37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Недеља 29 03 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18) и на основу члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 44/2020), у циљу повећања превентивних мера од последица појаве пандемије и/или епидемије заразне болести од већег епидемиолошког значаја, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на седници одржаној дана 20.03.2020. године, доноси

ИЗМЕНА и ДОПУНА НАРЕДБЕ

Број: 06-18-1/2020-02, дана: 18.03.2020. године

Члан 1.

Члан 5. Наредбе број: 06-16-1/2020-02 од 18.03.2020. године мења се и гласи:

„Ограничава се радно време: угоститељских објеката (ресторана, кафића, барова, и осталих угоститељских објеката), објеката игара на срећу (спортске кладионице и коцкарнице) од 08:00 до 18:00 часова, уз обавезно примењивање свих Одлука и препорука Владе Републике Србије у циљу сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID19 . Ограничава се радно време трговинских радњи од 07:00 до 18:00 часова“.


Члан 2.


У осталом делу наредба остаје непромењена.


Члан 3.


Ова измена и допуна наредбе ступа на снагу одмах и биће објављена у „Службеном листу Општине Трстеник“.

Број: 06-18-6/2020-02

КОМАНДАНТ ШТАБА
_____________________
Александар Ћирић, дипл. правник
Промените величину слова:
Обавештавају се грађани општине Трстеник да у складу са Закључком Владе Републике Србије 05 број: 53-2561/2020 (Сл.гласник РС'', број 35/2020)  у планирању организације рада, а у циљу смањења ризика од ширења заразе ''коронавирусом''  и заштите здравља странака и запослених, од 19. марта 2020. године, ОБУСТАВЉА СЕ РАД са странкама у Општинској управи општине Трстеник, до дана престанка ванредног стања.

Послови који су се обављали у непосредном контакту са странкама (шалтер сала, рад са странкама у канцеларијама Општинске управе) наставиће се путем писане или електронске поште или телефонским путем.


Контакт адресе и телефони:

Начелник општинске управе 037/712-643,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Скупштински послови и послови општинског већа 037/714-333, лок.136,135,133,    Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Одељење за финансије и буџет 037/717-360; 711-949,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Служба рачуноводства 037/719-331  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Служба за јавне набавке 037/711-144,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Одсек за привреду, пољопривреду и одрживи развој 037/714-333, лок.144 и 107 - пољопривреда, 108 – привреда,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Канцеларија за локално економски развој 037/714-317,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Одсек за урбанизам, грађевинарство, имовинско-правне и стамбене послове: Шеф одсека 037/712-234,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Служба урбанизма 037/714-333, лок.111,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Имовинско правна служба – послови за ванредне ситуације 037/714-333, лок.116,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Канцеларија ГИС-а (просторни планер) 037/202-906  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Одсек за скупштинске послове, општу управи у друштвене делатности: Шеф Одсека 037/712-234,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели ,

037/714-674,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Служба дечије заштите 037/711-566,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Матична служба Трстеник 037/717-361,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Матична служба Грабовац 037/711-557,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  (служба ради уторком и четвртком)

Матична служба Медвеђа 037/723-103  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , (служба ради уторком и четвртком)

Матична служба Велика Дренова 037/725-034, 069/607-254  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , (служба ради уторком и четвртком)

Матична служба Милутовац 037/721-223 ,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  (служба ради уторком и петком)

Матична служба Почековина 037/731-215  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , (служба ради уторком и петком)

Матична служба Велуће 037/736-510  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , 064/3644101 (служба ради уторком и петком)

Матична служба Стопања 037/727-530,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , (служба ради уторком и петком)

Матична служба Попина 036/351-020,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели , (служба ради понедељком и средом)

Служба за спорт, образовање,борачко инвалидску заштиту, 037/711-350,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  –образовање,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  –борачко инвалидска заштита,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели  –спорт

Служба за експедицију- 037/714-333, локал 116,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

МЗ Трстеник -037/716-676,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Услужни центар-037/714-333, локал 149  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Одсек локалне пореске администрације-037/712-471,  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели

Одсек комуналне инспекције -069/607-180  Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели
Промените величину слова:
На основу члана 43. став З. Закона о Влади („Службени гласник
РС“, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 -ус, 72/12, 7/14 УС, 44/14 и 30/18 — др. закон), на предлог Генералног секретаријата Владе,

Влада доноси
ЗАКЉУЧАК

  1. У свим органима државне управе, Аутономне покрајине Војводине и јединица локалне самоуправе, посебним организацијама,. установама, јавним предузећима и другим организацијама којима је оснивач или већински власник Република Србија, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, обуставља се рад са странкама путем непосредног контакта (шалтер и сл.).
  2. Институције из тачке 1. овог закључка обавезне су да обезбеде наставак обављања послова који су се обављали у непосредном контакту са странкама и то путем писане или електронске поште или телефонским путем.
  3. Од обуставе из тачке 1. овог закључка изузети су ЈП „Пошта Србије” и поједини шалтери ЈП „Електропривреда Србије”  Обавезује се ЈП „Електропривреда Србије” да обавести грађане који ће шалтери бити изузети од обуставе рада.
  4. Поднесци грађана у писаном облику ће се преузимати у рад и када нису поднети на прописаним обрасцима.
  5. Обустављање рада са странкама путем непосредног контакта спроводи се до дана престанка ванредног стања. Институције из тачке 1. овог закључка су обавезне да на својој интернет адреси објаве адресе електронске поште за подношење поднесака грађана.
  6. Овај закључак објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.