37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Среда 29 05 2024
Ћирилица
Промените величину слова:
ГРАЂЕВИНСКЕ ДОЗВОЛЕ
 
2015. година
Датум Решење
Аутомото савез Србије изградња станице за снадбевање горивом моторних возила у Трстенику pdf
Костић Миљан ЗАТВОРЕНО СКЛАДИШТЕ - ХЛАДЊАЧА у Оџацима pdf
Басара Раде изградња стамбеног објекта к.п. 1522 -2 у Горњем Рибнику pdf
AROEXIM БЕОГРАД - изградња напојног вода 10кВ за ТС 10-0, 4Кв Богдање 6 Agroexim pdf
ПД за производњу и промет РАТАЈАЦ - изградња пољопривредног објекта у Великој Дренови pdf
Смиљковић Живољуб изградња складишног простора к.п. 4714 К. О. Трстеник pdf
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО - изгрдања далековода у Голубовцу pdf
Ађанин Борис - изградња пословног објекта - машинска радионица, магацин и канцеларијски простор у Медвеђи pdf
Бекрић Мирољуб - изградња стамбеног објекта у Горњој Омашници pdf
Димитријевић Милица - изградња  стамбеног објекта у Трстенику pdf
Ђонић  Срђан - ПОСЛОВНИ ОБЈЕКТИ-РАДИОНИЦА са АДМИНИСТРАТИВНИМ ПРОСТОРОМ и МАГАЦИН у Трстенику, Аеродромска 73. pdf
ФЛОРА ХЕМ - изградња стамбеног објекта у Стопањи pdf
Глиџић НИС - Стари Трстеник - изградња постројења за пречишћавање отпадних вода к.п. 1058-4 К.О. Стари Трстеник pdf
Ивана Трошић - изградња стамбеног објекта у Трстенику pdf
Ивановић Јовица - изградња пословног објекта - самоуслужна перионица у Трстенику pdf
ЈКСП КОМСТАН - изградња новог колектора у улицама Обрена Антића и Бранислава Томића pdf
Маринковић Данијел - изградња стамбеног објекта у Грабовцу pdf
Микро Лајн - изградња пословно стамбеног објекта у Трстенику pdf
Милићевић Миломир - доградња стамбеног објекта у Трстенику pdf
МКС Петрол - изградња бензинске станице у Медвеђи pdf
НОВА СЛОГА - изградња отвореног магацина и изградња бетонског заститног зида pdf
Обрадовић Милутин - изградња стамбеног објекта у Осаоници pdf
Општина Трстеник - санација клизишта у Јасиковици pdf
Поповић Милан - изградња стамбеног објекта у Стопањи pdf
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО - изгрдања далековода у Голубовцу pdf
Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА КРАЉЕВО - линија у Г. Црнишави pdf
Савковић Драган - изградња стамбеног објекта у Малој Дренови pdf
Спортски центар Трстеник - изградња фудбалског игралишта са трибинама pdf
Татић Маринко - изградња стамбеног објекта у Горњој Омашници pdf
Техноградња Крушевац - изградња стамбене зграде у Трстенику pdf
Вукојичић Петрол - доградња станице за снадбевање путничких возила ТНГ-ом pdf
АМС УНИОН - изградња пословног објекта у Трстенику pdf
МИХАЈЛОВИЋ - ЕКСПОРТ-ИМПОРТ д.о.о. Параћин - уградња резервоара за ТНГ у Трстенику у постојећи објект бензијске пумпе pdf