37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ЗАХТЕВ ЗА ДОМ
Уз захтев доставити:
 • Испуњен и потписан образац изјаве о сагласности за прибављање података (Образац 1);
 • Изјава два сведока о чињеничном стању у породичном домаћинству;
 • Потврда о оствареним приходима за сваког члана породице који остварује приход
 • ( период јануар-март текуће године за право на ученички дом)
 • (период јануар-јун текуће године за право на студентски дом, ученичке/студентске кредите, стипендије и умањење школарине)
 • За запослене- потврда послодавца о просечном нето личном доходку оствареном у наведеном периоду;
 • За кориснике пензије- уверење Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање о примљеним исплатама пензија за наведени период;
 • За незапослене чланове породице – уверење издато од Националне службе за запошљавање да се лице налазило на евиденцији у наведеном периоду. Уколико је лице примало надокнаду потребно је да уверење садржи и податке о висини накнаде за наведени период, а за лица која су незапослена, а не налазе се на евиденцији Националне службе за запошљавање, осим Уверења да се не налазе на евиденцији НСЗ као незапослена лица, потребна је и оверена лична изјава да у наведеном периоду нису остваривали приходе;
 • Уверење из РГЗ-Служба за катастар непокретности о имовном стању за све чланове домаћинства;
 • Уверење Пореске управе-Филијале Трстеник о евиденцији пореског обвезника за све чланове домаћинства;
 • Потврда о редовном школовању за чланове домаћинства школског узраста;
 • Копија индекса за чланове домаћинства који студирају о трошку буџета.За самофинансирајуће студенте потребно је оверити личну изјаву да нису остварили приходе ни по ком основу за наведени период.

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...