37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 29 05 2024
Ћирилица
Промените величину слова:

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА - КОНТРОЛНЕ ЛИСТЕ

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА
КЛ 13 - ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА                                                                                                   word

ДЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ

КЛ 33 Делатност зоохигијене                                                                                                  word


ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ
КЛ 35 Обавезе корисника ДУ                                                                                                  word

ДРЖАЊЕ ЖИВОТИЊА
КЛ 32 Мере забране                                                                                                                 word
КЛ 31 Извођење паса и мачака word
КЛ 30 Држање паса и мачака                                                                                                                               word

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА
КЛ 42 Јавна паркиралишта                                                                                                                                           word
КЛ 43 Забрањене радње word

КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
КЛ 22 Комуналне таксе                                                                                                                                                   word

КОМУНАЛНИ РЕД У СЕОСКОМ НАСЕЉУ
КЛ 12 Комунални ред у сеоским насељима                                                                                                                              word

КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ
КЛ 1 Одржавање јавних површина и изношење смећа са обавезама извршиоца                                                                              word
КЛ 2 Одржавање јавних површина и изношење смећа са обавезама корисника word
КЛ 3 Одржавање јавних површина и изношење смећа - забрањене радње word
КЛ 4 Уређење и одржавање јавних и зелених површина - обавезе извршиоца word
КЛ 5 Уређење и одржавање зелених површина - обавезе корисника word
КЛ 6 Уређење и одржавање јавних површина- забрањене радње word
КЛ 7 Заузеће јавних површина - корисник word
КЛ 8 Одвођење отпадних вода - општа питања word
КЛ 9 Раскопавање јавних површина word
КЛ 10 Одвођење отпадних вода где нема локалне канализације word

КУЋНИ РЕД
КЛ 41 Кућни ред                                                                                                                                                                        word

ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
КЛ 13 Одржавање путева                                                                                                                                                             word

ПИЈАЦЕ
КЛ 34 ПИЈАЦЕ                                                                                                                                                                             word

ПОСТАВЉАЊЕ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ
КЛ 14 Летње баште                                                                                                                                                                 word
КЛ 15 Рекламне табле, билборди, светлеће рекламе word
КЛ 16 Тенде и перде word
КЛ 17 Покренте тезге word
КЛ 18 Сплавови и ресторани на води word

РАДНО ВРЕМЕ
КЛ 20 Занатски и трговински објекти                                                                                                                               word
КЛ 21 Угоститељски објекти
 
word

САХРАЊИВАЊЕ И ГРОБЉА
КЛ 36 Сахрањивање и гробља                                                                                                                                         word

СНАБДЕВАЊЕ ТОПЛОТНОМ ЕНЕРГИЈОМ
КЛ 41 Снабдевање топлотном енергијом                                                                                                                                  word
КЛ 40 Купац топлотне енергије word
КЛ 39 Квалитет испоручене топлотне енергије word
КЛ 38 Рекламација купца топлотне енергије word
КЛ 37 Обустава испоруке топлотне енергије word

ТАКСИ ПРЕВОЗ
КЛ 45 АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗ                                                                                                                                                                word

ГРАДСКИ И ПРИГРАДСКИ ЛИНИЈСКИ ПРЕВОЗ ПУТНИКА
КЛ 46 УСЛОВИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРЕВОЗА                                                                                                                                                                word

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
КЛ 20 Одржавање и реконструкција водовода                                                                                                                                                              word
КЛ 28 ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈКП word
КЛ 27 Права и обавезе корисника  word
КЛ 26 Потрошња, обрачун и плаћање утрошене воде word
КЛ 25 Ускраћивање испоруке воде word
КЛ 24 Управљање и одржавање канализације word
КЛ 26 Изградња и прикључак на канализациону мрежу word