Промените величину слова:
Неолитски локалитет у селу Страгари датира из периода 4500-4000 година п.н.е. Откривен је 1970. године на ушћу Риљачке реке у Западну Мораву. Прастановници Страгара бавили су се риболовом и примитивном земљорадњом. Поред богатих налаза грнчарије и оружја од животињских костију, откривен је и велики број зооморфних и антропоморфних фигурина, намењених прастарим култовима. Део пронађених експоната чува се у музеју у Трстенику.