Промените величину слова:
Посетите портал јавних набавки Републике Србије: http://portal.ujn.gov.rs/
Преузмите-прегледајте Правилник јавних набавки (објављено 12. 10 2015.)pdf
Преузмите-прегледајте Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке (објављено 13. 01 2016.)pdf

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2013

Предмет јавне набавке:

Санација зграде Дома културе у Почековини

Рок за подношење понуде:

 

08. 10 2013. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

26. 09 2013. године

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 1. 11 2013.)pdf


Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

2/2013

Предмет јавне набавке:

Набавка кредита за финансирање капиталних инвестиционих расхода - учешће у финансирању и суфинансирању капиталних пројеката на територији општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

 

30. 09 2013. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

30. август 2013.

Преузмите документацију:

Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 
Остала документација: pdf 

  Измене и допуне конкурсне документације (у складу са чланом 63. ЗЈН)
 
-Допуна документације о кредитној способности наручиоца: pdf 
 
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА 
(објављено: 11. 09 2013.)pdf
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА бр. 2 (објављено: 11. 09 2013.)pdf
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА бр. 3 (објављено: 12. 09 2013.)pdf
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА бр. 4 (објављено: 13. 09 2013.)pdf 
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА бр. 5 (објављено: 16. 09 2013.)pdf 
  ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА бр. 6 (објављено: 24. 09 2013.)pdf  
  ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 2. 12 2013.)pdf

Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

3/2013

Предмет јавне набавке:

Услуге социјалне заштите-помоћ у кући за стара и одрасла лица

Рок за подношење понуде:

 

12. 08 2013. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

1. август 2013.

Преузмите документацију:

 Позив за подношење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

 

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 11. 09 2013.)pdf


Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2013

Предмет јавне набавке:

Набавка краткорочног револвинг кредита, шифра: 66113000 – Услуге одобравања кредита

Рок за подношење понуде:

 

16. 08 2013. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

17. јули 2013.

Преузмите документацију:

 Позив за подношњење понуда:  pdf  Конкурсна документација:  pdf 

Остала документација: pdf

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 27. 09 2013.)pdf


Наручилац:

 

Општина Трстеник

Брoj јавне набавке:

  

1/2013

Предмет јавне набавке:

Набавка противградних ракета

Рок за подношење понуде:

 

11. 06. 2013. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

29. мај 2013

Преузмите документацију:

 Позив за подношење понуда:  word  Конкурсна документација:  word

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 3. 07 2013.)pdf


Наручилац:

 

Општина Трстеник, Општинска управа

Брoj јавне набавке:

  

5/2013

Предмет јавне набавке:

Извођење молерско-фарбарских радова за ходник зграде општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

 

03.06 2013. године до 11,30 часова

Датум објављивања:

 

22. мај 2013

Преузмите документацију:

 Позив за подношњење понуда: word word  Конкурсна документација: word word

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 24. 06 2013.)pdf


Наручилац:

 

Општина Трстеник, Општинска управа

Брoj јавне набавке:            

 

4/2013

Предмет јавне набавке:

 

Извођење грађевинских и грађевинско-занатских радова на фасади зграде општине Трстеник

Рок за подношење понуде:

 

31.05 2013. године до 11,30 часова

 Датум објављивања: 

 

21. мај 2013

Преузмите документацију:

 

 Позив за подношење понуда: word word   Конкурсна документација: word word

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 4. 07 2013.)pdf


Наручилац:

 

Општина Трстеник, Општинска управа

Брoj јавне набавке:

 

7/2013

Предмет јавне набавке:

 

Књиге за одличне ученике основних и средњих школа, вуковце основних школа и учеснике на републичким такмичењима (плус прва три места)

Рок за подношење понуде:

 

08.05 2013. године до 11,30 часова

Датум објављивања: 

 

26. април 2013.

Преузмите документацију:

 

 Позив за подношњење понуда: word   Конкурсна документација: word

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О  ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ (објављено: 23. 05 2013.)word