37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 29 05 2024
Ћирилица
Промените величину слова:


ПОРТАЛ ЛПА КАО СЕРВИС ГРАЂАНА

Чланом 65. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр.30/18) дефинисано је да ''Служба Владе надлежна за пројектовање, усклађивање, развој и функционисање система електронске управе успоставља и води јединствени информациони систем локалних пореских администрација (ЈИС ЛПА) и обезбеђује техничке услове за његову примену''. Јединствени информациони систем локалних пореских администрација успостављен је и примењује се од 01. јануара 2019. године.

Чланом 159. став 1. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр.80/02....138/22, у даљем тексту: ЗПППА), прописано је да јединица локалне самоуправе води податке који су од значаја за утврђивање пореза на имовину и других јавних прихода из члана 2а овог закона, као и податке о наплати тих изворних јавних прихода у јединственом пореском информационом систему јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: јединствени информациони систем локалних пореских администрација). Ставом 3. истог члана ЗПППА прописано је да се у јединственом информационом систему локалних пореских администрација воде подаци о пореском обвезнику, и то: назив, односно лично име, ПИБ, као и подаци из пореских пријава и других аката и регистара, који су од значаја за утврђивање изворних јавних прихода јединица локалне самоуправе, подаци о утврђеним изворним јавним приходима јединица локалне самоуправе, као и подаци о наплати тих јавних прихода.

Од 01. јануара 2019. године пореска пријава за порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (ППИ-1), подноси се искључиво у електронском облику (чл.38. став 7. тачка 7. ЗПППА).

Правилник о подношењу пореске пријаве електронским путем (''Сл. гласник РС'', бр. 113/13 и 104/18) - уређује начин подношења пореских пријава електронским путем и давање овлашћења (ПЕП обазац) - овлашћења дата ПУ важе за ЛПА (чл.6. Правилника).

ПОРТАЛ ЛПА НАМЕЊЕН ЈЕ ПОРЕСКИМ ОБВЕЗНИЦИМА ЗА:
1.контролу свог пореског дуга у ЛПА на територији Србије
2.подношење пореских пријава 
3.издавање пореских уверења.


Приступ Порталу је могућ квалификованим електронским сертификатом (лична карта или пасош) или путем мобилне апликације-ConsentID.

За све информације стоји Вам на располагању Одсек локалне пореске администрације (кан. бр. 18 у згради општине Трстеник), тел.037/712-471, e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели и Одсек за скупштинске послове, општу управу и друштвене делатности (кан. бр. 42 у згради општине Трстеник, Александар Петровић-послови информатике), e-mail: Ова адреса ел. поште заштићена је од спам напада, треба омогућити ЈаваСкрипт да бисте је видели .