37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 24 07 2024
Ћирилица
sistem48_mali ОПШТИНА ТРСТЕНИК - СИСТЕМ 48 САТИ
Број пријаве: 131
Датум захтева: Понедељак, 06 Август 2018 17:53
Статус: Одговорено
Врста проблема: Ложење гума

Опис проблема:
Коме да пријавимо када Ђурковићи испод пруге у Ођацима ложе гуме како би белили пруће?? 


Датум: Уторак, 07 Август 2018 11:32
Служба: 

Одговор: 

Одлуком о управљању комуналним отпадом И одржавањем чистоће на површинама јавне намене на територији општине Трстеник(“Сл.лист општине Трстеник”, бр.4/17 И 10/17) забрањено је паљење отпада у двориштима.Пријаву можете поднети Одсеку за инспекцијске послове-комуналној инспекцији у канцеларији бр.6 Општинске управе Трстеник уз плаћену административну таксу за излазак инспекције на лице места.У захтеву треба навести име И презиме физичког лица које врши спаљивање отпада(отпадне гуме) И локацију на којој се то врши.Пријаву треба потписати са адресом ?? И ?? контактом ради слања обавештења И донешених аката.

[ Назад ]

Штампа