37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 25 07 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
1. ОТКУП СТАМБЕНОГ ПРОСТОРА
 • Уверење о пребивалишту за подносиоца захтева и брачног друга
 • Уговор о закупу, коришћењу стана
 • Лист непокретности

2. ПОНИШТАЈ РЕШЕЊА О ЕКСПРОПРИЈАЦИЈИ ЗЕМЉИШТА
 • Лист непокретности и копија плана
 • Решење о експропријаци
 • Доказ о уплати административне таксе

3. ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ
 • Лист непокретности и копија плана
 • Пројекат парцелацији или препарцелације
 • Доказ о уплати административне таксе

4. УТВРЂИВАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА РЕДОВНУ УПОТРЕБУ
 • Лист непокретности и копија плана
 • Доказ о уплати административне таксе
 • Евентуално Пројекат парцелацији или препарцелације

5. КОНВЕРЗИЈА ПРАВА КОРИШЋЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ПРАВО СВОЈИНЕ УЗ НАКНАДУ
 • Лист непокретности и копија плана
 • Доказ о уплати административне таксе
 • Доказ/подаци о начину стицања капитала, имовине или дела имовине привредног друштва односно правног лица (приватизација, стечајни, извршни поступак)
 • Попис свих катастарских парцела на којима је подносилац захтева уписан у јавне књиге, као носилац права коришћења.
Време

Трстеник
Кликните за детаљну прогнозу...