37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Уторак 19 01 2021
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

strateg


izvestaj2019

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:
На територији општине Трстеник грађевинска сезона је и даље у току.

Данас се изводе радови на асфалтирању пута у Тоболцу у дужини од 1100 метара, која је иначе најдужа деоница која се асфалтира ове године кроз програм за капитално одржавање општинских путева.

Радове на асфалтирању обишли су председник општине Трстеник Александар Ћирић и помоћник председника општине Дејан Раковац.

У претходном периоду се доста радило на путној инфраструктури.

Асфалтирани су путеви у Попини, Милутовцу, Лозни а очекује нас још доста асфалтирања до краја грађевинске сезоне.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18) и на основу члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације(„Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020.године и Одлуке Владе Републике Србије у вези спречавања ширења COVID-а 19 од 16.07.2020.године донете на основу препорука Републичког Кризног штаба од 15.07.2020.године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на телефонској седници одржаној дана 17.07.2020. године, доноси


З А К Љ У Ч А К
о измени и допуни Наредбе број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године


Члан 1.

У Наредби Општинског штаба за ванредне ситуације број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.

Обавезно је ношење заштитних маски у свим јавним затвореним просторима, односно објектима.
Заштитне маске обавезне су и на отвореном простору, на местима на којима није могуће обезбедити растојање од један и по метар, попут редова испред тезги на пијацама,продавница, апотека, аутобуских и возних стајалишта и слично.
На свим осталим јавним местима на отвореном простору препоручује се ношење заштитних маски.“

Члан 2.

Закључак ступа на снагу дана 17.07.2020.године и биће објављен на сајту општине Трстеник.“

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број:87-16-4/2020-02
КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић,дипл.правник
Промените величину слова:
Од данас, на Порталу ЛПА (lpa.gov.rs) омогућено је електронско подношење пријава са подацима од значаја за утврђивање накнаде за заштиту и унапређивање животне средине (ЕКО такса) на Обрасцу 1 за 2019. и 2020. годину.

Обавештавају се обвезници накнаде за заштиту и унапређивање животне средине – предузетници и правна лица који обављају одређене активности које утичу на животну средину, да 31. јулa 2020. године истиче рок за подношење пријаве за 2020. годину.

Напомене у вези уноса података у пријаву - Образац 1:

· потребно је у пријави навести период и годину на које се пријава односи (пошто податак о периоду није саставни део обрасца),

· уноси се тачан износ годишњег прихода из претходне године (не у хиљадама динара),

· у поље „јединице локалне самоуправе на чијој територији обавља претежну делатност“ уноси се укупан број јединица локалних самоуправе, односно градских општина у којима обвезник накнаде обавља претежну делатност,

- пријаве за претходну 2019. годину, подносе се за период од 07. до 31. децембра.

 
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник, број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020. године и у складу са епидемиолошким мерама које је прописао Завод за јавно здравље Крушевац од 14.07.2020.године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на телефонској седници одржаној дана 14.07.2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
о измени и допуни Наредбе број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године

Члан 1.

Члан 10. Наредбе Општинског штаба за ванредне ситуације број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године мења се и гласи:
„Члан 10.

Одобрава се коришћење отвореног базена у Трстенику, са радним временом од 10:00 до 19:00 часова уз следеће мере превенције:
 • Само две особе могу седети под једним сунцобраном, осим породица са малом децом;
 • Размак између лежаљки, односно простора који заузима једна особа или две особе које заједно бораве на купалишту (изузев породица са децом) мора бити минимум 2м;
 • Уколико на купалишту постоје сунцобрани, лежаљке треба да буду постављене на удаљености од најмање 2м од суседног сунцобрана;
 • Сунцобране поставити на раздаљини од 4м;
 • Забрањени су тимски спортови у води или на обали који укључују блиски контакт;
 • Барови и кафићи и мобилне јединице које нуде храну и пиће могу служити само храну и пиће који су запаковани у оригинално паковање;
 • Столице и столови дозвољени су у кафићу или бару, а гости морају бити удаљени најмање 1,5м;
 • У баровима и кафићима на купалишту није дозвољено одржавати забаве и сличне догађаје;
 • Капацитет купалишта је 40 људи на 1000м2;
 • Запослени на купалишту морају носити маске када долазе у контакт са гостима на купалишту;
 • Забрањено је коришћење заједничких просторија од стране корисника, изузев тоалета;
 • Уколико је могуће, неопходно је увести претходне резервације, како би се број гостију ограничио;
 • Гости базена су у обавези да све време боравка на купалишту поштују мере физичке дистанце и личне хигијене“.
Члан 2.

О примени наложених мера превенције из овог Закључка стараће се Установа за спорт и физичку културу „СПОРТСКИ ЦЕНТАР ТРСТЕНИК“.

Члан 3.

Закључак ступа на снагу дана 15.07.2020.године и биће објављен на сајту општине Трстеник.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
Број:87-16-3/2020-02
КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Александар Ћирић, дипл.правник
Промените величину слова:
Председник општине Трстеник Александар Ћирић са својим сарадницима обишао је данас радове на асфалтирању улице Милана Радивојевића у Пејовцу.

Задњих дана неколико битних деоница је урађено у нашој општини а тим темпом се наставља и данас, као и у наредним данима.

Ови радови у дужини од око 250 метара, изводе се средствима из буџета општине Трстеник кроз програм за капитално одржавање општинских путева у укупном износу од 40 милиона динара на годишњем нивоу.

1_m 2_m
3_m 4_m
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама ("Сл. гласник РС" бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације ("Сл. гласник РС" бр. 27 /2020), Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник, број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020. године, и на основу мера Владе Републике Србије од 09.07.2020. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник, на телефонској седници одржаној дана 09.07.2020. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

о изменама и допунама Наредбе број 87-16-1/2020 од 07.07.2020.године 


Члан 1. 

Забрањује се организовано јавно окупљање више од 10 људи на затвореним и отвореним просторима.

Члан 2.

Ограничава се број људи у затвореним просторима и то једна особа на 4 м2 (четири метра квадратна). Сви власници трговинских и угоститељских објеката морају јасно и видно да истакну колико је људи дозвољено да буде у објекту.

Члан 3.

Ограничава се рад угоститељских објеката (кафићи, барови, ресторани, кладионице које пружају угоститељске услуге, дискотеке, ноћни барови и други угоститељски објекти) на територији општине Трстеник и налаже се власницима напред наведених објеката да радно време прилагоде следећој динамици:
 • радно време у затвореним објектима до 21:00 час
 • рад у отвореним просторима-баштама до 23:00 часа.
Члан 4.


Закључак ступа на снагу ОДМАХ и биће објављен на сајту општине Трстеник.

ОПШТИНСКИ ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

Број:06-87-16-2/2020-02                                                      KОМАДАНТ ШТАБА
                                                                                ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 
                                                                                 Александар Ћирић, дипл. правник
Промените величину слова:
loza

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе у 2020. години Подстицаји …детаљније


Рок за подношење од 6. јула до 19. августа 2020. године
Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray