37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 16 09 2019
Ћирилица
  
  
Промените величину слова:
   
К О Н К У Р С
ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК ЗА ДАВАЊЕ ПОДСТИЦАЈА ПОЉОПРИВРЕДНИЦИМА ЗА РАЗВОЈ СТОЧАРСТВА ИЗ 2013. И 2014. ГОДИНЕ
 
Корисници путем овог конкурса остварују право на  набавку (куповину) основног стада расних оваца (јагњади)
 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ:
 
  • Регистровано комерцијално пољопривредно газдинство
  • Да има најмање 1,50 ха обрадивог пољопривредног земљишта за производњу сточне хране
  • Да има одговарајући објекат за смештај и чување оваца
  • Да се у предходне 3 године бавило чувањем и одгојем оваца
  • Да хоће да набави најмање 10 (десет) расних јагњади
  • Потврда надлежног органа о измирењу пореза, доприноса и других јавних дажбина
Образац за пријаву на Конкурс може се добити у Општини Трстеник у канцеларији за пољопривреду број 3, телефон  037 202 913.

Пријаве за конкурс предати Општинској управи Одсеку за привреду и одрживи развој најкасније 15 дана од расписивања Конкурса односно до 02. 09. 2015. године.
 
Број: 320-22/2015-07