37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 18 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Ратни војни инвалид може остварити следећа права:

Потребна документација за признавање својства ратног војног инвалида по основу ране, озледе, повреде и болести:
 • захтев за признавање својства ратног воног инвалида-Прилаже странка
 • лична карта (фотокопија)-Прилаже странка
 • извод из МКР-Орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о држављанству –Орган прибавља по службеној дужности
 • медицинска документација о лечењу из времена настанка оштећења и врфемена подношења захтева-Прилаже странка
 • уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)-Орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу-Орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право-Прилаже странка
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку-Орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника -Орган прибавља по службеној дужности
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година- Прилаже странка
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности) –Орган прибавља по службеној дужности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује
 • путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство –Орган прибавља службој дужности
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
 • приходи свих чланова домаћинстава -Орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Центра за социјални рад-орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока- Прилаже странка

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту-Прилаже странка
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу-Орган прибавља по службеној дужности
 • уверење пореске управе-Орган прибавља по службеној дужности
 • уверење службе за катастар непокретности-Орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала:
 • захтев за признавање на ортопедска и друга помагала-Прилаже странка
 • предлог специјалисте за ортопедска помагала не старије од 6 месеци-Прилаже странка

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
 • захтев за признавање права на путничко моторно возило-Прилаже странка
 • налаз лекара специјалисте и комисије о трајном оштећењу организма и својства прве групе не старије од 6 месеци-Прилаже странка

Потребна документација за признавање права на додатак за туђу неку и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ –Прилаже странка
 • налаз лекара специјелисте о потреби за негом и помоћи другог лица не старије од 6 месеци-Прилаже странка

Потребна документација за признавање права на накнаду за време незапослености после 1990 године ратних војних инвалида од I до IV групе инвалидитета:
 • захтев за наведено право-Прилаже странка
 • уверење Националне службе за запошљавање које треба да садржи:- Орган прибавља по службеној дужности
 • податке о томе да ли је и ако јесте у којим периодима евидентиран подносиоц захтева као  незапослено лице- и тај период да се изричито наведе –Орган прибавља по службеној дужности
 • податке о томе да ли подносилац захтева остварује новчану накнаду по том основу или не-Орган прибавља по службеној дужности
 • фотокопију евиденционог картона Националне службе за запошљавање-Прилаже странка

Мирнодопски војни инвалид може остварити следећа права:

Потребна документација за признавање својства мирно-допског војног инвалида по основу раде, озледе, повреда и болести:
 • захтев за признавање својства МВИ-Прилаже странка
 • лична карта (фотокопија)-Прилаже странка
 • извод из МКР-Орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о држављанству-Орган прибавља по службеној дужности
 • медицинска документација о лечењу из времена настанка отшећења и времена подношења захтева
 • уверење о околностима повређивања (издаје надлежни војни или други надлежни орган)
 • уверење Завода за ПИО да није корисник новчане накнаде по истом основу-орган пибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право –прилаже странка
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника-орган прибавља по службеној дужности
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година-прилаже странка
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)-орган пибавља по службеној дужности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство - Прибавља орган по службеној дужности
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели- приходи свих чланова домаћинства- орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Центра за социјални рад- орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу

Потребна документација за признавање на ортопедска и друга помагала
 • захтев за признавање на ортопедска и друга Помагала-прилаже странка
 • предлог специјалисте за ортопедска помагала-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:

захтев за признавање права на путничко моторно возило-прилаже странка
налаз лекара специјалисте и комисије о трајном оштећењу организма и својства прве групе-прилаже странка


Потребна документација за признавање права на додатак на туђу негу и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ-прилаже странка
 • налази лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право-прилаже странка
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку-орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника-орган прибавља по службеној дужности
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година-прилаже станка
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствено (издаје Фонд за здравствено -орган прибавља по службеној дужности
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели-орган прибавља по службеној дужности
 • приходи свих чланова домаћинства
 • уверење Центра за социјални рад-орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту-прилаже странка
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу-орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање не ортопедска и друга помагала:
 • захтев за признавање на ортопедска и друга Помагала-прилаже странка
 • предлог специјалисте за ортопедска помагала-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на путничко моторно возило:
захтев за признавање права на путничко моторно возило-прилаже странка
налаз лекара специјалисте и комисије о трајном оштећењу организма и својства прве групе-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатак на туђу негу и помоћ-прилаже странка
 • налаз лекара специјалисте о потреби за негу и помоћ другог лица-прилаже странка

Породични инвалиди могу остварити следећа права:
(по палом борцу-супруга и деца)

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (за супругу и децу):
 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу-прилаже странка
 • лична карта или избегличка легитимација фотокопија)-прилаже странка
 • извод из МКВ-орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока да се удовица није преудала
 • извод из МКР за децу-прилаже странка
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота-прилже странка или орган прибавља службено
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева и  децу-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)-орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право –орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев на наведено право-прилаже странка
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку-орган прибавља службено
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника-орган прибавља службено
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година-прилаже странка
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)орган прибавља по службеној дужности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствено (издаје Фонд за здравствено- прибавља орган по службеној дужности
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели
 • приходи свих чланова домаћинства-прибавља орган по службеној дужности
 • уверење Центра за социјални рад-прибавља орган по службеној дужности
 • изјава два сведока-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на додатак за туђу неку и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатак за туђу негу и помоћ-прилаже странка
 • налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на породични додатак:
 • захтев за наведено право-прилаже странка
 • фотокопија личне карте-прилаже странка
 • извод из МКР за пдоносиоца захтева-орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКВ-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева
 • доказ о приходима домаћинства –орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)-орган прибавља по службеној дужности
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели-орган прибавља по службеној дужности


Потребна докунментација за признавање права на здравствену заштиту:
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту-прилаже странка
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за други вид здравственог осигурања по прописима здравства-орган прибавља по службеној дужности

Породични инвалиди могу остварити следећа права:
(по палом уврлом РВИ)

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (за супругу и децу):
 • захтев за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу-прилаже странка
 • лична карта или избегличка легитимација (фотокопија)-прилаже странка
 • извод из МКВ-орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока да се удовица није преудала-прилаже странка
 • извод из МКР за децу-орган прибавља по службеној дужности
 • потврда да се дете налази на редовном школовању ако је старије од 15 година живота-прилаже странка
 • уверење о држављанству за подносиоца захтева-орган прилаже по службеној дужности
 • уверење о околностима погибије палог борца (издаје надлежни војни орган)-орган прилаже по службеној дужности
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право-орган прилаже по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено правоприлаже странка
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку-орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника-орган прибавља по службеној дужности
 • потврда о школовању за децу уколико су старије од 15 година живота-прилаже странка
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравство (издаје Фонд за здравство-прибавља орган по службеној дужности
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели-прибавља орган по службеној дужности
 • приходи свих чланова домаћинства-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Центра за социјални рад-орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту-прилаже странка
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за други вид здравственог осигурања по прописима здравства-орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
 • захтев за признавање права на додатну негу и помоћ-прилаже станка
 • налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на једнократну помоћ по основу смрти својног инвалида:
 • захтев за признавање права на једнократну помоћ-прилаже странка
 • извод из МКУ за покојног војног инвалида-орган прибавља по службеној дужности
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева-прилаже странка
 • изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео у истом домаћинству са војним  инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти-прилаже странка

Породични инвалиди могу остварити следећа права:
(родитељи палог борца)

Потребна документација за признавање права на породичну инвалиднину по палом борцу (родитељи палог борца):
 • захтев за признавање права на породичну  инвалиднину по палом борцу-прилаже странка
 • лична карта или избегличка легитимација (фотокопија) за оба родитеља-прилаже странка
 • извод из МКВ за родитеље-орган прилаже по службеној дужности
 • извод из МКР за родитеље-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о држављанству за родитеље-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење о околностима погибије палог борца  (издаје надлежни војни орган) –орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР и МКУ за лице од кога се изводи право-орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведнео право-прилаже странка
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку-орган прбавља по службеној дужности
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника-орган прибавља по службенојдужности
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година-прилаже странка
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствено (издаје Фонд за здравствено-орга прибавља по службеној дужности)
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица из бивших република и општина у којима су живели-орган прибавља по службеној дужности
 • приходи свих чланова домаћинства-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Центра за социјални рад-орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока о броју чланова домаћинства-прилаже странка

Потребна документација за признавање права за увећање месечног новчаног примања на основу самохраности:
 • захтев за наведено право-прилаже странка
 • изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева самохрано лице-прилаже странка
 • ко сачињава ужу породицу корисника, да ли има живе родитеље и децу ван домаћинства као и да ли исти остварују приход-прилаже странка
 • извод из МКР и МКВ или МКУ за родитеље подносиоца захтеваорган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР за децу подносиоца захтева-орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту-прилаже странка
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу нити има правног основа за други вид здравственог осигурања по прописима здравства-орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на Материјално обезбеђење (кадровачка помоћ):
 • захтев за признавање наведеног права-прилаже странка
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева-прилаже транка
 • извештај Војног одсека од када се хранилац налази на одслужењу војног рока-Орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР за децу-Орган прибавља по службеној дужности
 • потврда о школовању за децу уколико су старија од 15 година- прилаже странка
 • медицинска документација о здравственом стању за родитеље храниоца уколико уколико су млађи од 60 година мушкарци односно 55 година жене-прилаже странка
 • извештај лекара специјалисте о постојању трудноће за супругу храниоца уколико нема деце-прилаже странка
 • изјава два сведока о приходима и саставу домаћинства-прилаже странка
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)Орган прибавља по службеној дужности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствено (издаје Фонд за здравствено-Орган прибавља по службеној дужности
 • изјава о заједничком домаћинству-прилаже странка
 • уверење Заводаза тржиште рада-Орган прибавља пос лужбеној дужности

Потребна документација за једнократном помоћи:
 • захтев за признавање наведног права-Прилаже странка
 • мишљење СУБНОР-а-Орган прибавља по службеној дужности
 • налаз лекара специјалисте о наведеном обољењуили повреди-Прилаже странка

Цивилни инвалиди рата могу остварити следећа права:

Потребна документација за признавање својства цивилног инвалида рата и права на личну инвалиднину:
 • захтев за признавање права на наведено својство и инвалиднину-прилаже странка
 • фотокопија личне карте-прилаже странка
 • уверење о држављанству-орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР-Орган прибавља по службеној дужности
 • медицинска документација о лечењу из времена настанка отшећења организма и најновија уверења о околностима повређивања- прилаже странка
 • доказ да лице није било у саставу непријатељских  формација или помагач истих –Орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на додатак, негу и помоћ:
 • захтев за признавање наведног права-Прилаже странка
 • налаз лекара специјалисте о потреби за негом и помоћи другог лица-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на здравствену заштиту:
 • захтев за признавање права на здравствену заштиту-Прилаже странка
 • уверење да здравствену заштиту не остварује по другом основу-орган прибавља по службеној дужности

Потребна документација за признавање права на ортопедска и друга помагала:
 • захтев за признавање на ортопедска и друга помагала-прилаже странка
 • предлог специјалисте за ортопедска помагала-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на месечно новчано примање:
 • захтев за наведено право-прилаже странка
 • извод из МКР и МКВ уколико је корисник у браку-орган прибавља по службеној дужности
 • извод из МКР за децу уколико су чланови домаћинства корисника-орган прибавља по службеној дужности
 • потврда о школовању за децу уколико су  старија од 15 година -прилаже странка
 • уверење о имовном стању (издаје Служба за катастар непокретности)-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење да здравствену заштиту не остварује путем Фонда за здравствено (издаје Фонд за здравствено.орган прибавља по службеној дужнсти
 • доказ о имовном стању и коришћењу лица изn бивших република и општина у којима су живели-орган прибавља по службеној дужности
 • приходи свих чланова домаћинства-орган прибавља по службеној дужности
 • уверење Центра за социјални рад-орган прибавља по службеној дужности
 • изјава два сведока-прилаже странка

Потребна документација за признавање права на на накнаду погребних трошкова
 • захтев за признавање права на једнократну помоћ-прилаже странка
 • извод из МКУ за покојног војног инвалида-орган прибавља по службеној дужности
 • фотокопија личне карте подносиоца захтева-фотокопија личне карте
 • изјава два сведока о чињеници да је подносилац захтева живео  у истом домаћинству са војним  инвалидом или се старао о њему најмање годину дана пре смрти-прилаже странка

Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...