37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 29 05 2024
Ћирилица
Промените величину слова:

Захтев за одлагање плаћања дугованог пореза:  word

Захтев за повраћај погрешно/више уплаћених средстава јавног прихода: word 
Захтев за прекњижавање погрешно/више уплаћених средстава јавног прихода:  word

Захтев за издавање пореског уверења за правна лица: word

Захтев за издавање пореског уверења за физичка лица:  word

еУверења - Електронски захтев за издавање пореских уверења могу поднети физичка лица, предузетници и правна лица која приступ порталу ЛПА остварују еСертификатом независно од тога да ли су обвезници ЛПАПореска пријава за утврђивање пореза на имовину


Правна лица:

Образац ППИ-1: pdf

Прилог 1 уз образац ППИ-1: pdf

Подприлог уз прилог 1: pdf 

Прилог 2 уз образац ППИ-1: pdf


Напомена: Од 1. јануара 2019. године пореска пријава за порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (правна лица) ППИ-1, подноси се искључиво у електронском облику (чл. 38. став 7. тачка 7. ЗПППА) 


Физичка лица:

Образац ППИ-2: pdf

Пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору:  pdf

Пријава за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине за обављање активности које утичу на животну средину: pdfНапомена: Пореска пријава ППИ-2, пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и пријава за накнаду за заштиту и унапређивање животне средине, може се поднети и електронским путем преко портала еУправе.