37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 15 06 2021
Ћирилица
sistem48_mali ОПШТИНА ТРСТЕНИК - СИСТЕМ 48 САТИ
Број пријаве: 143
Датум захтева: Петак, 03 Јул 2020 09:26
Статус: Одговорено
Врста проблема: Гласна музика

Опис проблема:
Из кафане Олд-Голд од касне вечери па све до раних јутарњих сати трешти музика, обично викендом, данас и петком увече. Музика је неугодна по сваком критеријуму: 1. шунд 2. гласна је толико да не помаже ни затворен прозор 3. омета вечерњи мир и одмор. Музика трешти у тренутку када ово пишем, време је 22:33 а изгледа да је весеље тек кренуло.

Питања:

1. Где се могу информисати о градским прописима који регулишу ову материју? Тражим докуменат у којем могу наћи податке о томе ко, када, којим поводом и у ком интензитету има дозволу да у Трстенику пушта музику или обавља бучне радове.

2. Коме треба пријавити ово несносно насиље, полицији, комуналној инспекцији, еколошкој?

Када је већ дошла на ред и ова тема, да питам и ово:

3. Да ли гасна станица код Хале спортова испуњава прописе? Који све прописи (градски, републички) регулишу рад оваквих постројења, да ли је постројење на прописаној удаљености од насељеног места, колику буку производи, да ли је бука измерена, ко је мерење извршио, када и који је резултат мерења?

На крају и примедба: гласна музика поред реке битно утиче на доживљај природе код излетника и шетача. Звук се преко воде простире далеко и неометано. Ако већ није прописима регулисано, предлажем да се донесу и прописи о загађењу приобаља Мораве буком, који би се односили и на буку из угоститељских објеката, са сплавова, из чамаца, па и са базена, одакле се разглас чује скоро до висећег моста, као и на буку мотора разних пловила.

Датум: Четвртак, 06 Август 2020 15:26
Служба: Комунална инспекција

Одговор: 

1. Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник наредбом бр:87-16-1/2020 од 07.07.2020 чл.3.ограничио је рад угоститеqских објеката
-у затвореним објектима до 21,00 часа
У отвореним просторима-баштама-до 23,00 сата.
Док траје ванредна ситуација Наредбе имају предност над постојећим Општинским одлукама. Општинска одлука о радном времену у угоститељским, трговинским И занатским објектима (Службени лист општине Трстеник, бр.9/19) налази се на сајту Општине Трстеник.

2. Општина Трстеник нема комуналну полицију И за кршење јавног реда И мира надлежна је полиција.

3. Гасна станица код Хале спортова има Употребну дозволу И два пута годишње се мери емисија у ваздух. До сада није било прекорачења граничних вредности. Извршено је мерење буке. Гасна станица се налази у И-акустичној зони где су прописане граничне вредности за буку 50 дб за дан И вече И 40 дб за ноћ. По Извештају о мерењу буке није било прекорачења нивоа буке.

Инспектор за заштиту животне средине И комунални инспектор

[ Назад ]

Штампа