37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Понедељак 17 06 2024
Ћирилица
sistem48_mali ОПШТИНА ТРСТЕНИК - СИСТЕМ 48 САТИ
Број пријаве: 147
Датум захтева: Петак, 04 Март 2022 11:57
Статус: Одговорено
Врста проблема: Комунални проблеми

Опис проблема:

Проблем је Оџачка река пролази ми кроз моју парцелу број 791/3 није уцртана у катастар нити је та површина изузета од укупне моје површине. Парцеле сваким

чишћењем се та површина повећава, желим да се то катастарски сними и та површина одузме од укупне површине парцеле у противном нову принудне да зауставимо

радове каналисања реке који су у плану.

Датум: Уторак, 08 Март 2022 11:57
Служба: Правобранилаштво

Одговор: 


Поштована,

Обавештавамо Вас да је у Служби за катастар непокретности у Трстенику, Оџачка река означена

као к.п.бр.4149 КО Оџаци и води се на ЈВП ''Србијаводе''-право коришћења, државна својина Р Србије.

Имајући у виду да је ток реке мењан, катастарски није уцртана целом дужином.

Општина Трстеник није ни власник ни корисник предметне непокретности и није надлежна за решавање имовинскио правних односа.

О извођењу радова одлучује корисник уз сагласност власника, и по претходно обезбеђеним средствима.

За сада није у плану извођење било каквих радова на самом току реке.

С поштовањем,

Радмила Вулетић, ОП Трстеник

[ Назад ]

Штампа