37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ
 
2015. година
Датум Решење
Установа за спорт и физичку културу Спортски центар Трстеник - употребна дозвола за јужну трибину pdf
Ђорђевић Владимир - употребна дозвола за пословни објекат магацин на к. п. бр. 5126 - 5 КО Медвеђа pdf
Ђорђевић Владимир - употребна дозвола за пословни објекат за технички преглед моторних возила на к. п. бр. 5126 - 5 КО Медвеђа pdf
Егерић Милован - Риђевштица - помоћни објекат гаража и котларница pdf
Егерић Милован - Риђевштица - стамбени објекат број 4 у Трстенику pdf
ИНТЕРКОМ ГРОУП - употребна дозвола за пословни објекат на к. п. бр. 3160-1 КО Богдање pdf
ЈКСП КОМСТАН -ТАЛОЖНИЦА на изворишту СТАРО КОРИТО и инфилтрационо језеро ИЈ-1 и ИЈ-2 у Трстенику pdf
ПД за промет и услуге ВУКОЈИЧИЋ ПЕТРОЛ - доградња станице за снабдевање путничких возила ТНГ-ом у Бресном Пољу pdf
Спортски центар Трстеник- употребна дозвола за стубну бетонску трафостаницу Базен 2 pdf
ТС ИНТЕРКОМ ГРОУП д.о.о. Богдање - НАДСТРЕШНИЦА уз постојећи пословни објекат у Богдању pdf