37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 18 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
Документација потребна за издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих:
 • захтев и уплата прописане таксе од 420,оо динара

Документација потребна за издавање извода из матичне књиге рођених, венчаних, умрлих на страном језику:
 • захтев и уплата прописане таксе од 690,оо динара

Документација потребна за издавање уверења о држављанству:
 • захтев и дати личне податке
 • одговарајућа такса од 740,оо динара

Документација потребна за издавање уверења о слободном брачном стању:
 • лична карта-подносиоца захтева
 • одговарајућа такса у висини од 1.100,оо динара

МАТИЧНА СЛУЖБА

Документација потребна за пријаву закључења брака:
 • личне карте и уплата у висини од 1.100,оо динара
 • лица која су била у браку прилажу правоснажну пресуду о разводу брака, ако је потребно
 • страни држављани прилажу интерна-ционални извод из МКР по Бечкој конвен-цији
 • страни држављани доносе и уверење о слободном брачном стању које треба да буде оверено APOSTILLE, ако је потребно и преведено од стране судског тумача уколико странац не разуме српски језик неопходан је судски тумач кога ангажују будући супружници

Документација потребна за пријаву смрти:
 • потврда о смрти у два примерка издата од Дома здравља (ако је лице умрло кући)
 • лична карта умрлог и лична карта лица које пријављује

Могућност прибављања исправа (извод из матичне књиге рођених, венчаних,умрлих и уверења о држављанству), без директног доласка у Општинску управу општине Трстеник, за странке које немају пребивалиште на територији општине Трстеник:

Потребно је да се у директном разговору странке и матичара утврди идентитет лица за које се тражи издавање јавне исправе, након чега надлежна служба исправе истог дана пост-експресом шаље на адресу странке.
Трошкови издавања јавне исправе странка плаћа приликом пријема исте.

Телефон за контакт:
037/714-333 и 037/714-598, локал бр. 113
Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...