37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 04 06 2020
Ћирилица
Промените величину слова:
Штаб за ванредне ситуације општине Трстеник на седници, одржаној дана 20.05.2020. године, доноси:

Н А Р Е Д Б У

  1. Наређује се свим члановима Штаба за ванредне ситуације општине Трстеник да буду у приправности због могућег изливања бујичних водотокова и канала на територији општине Трстеник.
  2. Наређује се ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник, ЈП за уређивање грађевинским земљиштем Трстеник и субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање да им сва расположива механизација буде спремна за брзо реаговање због могућег изливања бујичних водотокова и канала на територији општине Трстеник.
  3. Уводи се пасивно дежурство за све чланове Штаба за ванредне ситуације општине Трстеник.
  4. Налаже се Општинској управи општине Трстеник да упути захтев Радарском центру Крушевац да појачају активности на противградним станицама на територији општине Трстеник.

Због упозорења РХМЗ-а због могућег изливиња бујичних водотокова и канала, Штаб за ванредне ситуације општине Трстеник наређује свим члановима Штаба као и субјектима од посебног значаја за заштиту и спасавање да буду у приправности и уводи се пасивно дежурство за све чланове Штаба.

Такође се формира комисија за процену штете на путној инфраструктури, која је настала као последица изливања бујичних водотокова и комисија за процену штете од града и изливања бујичних водотокова у пољопривреди.
Промените величину слова:
mobile-agriculture-business-area-page-hero-735x303

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години.

Подстицаји обухватају инвестиције у набавку нових машина и опреме за примарну производњу биљних култура у заштићеном простору, примарну производњу воћа и грожђа, производњу поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, убирање воћа, грожђа, поврћа, цвећа, ароматичног и лековитог биља, примарну производњу житарица, индустријског и крмног биља, обраду земљишта, заштиту биљака од болести, корова и штеточина, прихрањивање/ђубрење, бербу и транспорт примарних пољопривредних производа и наводњавање биљних култура.

Право на подстицај остварује подносилац, који је између осталог, у потпуности реализовало инвестиције за које подноси захтев у периоду од 1. јануара 2020. године, а најкасније до дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје.

Поступак за оствaривање права на подстицаје покреће се подношењем Захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинстава за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години у периоду од 1. до 15. јуна 2020. године преко Писарнице републичких органа управе у Београду, улица Немањина број 22-26, Београд, или поштом на адресу: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, Булевар краља Александра бр. 84, 11050 Београд,

Подстицаји се утврђују у износу од 50 % од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65 % од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди,

За одобравање права на подстицаје у складу са овим Јавним позивом опредељују се средства у укупном износу од 700.000.000 динара.

Највиши укупни износ подстицаја који корисник подстицаја може да оствари у складу са овим Јавним позивом је 1.500.000 динара.

Ускоро се очекује и објављивање Јавног позива за остваривање права на подстицаје за набавку нових машина и опреме у сточарској производњи.

Информације у вези расписаног Јавног позива доступне су на телефоне Инфо-центра Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: 011/260-79-60 или 011/260-79-61, као и Контакт центра Управе за аграрна плаћања 011/30-20-100 или 011/30-20-101, сваког радног дана од 7:30 до 15:30 часова.

Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку нових машина и опреме за унапређење примарне производње биљних култура у 2020. години pdf
Још чланака...