37240 Трстеник, Кнегиње Милице 5 - Телефон: 381 (0)37 714-333; 714-598

Добродошли на званични сајт општине Трстеник

Четвртак 22 10 2020
Ћирилица
Webp.net-gifmaker
call_s

sistem48app

stambene_zajednice

 

pecat

 

statut1

 

poslovnik

 

budze1t

 

sluzbeni_list

konkursi

zastita

dz

sistematizacija

odluka

kodeks

izvestaj2019

 

spisak

 

vodna_knjiga

 
swirl 

zasticeni_kupac


swirl

zahtev_infor_javni_znacaj

swirl

 

tribina


stalna_konferencija_gradova_fb

pocetna1

Почетна страна
Промените величину слова:
loza

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе у 2020. години Подстицаји …детаљније


Рок за подношење од 6. јула до 19. августа 2020. године
Промените величину слова:
vino

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за аграрна плаћања, расписало је Јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа у сектору производње вина у 2020. години. Предмет подстицаја …детаљније

Рок за подношење од 6. јула до 19. августа 2020. године
Промените величину слова:
На основу члана 41. став 4. и члана 43. став 1. тачка 13. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ бр. 87/18), члана 17. став 3. Уредбе о саставу, начину и организацији рада штабова за ванредне ситуације („Сл. гласник РС“ бр. 27/2020), Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Сл. гласнику РС“, бр. 66 од 07. маја 2020, 93 од 01. јула 2020, 94 од 3 јула 2020) и Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на целој територији општине Трстеник, број: 87-16/2020-02 од 08.07.2020. године, а циљу повећања превентивних мера и спречавања ширења болести COVID-19. године, Општински штаб за ванредне ситуације општине Трстеник на седници одржаној дана 08.07.2020. године, доносиН А Р Е Д Б У


Члан 1.


Забрањује се окупљање у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите,

Члан 2.


У јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите.

Члан 3.


У свим затвореним просторима (јавне установе, јавна предузећа, привредна друштва, банке, поште, трговински објекти, тржни објекти, кладионице, верски објекти и друге радне организације) обавезно је ношење заштитних маски и/или визира и поштовање физичке дистанце од два метра.

Члан 4.


Забрањено је организовање свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација.

Члан 5.

Ограничава се радно време угоститељских објеката од 07 до 20 часова (кафића, барова, ресторана, кладионица сала за организовање прослава, дечијих играоница) на територији општине Трстеник.


Члан 6.


Прилагодити рад угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова, Сви запослени су у обавези да носе заштитне маске и/или визире и рукавице, док су послодавци дужни да обезбеде адекватна средства за дезинфекцију руку која ће бити лако доступна. На улазу у објекат поставити дезо-баријере са одговарајућим дезинфекционом средством по препорукама Министарства здравља Републике Србије. У самом објекту потребно је што чешће спровођење дизинфекције.

Члан 7.


Налаже се предшколској установи „Бисери“ да спроведе све мере заштите у складу са упутствима надлежног министарства. Препоручује се родитељима да чување деце организују мимо вртића, осим ако радне обавезе родитеља то не дозвољавају.

Члан 8.


У свим образовним установама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица).

Члан 9.


У јавном превозу обавезно је ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила. Возачи у такси возилима су у обавези да имају адекватну заштиту (ношење заштитних маски и рукавица).

Члан 10.


Забрањује се коришћење отвореног базена.

Члан 11.


Налаже се спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда (крштења, причешћа, венчања, опела и др.).

Члан 12.


Налаже се спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице).

Члан 13.


У свим објектима јавне намене (јавне установе, јавна предузеће, привредна друштва, банке поште, трговински објекти, тржни центри и др.) потребно је спроводити честу дезинфекцију – минимум једном дневно одговарајућим дезинфекционим средствима по препорукама Министарства здравља Републике Србије.
Члан 14.


Препоручује се дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама.
Члан 15.


Налаже се ЈКСП „КОМСТАН“ Трстеник што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.

Члан 16.


Надзор над спровођењем ове наредбе вршиће Општинска управа општине Трстеник - Одсек за инспекцијске послове.
Члан 17.


Ова наредба ступа на снагу ОДМАХ и биће објављена на сајту Општине Трстеник.


Број: 87-16-1/2020-02КОМАНДАНТ ШТАБА
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

_____________________
Александар Ћирић, дипл. правник
Промените величину слова:
На основу члана 39. став 1. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама (Сл. гл. РС“, бр. 87/2018), члана 44. Закона о локалној самоуправи („Сл. гл. РС“, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018) и члана 56. став 1. тачка 11. Статута општине Трстеник („Сл. лист општине Трстеник“, бр. 1/2019), на предлог Штаба за ванредне ситуације општине Трстеник, са двадесетосме ванредне седнице одржане дана: 08.07.2020. године, председник општине Трстеник доноси:ОДЛУКУ


О ПРОГЛАШЕЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК


Члан 1.


Због сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID – 19 и заштите становништва, ПРОГЛАШАВА СЕ ВАНРЕДНА СИТУАЦИЈА НА ЦЕЛОЈ ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК.

Члан 2.


Налаже се надлежним службама локалне самоуправе, јавним и другим предузећима, да предузму све мере на сузбијања и спречавања ширења заразне болести COVID – 19 и заштите становништва које су прописане Уредбом о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 („Службени гласник РС“, бр. 66 од 7. маја 2020, 93 од 1. јула 2020, 94 од 3. јула 2020).

Члан 3.


Ова Одлука ступа на снагу даном доношења и иста ће бити објављена у „Службеном листу општине Трстеник“.


Број: 87-16/2020-02

Дана: 08.07.2020. године у 11:15 часова

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК

_________________________
Александар Ћирић, дипл. правник
Промените величину слова:
Председник скупштине општине Трстеник Герасим Атанасковић и помоћник председника општине Дејан Раковац обишли су данас радове на асфалтирању деоница у Рујишнику и Малој Дренови.

Радови у укупној дужини од око 1000 метара изводе се на три деонице, на путу од Рујишника према Малој Сугубини, пут у Малој Дренови као и пут који води до цркве у Малој Дренови.

1_m 2_m
3_m 5_m
Промените величину слова:
Током јучерашњег дана настављени су радови на асфалтирању путева у нашој општини.

Председник општине Трстеник Александар Ћирић и помоћник председника општине Дејан Раковац обишли су радове на асфалтирању две деонице у укупној дужини од око 500 метара у Риљцу.

Ови радови изводе се средствима из буџета општине Трстеник кроз програм за капиталне инвестиције.

Буџет за ове радове у текућој години износи 40 милиона динара, а очекују нас још радови у Малој Дренови, Рујишнику, Попини, Велућу, Тоболцу као и још деоница у наставку грађевинске сезоне.


2_m 6_m
1_m 3_m
4_m 5_m
Промените величину слова:
Грађевинска сезона у општини Трстеник настављена је у Риђевштици.

Кроз програм некатегорисаних путева уз учешће грађана данас се асфалтирају два сокака у Риђевштици у укупној дужини од око 500 метара.

Радове су обишли председник општине Трстеник Александар Ћирић и помоћник председника општине Дејан Раковац.


1_m 2_m
3_m 4_m
Још чланака...

trstenicani baner_levo_tot_gray Народни универзитет skgoGray
oup_baner_gray baner_levo_komstan Телевизија Трстеник baner_levo_direkcija
socijalaTSgray Народна библиотека domzdravlja scGray