да сходно Уредби о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања број 110-2803/2020 од 24.03.2020. године, продужава се рок удружењима грађана и организацијама цивилног друштва која нису у остављеном року доставила пријаву на ЈАВНИ КОНКУРС број 40-153 /2020-07 од 27.02.2020. године за доделу средстава удружењима у области социјалне заштите, борачко -инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом и хуманитарних програма која се финансирају из буџета општине Трстеник за 2020. годину, да исту доставе у року од 15 дана од престанка ванредног стања, тј. најкасније до 22.05.2020 године.

Све додатне информације можете добити у Канцеларији за локални економски развој општинске управе општине Трстеник или на телефон 037 714 317.

ОБАВЕШТЕЊЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ, БОРАЧКО - ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ, ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ И ХУМАНИТАРНИХ ПРОГРАМА pdf
Промените величину слова:
Обавештавамо вас да сходно Уредби о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања број 110-2803/2020 од 24.03.2020. године, продужава се рок удружењима грађана и организацијама цивилног друштва која нису у остављеном року доставила пријаву на ЈАВНИ КОНКУРС број 40-189/2020-07 од 05.03.2020. године за доделу средстава удружењима у области заштите животне средине која се финансирају из буџета општине Трстеник за 2020. годину, да исту доставе у року од 15 дана од престанка ванредног стања, тј. најкасније до 22.05.2020 године.

Све додатне информације можете добити у Канцеларији за локални економски развој општинске управе општине Трстеник или на телефон 037 714 317.

ОБАВЕШТЕЊЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ pdf
Промените величину слова:
Обавештавамо вас да сходно Уредби о примени рокова у управним поступцима за време ванредног стања број 110-2803/2020 од 24.03.2020. године, продужава се рок удружењима грађана и организацијама цивилног друштва из области културе које нису у остављеном року доставиле пријаву на ЈАВНИ КОНКУРС број 40-167/20-07 од 02.03.2020. које се финансирају из буџета општине Трстеник за 2020. годину, да исту доставе у року од 15 дана од престанка ванредног стања, тј. најкасније до 22.05.2020 године.

Све додатне информације можете добити у Канцеларији за локални економски развој општинске управе општине Трстеник или на телефон 03 7 714 317.

ОБАВЕШТЕЊЕ УДРУЖЕЊИМА ГРАЂАНА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ pdf
Још чланака...