37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица

Интерна ревизија

pocetna1

Промените величину слова:

КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

КОНТРОЛА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ
1. КЛ 01-02/1  Оператер постројења за управљање отпадом word
2. КЛ 04-01/02  Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за управљање отпадом word
3. КЛ 06-01/02  Несанитарне депоније - сметлишта word

ЗАШТИТА ОД НЕЈОНИЗИРАЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

1. КЛ 01-02/01 Коришћење извора нејонизујућих зрачења                          word


ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ИНДУСТРИЈСКИМ ОБЈЕКТИМА
1. КЛ 01-01/02 Студија о процени утицаја word
2. КЛ 02-02/01 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање са континуалним мерењем word
3. КЛ 03-02/01 Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног мерења word
4. КЛ 05-02/01 Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без континуалног мерења word
5. КЛ 06-01/02 Заштита ваздуха код бензинских станица word
6. КЛ 08-01/02 Поступање произвођача неопасног и инертног отпада word
7. КЛ 10-01/02 Заштита од буке у животној средини word
8. КЛ 11-01/02 Достава података word